Zoekresultaten voor "2"

Financieel zakboekje 2017

Als u voor iemand zorgt dan heeft dat vaak financiële gevolgen. Allerlei regelingen beïnvloeden uw financiële situatie.  Er zijn regelingen […]

Lees meer...

Kijk op 2016!

Ben Rikhof, directeur – Mantelzorgers aan het woord – ‘Kijk op 2016’ “Met veel plezier geven we u op ‘digitale’ […]

Lees meer...

Kijk op 2016

De beste zorgverzekering voor mantelzorgers in 2017

Zorgverzekeraars maken reclame met vergoedingen speciaal voor mantelzorgers. Maar wat houden deze vergoedingen eigenlijk in en wie is de beste […]

Lees meer...

Mantelzorgwaardering 2016

Evenals in 2015 is ook in 2016 de gemeente verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Tot die tijd werd jaarlijks […]

Lees meer...

GGD Noord- en Oost-Gelderland start Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

GGD Noord- en Oost-Gelderland voert dit najaar een grootschalig vragenlijstonderzoek uit. Deze Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 gaat over onder […]

Lees meer...

Wereld Alzheimer Dag 2016

Op woensdag 21 september 2016 is het Wereld Alzheimer Dag. Een moment waarop wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor de ziekte […]

Lees meer...

Van Rijn trekt 2 miljoen extra uit voor vrijwilligers palliatieve zorg

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt vanaf volgend jaar 2 miljoen extra beschikbaar voor vrijwilligers die ondersteuning bieden bij palliatieve zorg. Hierdoor kunnen deze vrijwilligers niet alleen actief zijn bij mensen thuis of in hospices, ma…

Lees meer...

VIT presenteert Jaarverslag 2015

Met genoegen presenteert VIT-hulp bij mantelzorg het verslag van haar activiteiten in het jaar 2015. Hiermee geven wij u een […]

Lees meer...

Miljoenennota 2016; de gevolgen voor mantelzorgers

Onze landelijke belangenorganisatie Mezzo heeft Prinsjesdag 2015 op de voet gevolgd en heeft de gepresenteerde Rijksbegroting 2016 bekeken vanuit het […]

Lees meer...

Uit het Kenniscentrum

Informele zorg: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014.

Ruim vier miljoen mensen (33% van de volwassen Nederlanders) gaf in 2014 mantelzorg en bijna een miljoen mensen deed vrijwilligerswerk […]

Lees meer...

QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorg intensieve gezinnen; Visiedocument deel 2: Brussen

Resultaten van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van broers en zussen van zorgkinderen, ook wel brussen genoemd. De quickscan gaat […]

Lees meer...

QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorg intensieve gezinnen; Visiedocument deel 2: Brussen

Resultaten van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van broers en zussen van zorgkinderen, ook wel brussen genoemd. De quickscan gaat […]

Lees meer...

Belastingen 2014; specifieke zorgkosten

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik van […]

Lees meer...

De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als belangrijkste doel om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen bij maatschappelijke participatie. […]

Lees meer...

Nabuurschap 2.0. Informele zorg & dienstverlening in de buurt.

Soort publicatieEen boekje met de theorie en praktijk van informele zorg in de buurt. Wat is de strekking van deze […]

Lees meer...

Vrijwillige inzet 2010

Om te achterhalen hoeveel procent van de inwoners van Nederland vrijwilligerswerk doet en hoeveel procent wel eens informele hulp verleent, […]

Lees meer...

Effectieve Respijtzorg – Stappenplan voor gemeenten

Hoe kunt u ervoor zorgen dat mantelzorgers in uw gemeente regelmatig een adempauze krijgen en weer even op kunnen laden? […]

Lees meer...

Handreiking voor gemeenten ‘Financiële ondersteuning mantelzorgers’

Mantelzorgers krijgen vaak te maken met extra kosten, en tegelijkertijd met minder inkomsten. Gemeenten hebben er baat bij als mantelzorgers zo […]

Lees meer...

FamilieAsspecten; kinderen en ouders vertellen.

Dit boek gaat in op de betekenis van autisme in het gezin, in het bijzonder wat het betekent voor niet-autistische […]

Lees meer...

Mantelzorgers met een migratieachtergrond ondersteunen

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, […]

Lees meer...

Werkboek In voor mantelzorg

Dit werkboek biedt informatie en ervaringen uit de praktijk rondom de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers in de zorg. Het […]

Lees meer...

Schaduwziek; 15 jaar leven met mijn zieke moeder

Een persoonlijk verhaal over machteloosheid, loyaliteit en identiteit van een eigenzinnig kind met een ernstig zieke moeder: Want ziek dat […]

Lees meer...

Informele zorg in het hbo; bouwstenen voor onderwijs.

Deze bundel helpt u om informele zorg goed aan bod te laten komen in hbo-opleidingen Zorg en Sociaal werk. U […]

Lees meer...

Minder gedoe voor vrijwilligers.

Publicatie over wet- en regelgeving voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. 2016

Lees meer...

Toolkit mantelzorg voor paramedici

Ongeveer 1,5 miljoen volwassenen geven lang en/of intensief mantelzorg. Daarnaast verlenen ook kinderen mantelzorg. Als paramedicus krijgt u dus regelmatig […]

Lees meer...

Medereiziger; steun voor de partner van een ongeneeslijk zieke

Dit boek beoogt steun te bieden aan partners van mensen die gaan sterven. Als partner was de auteur zelf medereiziger op een reis die […]

Lees meer...

Grenzen verkennen; wettelijke en juridische aspecten aan het samenspel tussen informele en formele zorg.

Beschrijving: Mag een mantelzorger een cliënt injecteren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kun je een cliënt die beademing krijgt […]

Lees meer...

Op bezoek bij een dierbare met dementie; Met ruim 60 ideeën om samen te genieten

Op bezoek gaan bij een dierbare met dementie kan soms ongemakkelijk en zelfs pijnlijk zijn. Hoe zal het gaan? Wat moet […]

Lees meer...

Mantelzorg in de breedte

Mezzo heeft bijna 1300 mantelzorgers gevraagd wat mantelzorgondersteuning hen heeft opgeleverd. Over 23 aspecten rondom mantelzorgondersteuning zijn vragen aan deze […]

Lees meer...

Uw patiënt; onze moeder; pleidooi voor samen zorgen in het verpleeghuis

Tijdens het tien jaar durend verblijf van haar moeder in het verpleeghuis hield freelance journaliste Mieka Vroom een blog bij […]

Lees meer...

Een warme jas voor mantelzorgers

In Een warme jas worden in zeven hoofdstukken zeven thema´s besproken waarmee alle mantelzorgers vroeg of laat te maken krijgen: […]

Lees meer...

Perspectieven op goed ouderschap

Drs. Lucia Tielen heeft samen met de lector een boek gepubliceerd over perspectieven op ‘goed’ ouderschap in gezinnen waarin sprake is […]

Lees meer...

‘Ieders zorg!’ Verkenningen van de mogelijkheden voor vrijwillige inzet in zorgintensieve gezinnen.

De zorg voor een kind met een handicap, stoornis of langdurige ziekte heeft een enorme impact op het hele gezin, […]

Lees meer...

Zorg voor de mantelzorger; Een handreiking om geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst te bereiken en ondersteunen

De signalen en verhalen zijn er al lang. Mantelzorgers van niet-westerse herkomst zijn vaak kwetsbaar, verkeren soms in een isolement […]

Lees meer...

Op weg naar vitaliteit; Landkaarten als reflectietool voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuners

‘Op weg naar vitaliteit’ is een handreiking om op een creatieve manier te reflecteren op mantelzorg. Met behulp van landkaarten […]

Lees meer...

Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutelfiguren, professionals, gemeenten en ouderen zelf

De eerste generatie migranten in Nederland wordt nu ouder en daarmee neemt ook de behoefte toe aan zorg en ondersteuning. […]

Lees meer...

De jungle van de ouderenzorg

Steeds vaker krijgen we met ouderenzorg te maken en de verwachting is dat deze trend zich door de toenemende vergrijzing […]

Lees meer...

Vrouwen, mannen en hulp aan (schoon)ouders.

De overheid wil graag dat burgers participeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp aan geven aan hulpbehoevende naasten, zoals oude […]

Lees meer...

Mantelzorg is de basis; aandachtspunten voor lokaal beleid

Deze notitie bevat aandachtspunten voor lokaal beleid rondom mantelzorgondersteuning. Deze aandachtspunten zijn een actualisatie van de ‘basisfuncties’ uit 2009 en […]

Lees meer...

Vrouwen, mannen en de hulp aan (schoon)ouders

De overheid wil graag dat burgers participeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp aan geven aan hulpbehoevende naasten, zoals oude […]

Lees meer...

Perseverance time of informal carers: A new concept in dementia care.

Zorgprofessionals moeten er voor waken dat mantelzorgers van naasten met dementie niet overbelast raken. Door tijdige ondersteuning te bieden kunnen […]

Lees meer...

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk.

De overheid wil graag dat burgers meer zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten. Denk aan het helpen van een ouder op […]

Lees meer...

Handig bij dementie

Bij de meeste mensen met dementie gaat er veel achteruit, maar één ding gaat erop vooruit: het gevoels- en emotieleven. […]

Lees meer...

Help mijn partner heeft een depressie

Dit boek stelt alle belangrijke kwesties voor partners aan de orde over depressie op een begrijpelijke manier. 2014

Lees meer...

Autisme in de praktijk; 1001 ideeën, tips en strategieën voor ouders en leerkrachten.

Het kost ouders en leerkrachten vaak veel tijd en/of moeite om oplossingen te zoeken voor alledaagse problemen die zich voordoen […]

Lees meer...

Een vreemde wereld; over autismespectrumstoornissen (ass) voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf.

In een vreemde wereld beschrijft Martine F. Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Extra aandacht besteedt zij […]

Lees meer...

Het demente brein; omgaan met probleemgedrag.

Waarom herkennen mensen met dementie hun eigen foto niet meer en hoe komt het dat ze voortdurend op zoek gaan […]

Lees meer...

Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden; een kwalitatief onderzoek naar feiten, ervaringen, belevingen en wensen van jonge mantelzorgers

Dit boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre het wenselijk is dat jonge mantelzorgers voor een ziek familielid zorgen. […]

Lees meer...

Het vergezicht van de mantelzorger; een onderzoek naar perspectieven van mantelzorgers op zorg en relaties

Dit boek geeft antwoord op de vraag welke perspectieven mantelzorgers hebben op de zorg die zij verlenen en op relaties […]

Lees meer...

Een bezoek aan de huisarts

Zorgt u langdurig en intensief voor een familielid of vriend met een beperking of ziekte? Dan bent u mantelzorger. Zorgen voor een ander kan voldoening geven, maar ook belastend zijn. Voorkom dat u overbelast raakt en bespreek uw situatie tijdig met uw huisarts. Zo zorgt u ook goed voor uzelf.

Lees meer...

Respijt in complexe mantelzorgsituaties.

Mantelzorg kan soms behoorlijk zwaar en complex worden. Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht in hoeverre […]

Lees meer...

Hulp gevraagd.

De hulpverlening aan mensen met beperkingen staat voor grote veranderingen. Mensen die hulp nodig hebben, zullen meer beroep doen op […]

Lees meer...

Ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de Revalidatiezorg.

De naasten, ook wel mantelzorgers genoemd, hebben een belangrijke rol in het revalidatieproces van patiënten. Het LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap […]

Lees meer...

Hartsverbinding; het geschenk van verbinding van een moeder met haar zoon met PDD-NOS.

In het boek hartsverbinding beschrijft de auteur niet alleen het proces van de ontwikkeling van Joost, maar ook haar eigen […]

Lees meer...

Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden; een kwalitatief onderzoek naar feiten, ervaringen, belevingen en wensen van jonge mantelzorgers.

In Nederland groeit naar schatting een op de vier kinderen op in een gezin met een chronisch ziek familielid. Jonge […]

Lees meer...

Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg; een model als aanvulling op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Waarom een stappenplan specifiek voor ontspoorde mantelzorg? Uit de praktijk weten we dat ontsporing van mantelzorg subtiel is. Mantelzorg wordt […]

Lees meer...

Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk.

Een praktische digitale toolkit waarmee huisartsen middelen in handen krijgen om te herkennen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig […]

Lees meer...

Praktijkkaart mantelzorg.

Een verkorte versie van de Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk. 2014

Lees meer...

Vrijwilligers in zorg en welzijn; onderzoeksbrieving.

Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen van de inzet […]

Lees meer...

Langer wonen met dementie.

Door het scheiden van wonen en zorg moeten mensen steeds langer thuis blijven wonen. Reden voor woningcorporatie IJsseldal Wonen om […]

Lees meer...

Betaalde en onbetaalde zorg samen verder. Wat vinden mantelzorgers belangrijk?

Er wordt veel over mantelzorgers gepraat, maar weinig met hen. Er worden soms aannames gedaan dat mantelzorgers er nog wel […]

Lees meer...

Kantelen naar informele zorg; samenwerken met mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten.

Mede door de transities en transformaties in het sociale domein moeten veel professionals anders gaan werken: minder overnemen en meer […]

Lees meer...

7x Martijn

Je hebt een broer met een verstandelijke beperking, je bent inmiddels volwassen en je vraagt je af hoe jouw zus […]

Lees meer...

Zorg naar gemeenten; digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor.

De AVI-cliëntenmonitor maakt deel uit van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ dat in 2012 van start is gegaan. In het […]

Lees meer...

Kate

De dubbel-CD bevat acht verhalen over de lotgevallen in het gezin van Kate. Kate en haar man hebben vier pubers, […]

Lees meer...

Mantelzorg op waarde geschat

Artikel van het SCP en CBS over de economische waarde van mantelzorg. De mantelzorg vertegenwoordigt een groot kapitaal.Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. 2013 […]

Lees meer...

Toekomstbestendige mantelzorg

In opdracht van de Regio Achterhoek heeft de Academische werkplaats AGORA een onderzoek uitgevoerd rondom mantelzorg.De Regio Achterhoek heeft te […]

Lees meer...

Help, het wordt me te veel; hoe je als naastbetrokkene overeind blijft

Onderzoek heeft aangetoond dat ieder jaar meer dan 20 procent van de Nederlandse bevolking korte of langere tijd met psychische […]

Lees meer...

Ik ben niet kwijt

Persoonlijk verslag van een man over het leven met zijn dementerende levenspartner en zijn streven om hem een goed leven […]

Lees meer...

Om adem te kunnen halen

Kort voor zijn tachtigste verjaardag bezoekt Christine Otten haar vader, voor het eerst in jaren. Wat begint als een schuchtere […]

Lees meer...

Zorgstandaard Dementie

De zorgstandaard omvat een heldere beschrijving van de goede begeleiding, zorg en behandeling voor mensen met dementie en de organisatie […]

Lees meer...

Informele zorg; een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwillig

Het ministerie van VWS heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd om onderzoek te doen naar de functie die de […]

Lees meer...

Zorg jij of zorg ik?

Omgaan met familieleden van mensen met dementie; docentenhandleiding voor mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Dit lespakket is ontwikkeld in het kader van het GENERO-project Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing. […]

Lees meer...

Business case informele zorg

Vilans ontwikkelde een rekenmodel dat zorgorganisaties zicht geeft op de kosten en baten van de participatie van mantelzorgers, familie, het […]

Lees meer...

Zorgnetwerk kwetsbare ouderen

Wetenschappers van de VU Amsterdam onderzochten hoe de netwerken van kwetsbare thuiswonende ouderen zijn samengesteld. Hiertoe bestudeerden ze zorgnetwerken van […]

Lees meer...

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers; herkennen, bespreken en aanpakken.

Als hulpverlener of naaste van iemand die zich eenzaam voelt, kun je eenzaamheid van anderen zomaar over het hoofd zien. […]

Lees meer...

Om te bewaren

Eenmalig magazine ter afsluiting van Goed voor Elkaar, over vrijwillige inzet, mantelzorg, transities en de kanteling. Met het programma Goed […]

Lees meer...

Duurzame respijtzorg

Het vraagstuk is dus niet zozeer: hoe geeft de gemeente vorm aan Kortdurend Verblijf en Extramurale Begeleiding? Maar veel eerder: hoe kan de gemeente de transities aanwenden om een impuls te geven aan effectieve en efficiënte respijtzorg op lokaal en regionaal niveau? Daarvoor heeft het Expertisecentrum Mantelzorg de Piramide effectieve respijtzorg ontwikkeld, een praktisch model dat onderscheid maakt tussen respijtbehoefte, respijtaanbod en respijteffect. Het is gebaseerd op het perspectief van de mantelzorger en maakt duidelijk aan welke voorwaarden het aanbod zou moeten voldoen om effect te sorteren. Met concrete praktijktips en goede voorbeelden wordt het toegelicht in deze brochure. Maar eerst staan we stil bij de wijzigingen in het beleid en de consequenties daarvan voor respijtzorg. Vervolgens vragen we ons af wat respijtzorg precies inhoudt. We besluiten deze brochure met een praktische checklist voor gemeenten.

Lees meer...

Waken bij het laatste uur

Deze bundel bestaat uit artikelen en overwegingen die troost kunnen bieden aan naasten van stervenden. Ook dienen ze als informatiemateriaal […]

Lees meer...

‘Supportgericht in de Wmo’: methoden voor samenspel tussen professionals en vrijwillige inzet

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) brengt voor professionals in zorg en welzijn een nieuw uitvoeringskader met zich […]

Lees meer...

Aandacht voor zingeving helpt mantelzorgers

Bij mantelzorg ligt de nadruk vaak op de belasting. Dat is niet verwonderlijk, het aantal overbelaste mantelzorgers is de laatste […]

Lees meer...

Persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment

Het onderzoek naar het Persoonsgebonden Budget, Eigen regie en Empowerment is gepubliceerd en dit zijn de belangrijkste aanbevelingen. Het pgb […]

Lees meer...

Impulsreeks Cahier 4

Het cahier jonge mantelzorgers biedt hiervoor een handreiking met o.a een handig overzicht van factoren die de balans bij jonge […]

Lees meer...

Ondersteuning aan oudere mantelzorgers

Een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn. 2012

Lees meer...

Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Bevat Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, Achtergrondinformatie Deze drie pakketten Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, […]

Lees meer...

Schuivende panelen en een krakend fundament

Op dit moment zorgen ongeveer 2,6 miljoen Nederlanders voor mensen in hun nabije omgeving. Daarnaast zijn er nog zo’n 300.000 […]

Lees meer...

Zorg dragen, zorg vragen.

Allochtone mantelzorgers in Twente zijn momenteel niet meer belast dan autochtone mantelzorgers. Dit is één van de conclusies uit het […]

Lees meer...

De zorgkracht van sociale netwerken

We zijn tegenwoordig allemaal wel actief op sociale netwerksites zoals Facebook of LinkedIn. Hoewel sociale netwerken op die manier zowel […]

Lees meer...

Restaurant respijt: voor ondernemers en organisaties die vervangende mantelzorg (willen) bieden

Deze brochure wil ondernemers en organisaties op het terrein van zorg en welzijn inspireren tot een frisse kijk op hun […]

Lees meer...

Onbezorgd verzorgd: allochtone ouderen, zorg en miszorg

Onderzoek naar de zorg en miszorg van allochtone ouderen en allochtone mantelzorgers, naar hun verwachtingen en veronderstellingen, hun voldoening en […]

Lees meer...

Mantelzorgondersteuning in niet-westerse culturen: dementie bij oudere migranten (3)

In het derde artikel van de serie ‘Dementie bij oudere migranten’ gaan Milou Willemsen en Nienke van Wezel in op […]

Lees meer...

Grenzen verleggen: belemmeringen en mogelijkheden voor samenspel tussen informele en formele zorg

De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de behandeling van de begroting voor 2011 van het ministerie van VWS een […]

Lees meer...

Oud leed

Eén op de twintig ouderen in Nederland krijgt jaarlijks te maken met mishandeling. In het boek ‘Oud Leed’ beschrijven Theo […]

Lees meer...

Arbeid en zorg

 Artikel in tijdschrift Lotje en Co april 2012Artikel over het combineren van mantelzorg en werk.    

Lees meer...

Als je partner ernstige psychische problemen heeft.

In deze brochure van Labyrint~In Perspectief leest u in het eerste deel van de brochure wat er kan gebeuren als […]

Lees meer...

Partners in palliative care?

Deze studie onderzoekt hoe palliatieve zorg aan immigranten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in Nederland gestalte krijgt. Bekend is […]

Lees meer...

Meetbaar minder stress voor mantelzorgers

Tot nu toe bestond er opmerkelijk genoeg nog nauwelijks onderzoek naar het effect van dagbehandeling op de belasting van mantelzorgers […]

Lees meer...

Digitale communicatie met de familie

In: Denkbeeld ; Vol. 24 ; Nr. 2 (apr. 2012) , p. 12-15 Nederland is in Europa koploper als het […]

Lees meer...

Op zoek naar weerkaatst plezier

Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad. Het rapport is een product van het Onderzoeksnetwerk Wmo […]

Lees meer...

Kamerbrief over beleidsbrief mantelzorg

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over haar visie op informele zorg en ondersteuning. Dit […]

Lees meer...

Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland

Artikel verschenen in Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Forum.Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten; jaargang 90, nummer 3, blz.167-170. SCP-medewerker Alice de […]

Lees meer...

Helpenden en verzorgenden verdiepen zich spelenderwijs in mantelzorg

Goede zorg vraagt om samenspel tussen zorgverleners en mantelzorgers. Maar wie is die mantelzorger eigenlijk? En hoe kun je samen […]

Lees meer...

Toolkit Een Sterke Band

Gereedschapskist om in kleine stappen de familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen verder uit te bouwen én in goede banen te leiden. […]

Lees meer...

Zorgt u ook voor iemand?

De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden in zes Nederlandse steden. Allochtone mantelzorgers hebben het aanzienlijk zwaarder […]

Lees meer...

Dun ijs

De breekbaarheid van ouderdom en gevoeligheid van onderlinge relaties. Als haar bejaarde ouders vrij plotseling meer zorg nodig hebben, springen […]

Lees meer...

Mantelzorg en wonen

In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn en waar u op moeten letten, wanneer u en degene voor […]

Lees meer...

Zorgen voor een ander en geldzaken

U kunt als mantelzorgers vragen hebben over geldzaken. In deze folder vindt u informatie over vergoedingsregelingen, uitkeringen en het combineren […]

Lees meer...

Mantelzorgers horen erbij: 8 tips voor en van verzorgenden

In de ene zorginstelling verloopt het contact tussen verzorgenden en familie makkelijker dan in de andere. Bij Irma Kriek in […]

Lees meer...

Mantelzorg: wikken en wegen: op weg naar een ‘Care Justitia’

Nederland telt meer dan 3 miljoen mantelzorgers en hun economische waarde wordt geschat tussen de 4 en 7 miljard euro. […]

Lees meer...

Kwetsbare ouderen in tel: de balans tussen lokale zorgvraag en lokale ondersteuning

Met de vergrijzing zal het beroep van ouderen op formele en informele ondersteuning verder toenemen. De lokale overheid speelt hierop […]

Lees meer...

Jonge mantelzorgers: slachtoffers of helden?

De Nederlandse jeugdzorg besteedt jaarlijks miljarden om voor kinderen en jongeren te zorgen die het moeilijk hebben. Het is belangrijk […]

Lees meer...

Handreiking mantelscan: samenstelling, organisatie en risicofactoren van een zorgnetwerk in kaart

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in […]

Lees meer...

@Mantelzorger.nl: inzet van internet en sociale media bij de ondersteuning van mantelzorgers in Zuid-Holland

Dit rapport brengt het gebruik van en de behoefte aan internet en sociale media bij mantelzorgers in kaart, zodat gemeenten […]

Lees meer...

Psychische stoornissen en naastbetrokkenen / druk 1 – een praktijkboek voor behandelaars

Naastbetrokkenen zijn essentieel als hulpbron voor de hulpverlener, om de situatie van een patiënt met een psychische stoornis te begrijpen […]

Lees meer...

Naar een Wmo-raad Nieuwe Stijl?

Scherper signaleren, in competenties denken bij de samenstelling van raden en overstijgend advies geven. Dat zijn de belangrijkste adviezen voor […]

Lees meer...

Ondersteuning bij vrijwilligersmanagement

Hoewel Wmo-raden veelal op vrijwilligers draaien, is er binnen die raden nog weinig aandacht voor vrijwilligersmanagement. Dat is een gemiste […]

Lees meer...

Zorgzame vrienden en buren als mantelzorgers van oudere volwassenen: een vergelijking met kinderen

Deze studie vergelijkt mantelzorg aan oudere uitwonende volwassenen door vrienden en buren met mantelzorg door (schoon)kinderen. Aan de hand van […]

Lees meer...

Zorgen als teamwork, het nieuwe zorgen

Effectiever mobiliseren van de eigen kracht van de burgers was de ambitie waarmee het masterplan van de Wmo vijf jaar […]

Lees meer...

Vrijwilligers onder de loep

Wetenschappers onderzoeken alles en iedereen. Dus ook vrijwilligerswerk. Wetenschappelijk medewerker Evan van Baren, werkzaam bij de Rotterdam School of Management […]

Lees meer...

Positieve ervaringen bij mantelzorgers van (schoon)ouders met dementie

Factsheet over de volgende vraagstellingen: 1.In welke mate hebben mantelzorgers van (schoon)ouders met dementie positieve ervaringen door het verlenen van […]

Lees meer...

Oudere migranten: kennis en kennislacunes

In 2003 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een grootschalig landelijk onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van […]

Lees meer...

Ondersteuning aan GGZ-mantelzorgers

Een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn. 2011

Lees meer...

Mantelzorgondersteuning in de praktijk

In de eerste hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de visie die gemeenten volgens de Wmo moeten ontwikkelen om te […]

Lees meer...

Mantelzorg op de kaart: een inventarisatie

Inventarisatie van de mantelzorg in Nederland. Een dergelijke inventarisatie is noodzakelijk als men de mantelzorg wil versterken. Wat is reeds […]

Lees meer...

Informele zorg in bedrijf: handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor informele zorgorganisaties

De webpublicatie ‘Informele Zorg in bedrijf’ helpt informele zorgorganisaties om wensen richting bedrijven helder te formuleren. Ook helpt het om […]

Lees meer...

Het moet nou toch niet gekker worden!

De auteur van dit boek heeft een echtgenoot met niet-aangeboren hersenletsel. Haar man heeft twee herseninfarcten gehad, een grote rechts […]

Lees meer...

Factsheet mantelzorg: extra uitgaven en vergoedingen

Factsheet over de financiële situatie van mantelzorgers. Gebaseerd op niet eerder gepubliceerde gegevens uit 2007, over de extra uitgaven en […]

Lees meer...

Evaluatie van het NAH (e-)buddyproject in Brabant

In 2010 is in Midden-Brabant een project uitgevoerd om buddy’s in te zetten voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). […]

Lees meer...

Blik op: Informele zorg verlicht

De druk op mantelzorgers en zorgvrijwilligers wordt groter door onder andere vergrijzing, ontwikkelingen in arbeidsparticipatie, veranderingen in kinderopvang, AWBZ en […]

Lees meer...

Bijzondere mantelzorg

Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.  januari 2012

Lees meer...

Naar een gecoördineerd programma Mantelzorg.

In dit signalement vragen ZonMw en het Expertisecentrum Mantelzorg (Movisie en Vilans) aandacht voor een gecoördineerd programma dat een impuls […]

Lees meer...

Ondersteunend communiceren bij dementie

Deze praktische gids is bedoeld als een concreet hulpmiddel voor verzorgenden of managers in de ouderenzorg maar ook voor familieleden […]

Lees meer...

Zorg en ondersteuning in de buurt.

Kamerbrief van minister Schippers (VWS) met de stand van zaken van de noodzaak om zorg en ondersteuning in de buurt […]

Lees meer...

Binden vanuit de basis

In de zorg zetten zo’n 450.000 vrijwilligers zich in. Vrijwilligerswerk verandert en daarmee ook de inhoud van de functie coördinator […]

Lees meer...

Ik raak alles kwijt

Persoonlijke ervaringen van de schrijfster als mantelzorgster die, toen haar vader begon te dementeren en moest worden opgenomen, in een […]

Lees meer...

Handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties

Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke, zelfstandige woning die direct naast een bestaande woning (van de mantelzorger) wordt geplaatst. Deze […]

Lees meer...

Veranderingen in de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen

Doel van deze studie was na te gaan of een verandering in fysieke, psychische en sociale dimensies van kwaliteit van […]

Lees meer...

Informele zorg en interacties tussen broers en zussen.

De vergrijzing zet de houdbaarheid van de langdurige zorg onder druk. Coöperatief gedrag tussen broers en zussen kan de informele […]

Lees meer...

Een handreiking voor familieleden over palliatieve zorg bij dementie

De familie van verpleeghuisbewoners met dementie is meestal betrokken bij de zorg en bij behandelbeslissingen over de bewoner. Hiertoe dienen […]

Lees meer...

Dementie heb je niet alleen

 Deze DVD is samengesteld uit het beschikbare filmmateriaal van het project “Dementie, zorgen voor nu en later” (zie hierboven) en bestaat […]

Lees meer...

Uit het oog

Welke mantelzorgers hebben te maken met gevoelens van eenzaamheid en hoe gaat eenzaamheid onder mantelzorgers in zijn werk? Wilco Kruijswijk […]

Lees meer...

Kwaliteitsinstrumenten Wmo voor gemeenten

Deze handreiking biedt een state of the art overzicht van de kwaliteitsinstrumenten die gemeenten gebruiken voor het borgen van kwaliteit […]

Lees meer...

Ketenzorg dementie vanuit cliëntperspectief

Doelstelling van deze clientenmonitor is inzicht te bieden in: 1. de wijze waarop de regio’s in het land gestalte geven […]

Lees meer...

Werk en mantelzorg

De projecthandleiding is bedoeld voor iedereen die binnen de eigen organisatie aan de slag wil met het thema werk en […]

Lees meer...

Barometer basisfuncties

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 kregen gemeenten de regierol om mantelzorg en vrijwilligerszorg te […]

Lees meer...

Zonder cement geen bouwwerk

Vilans heeft in samenwerking met NOV en Movisie het rapport Zonder cement geen bouwwerk; Vrijwilligerswerk in de zorg, nu en […]

Lees meer...

Film over mantelzorg in migrantengroepen

Onlangs is de film Zorg in eigen kring uitgekomen, gemaakt voor en door mantelzorgers uit migrantengroepen. De film is tot […]

Lees meer...

Goede voorbeelden mantelzorgondersteuning per basisfunctie

In deze notitie is per basisfunctie gezocht naar goede voorbeelden die in de praktijk hun waarden hebben bewezen. De basisfuncties […]

Lees meer...

PERSBERICHT: Alleen slechte vrouwen klagen

Problemen en behoeften van geïsoleerde allochtone spilzorgers in Nederland. ‘Als ik vertel dat ik de zorg niet meer aan kan, […]

Lees meer...

Vrijwilligers in de zorg: meer dan ooit een helpende hand

In dit rapport wordt onderzocht wat het effect is van de invoering van de zorgzwaartepakketten op vrijwilligerswerk binnen de V&V-sector, […]

Lees meer...

Hoe voorkomt u dat de mantelzorger een patiënt wordt.

Vroeg of laat krijgen we allemaal met mantelzorg te maken. 1 op de 5 patiënten is mantelzorger. Dat wil dus […]

Lees meer...

Alle ballen in de lucht

Hoe kunnen gemeenten regie voeren op mantelzorg- en vrijwilligerswerkbeleid, ondanks hun toenemende takenpakket en bezuinigingen? Deze handreiking biedt hiervoor handvatten, […]

Lees meer...

Krimp achter de voordeur

De toekomst van mantelzorg voor ouderen.In de Nationale Mantelzorglezing 2010 hield Anton Westerlaken een krachtig pleidooi voor meer aandacht voor […]

Lees meer...

Handreikingen voor samenwerking met mantelzorgers

Mantelzorgers en zorgprofessionals zijn partners; daar is iedereen het tegenwoordig wel over eens. Maar de praktijk loopt vaak nog achter. […]

Lees meer...

Dementelcoach

De zorg voor een persoon met dementie is een belastende taak die regelmatig leidt tot gezondheids- en/of sociale problemen bij […]

Lees meer...

De opmars van het pgb

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat kan worden gebruikt om professionele of niet-professionele zorg mee in te kopen. […]

Lees meer...

Soumaya is lief

In de beleidsnota “Mantelzorg in Westland” wordt op basis van een inventarisatie naar het aanbod van mantelzorgondersteuning geconcludeerd dat er […]

Lees meer...

Vraag en vrijwilliger

De zorgsector krijgt met steeds meer verschillende typen vrijwilligers te maken, denk aan het zogenaamde geleide vrijwilligerswerk. En grenzen tussen […]

Lees meer...

Mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening

Factsheet bedoeld om beleidmakers, hulpverleners en welzijnswerkers te informeren over een bijzondere groep mantelzorgers: naastbetrokkenen van mensen met een psychische […]

Lees meer...

Autisme Samen Sterk

Het onderzoek toont aan dat er bijzonder veel behoefte is aan ondersteuning van mantelzorgers die de zorg hebben voor een […]

Lees meer...

Krachtgerichte sociale zorg

Sociale zorg neemt langzaamaan en onvermijdelijk belangrijke delen van de institutionele zorg over. Zorg die dicht bij de (leef)wereld van […]

Lees meer...

(Op)nieuw geleerd, oud gedaan

Mensen met dementie kunnen nog van alles leren. Dit boek legt uit hoe dit lerend vermogen werkt en geeft tips […]

Lees meer...

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: Het EDOMAH-programma

‘Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers’ bevat de beschrijving van en praktische werkmaterialen voor een nieuw evidence based […]

Lees meer...

Advies ‘Werken met zorg’

Met dit advies wil de Raad voor Werk en Inkomen een bijdrage leveren aan het denken over en verbeteren van […]

Lees meer...

Evaluatie van Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers

POM richt zich op vroegsignalering van mantelzorgers in de gezondheidszorg en het wegnemen van belemmeringen voor het inschakelen van ondersteuning […]

Lees meer...

Oog voor diversiteit bij mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Steeds meer bedrijven en organisaties raken overtuigd van het nut en de noodzaak om aandacht aan de doelgroep van werkende mantelzorgers […]

Lees meer...

Hoe steun ik mijn kind? Als kinderen opgroeien met een langdurig zieke ouder

De brochure is bedoeld voor opvoeders die chronisch ziek zijn of van wie de partner een chronische ziekte heeft. De […]

Lees meer...

Een knipoog en een knuffel

Iedereen kan psychische problemen krijgen, ook ouders. Je kunt overspannen raken, je depressief voelen of verslaafd zijn. Bij zulke problemen […]

Lees meer...

Leven met een psychisch zieke ouder

Nederland telt meer dan 850.000 ouders met een psychische stoornis. Zo’n ziekte heeft uiteraard invloed op de jeugd van hun […]

Lees meer...

Gezond ouder worden in Nederland

De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Desondanks ervaart twee derde van […]

Lees meer...

Vrijwilligerswerk als vorm van participatie

Het doen van vrijwilligerswerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van […]

Lees meer...

Time out voor de mantelzorger

Een time out, even weer helemaal opladen. Wekelijks een vaste sport- of kaartavond, af en toe een weekendje weg of […]

Lees meer...

Kwetsbare ouderen

Hoeveel kwetsbare ouderen zijn er in Nederland? Neemt hun aantal in de komende jaren sterk toe? Dit rapport biedt voor […]

Lees meer...

Onmacht en daadkracht

Omgaan met naasten in de palliatieve fase.Als je artsen, verpleegkundigen of verzorgenden vraagt wat zij lastig vinden in de omgang […]

Lees meer...

Gezondheid in de regio Gelre-IJssel

Regionale Volksgezondheid – Toekomst Verkenning 2010

Lees meer...

Draaiboek Ambassadeurs Allochtone Mantelzorgers

Allochtone mantelzorgers maken nauwelijks gebruik van het Haagse ondersteuningsaanbod, concludeerde de Stichting MantelZorg Den Haag in 2007. Elk Haags stadsdeel […]

Lees meer...

Geen zorg minder : effecten van ondersteuning overbelaste mantelzorgers

Centrale vraagstelling in het onderzoek was: hoe is het gemeentelijk mantelzorgbeleid om meer mantelzorgers te bereiken en zwaar- en overbelaste […]

Lees meer...

Gevolgen van de AWBZ pakketmaatregelen : onderzoek onder chronisch zieken, ouderen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten : eindrapport

Op 1 januari 2009 zijn de AWBZ pakketmaatregelen ingevoerd. De maatregelen hebben tot gevolg dat mensen met een lichte beperking […]

Lees meer...

Goed voor elkaar met de basisfuncties : analyse van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg in het gemeentelijk beleid

In het kader van de beleidsbrief ‘Voor elkaar’, van 17 oktober 2007, zijn basisfuncties ontwikkeld voor de ondersteuning van mantelzorgers […]

Lees meer...

Grenzeloos zorgen? : een wereldgesprek over allochtonen en mantelzorg

Op 8 oktober 2008 namen in ‘s-Hertogenbosch ongeveer dertig personen deel aan een “Wereldgesprek” over allochtonen en mantelzorg. De brochure […]

Lees meer...

Mantelzorg in het tehuis

Deze studie vergelijkt mantelzorg in een tehuis met mantelzorg in de thuissituatie. Met behulp van gegevens van de nationale studie […]

Lees meer...

Pakketmaatregelen AWBZ : effecten op de informele zorg

Een jaar na de invoering van de pakketmaatregelen AWBZ kan een tussenbalans opgemaakt worden. Het jaar 2009 was een overgangsjaar, […]

Lees meer...

Relatie tussen formele en informele zorg

5e Nationale Mantelzorglezing, door Anton Westerlaken, op 3 juni 2010. Westerlaken benoemt een maatschappelijke agenda met vijf punten voor de […]

Lees meer...

Vrijwilligerswerk beter geregeld? : onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening bij lastenverlichting voor lokale vrijwilligersorganisaties

In het voorjaar van 2010 heeft Vereniging NOV een onderzoek gedaan naar knelpunten in de lokale regels voor vrijwilligers. Dit […]

Lees meer...

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie

Samenvatting: Bijna alle mantelzorgers (98%) ervaren problemen in de zorg voor hun naaste met dementie. Zij hebben vooral moeite met […]

Lees meer...

Basisboek vrijwilligersmanagement : werven, sturen en motiveren

Samenvatting: Het Basisboek vrijwilligersmanagement biedt een combinatie van theorie en ervaringskennis en is daarmee een zeer praktijkgerichte handleiding voor het […]

Lees meer...

Blijvend in Balans

In 2006 hielpen 1,4 miljoen mensen in Nederland zieke of gehandicapte familieleden, vrienden of bekenden. Het aantal verleners van informele […]

Lees meer...

Stille Helden

Een cd met een lied dat speciaal voor mantelzorgers geschreven en gezongen is door Piter Wilkens. Deze is speciaal uitgebracht […]

Lees meer...

Handboek van mantelzorgers van nu

Mantelzorg is er in alle soorten en maten: van af en toe koken voor een buurvrouw tot 24-uurs zorg voor […]

Lees meer...

Ik zorg voor jou!

Dit boek gaat in op zo veel mogelijke aspecten die de mantelzorger tegenkomt. Het gaat over vanzelfsprekendheid en eenzaamheid. Over […]

Lees meer...

Altijd de sterkste thuis: opgroeien met een chronisch zieke ouder

Een boek vol herkenning voor kinderen en jongeren met een chronisch zieke ouder. Caroline van Dullemen is zelf opgegroeid met […]

Lees meer...