Zoekresultaten voor "12"

Alzheimer café Doetinchem dinsdag 12 december

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Doetinchem. Voor iedereen die op welke manier dan […]

Lees meer...

Mantelzorgcafé, tref- en informatiepunt voor mantelzorgers in de gemeente Doesburg

Het Mantelzorgcafé in Doesburg, tref- en informatiepunt voor mantelzorgers Zorgt u intensief voor iemand: een familielid, vriend of iemand uit […]

Lees meer...

Verlaging eigen bijdrage zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Vanaf 1 januari 2018 wordt de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg verlaagd. Deze maatregel is bedoeld […]

Lees meer...

Werk en mantelzorg; wettelijke regelingen

Wanneer kan er het beste worden gekozen voor langdurig zorgverlof? Of is calamiteitenverlof de beste oplossing voor de situatie voor […]

Lees meer...

Training ‘Omgaan met mensen met dementie’ binnenkort van start

Binnenkort start op drie verschillende locaties in Oost-Gelderland de training  ‘Omgaan met mensen met dementie’. Deze training is bedoeld voor […]

Lees meer...

Onderzoek apps voor mensen met beginnende dementie

Deelnemers gezocht! Met ‘FindMyApps’ kunnen mensen met dementie makkelijk apps vinden die passen bij hun voorkeuren, behoeften en mogelijkheden. Deze […]

Lees meer...

Veel nieuwe thema’s in ‘Trainingen en thema’s najaar 2017’

Behalve het vertrouwde aanbod van trainingen en thema’s, biedt het najaarsprogramma van VIT-hulp bij mantelzorg ook veel nieuwe thema’s. Op […]

Lees meer...

Workshop ‘Ontspoorde mantelzorg’

Het langer thuis blijven wonen betekent meestal grotere druk op mantelzorgers en daarmee een vergroot risico op ontsporing van de […]

Lees meer...

Symposium ‘Onbegrepen gedrag bij dementie’

Op 4 oktober a.s. wordt voor mantelzorgers en professionals het symposium ‘Onbegrepen gedrag bij dementie’ gehouden in Ons Huis in […]

Lees meer...

VIT start Facebook-groep voor mantelzorgers

Op verzoek van een aantal mantelzorgers is VIT gestart met de groep VIT mantelzorgers. De groep is bedoeld voor mantelzorgers […]

Lees meer...

Uit het Kenniscentrum

De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als belangrijkste doel om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen bij maatschappelijke participatie. […]

Lees meer...

Ik ben er ook nog; voor broers en zussen van kinderen met een beperking, ziekte of handicap.

Dit boek is voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen met een bijzondere broer of zus (brussen). Ook voor ouder […]

Lees meer...

Brussenboek

Een ‘brus’ is iemand die een broer of zus heeft met een handicap, (chronische) ziekte of stoornis. Het woord is […]

Lees meer...

Draai het eens om. Aan de slag met morele dilemma’s in de mantelzorg

Wie voor een ander zorgt, heeft te maken met morele dilemma’s. Soms moet je kiezen, maar tegelijkertijd wil je iedereen recht doen. […]

Lees meer...

Effectieve Respijtzorg – Stappenplan voor gemeenten

Hoe kunt u ervoor zorgen dat mantelzorgers in uw gemeente regelmatig een adempauze krijgen en weer even op kunnen laden? […]

Lees meer...

Werkboek In voor mantelzorg

Dit werkboek biedt informatie en ervaringen uit de praktijk rondom de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers in de zorg. Het […]

Lees meer...

Uw patiënt; onze moeder; pleidooi voor samen zorgen in het verpleeghuis

Tijdens het tien jaar durend verblijf van haar moeder in het verpleeghuis hield freelance journaliste Mieka Vroom een blog bij […]

Lees meer...

Ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de Revalidatiezorg.

De naasten, ook wel mantelzorgers genoemd, hebben een belangrijke rol in het revalidatieproces van patiënten. Het LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap […]

Lees meer...

Langer wonen met dementie.

Door het scheiden van wonen en zorg moeten mensen steeds langer thuis blijven wonen. Reden voor woningcorporatie IJsseldal Wonen om […]

Lees meer...

Zorg naar gemeenten; digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor.

De AVI-cliëntenmonitor maakt deel uit van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ dat in 2012 van start is gegaan. In het […]

Lees meer...

Ik ben niet kwijt

Persoonlijk verslag van een man over het leven met zijn dementerende levenspartner en zijn streven om hem een goed leven […]

Lees meer...

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers; herkennen, bespreken en aanpakken.

Als hulpverlener of naaste van iemand die zich eenzaam voelt, kun je eenzaamheid van anderen zomaar over het hoofd zien. […]

Lees meer...

Waken bij het laatste uur

Deze bundel bestaat uit artikelen en overwegingen die troost kunnen bieden aan naasten van stervenden. Ook dienen ze als informatiemateriaal […]

Lees meer...

‘Supportgericht in de Wmo’: methoden voor samenspel tussen professionals en vrijwillige inzet

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) brengt voor professionals in zorg en welzijn een nieuw uitvoeringskader met zich […]

Lees meer...

Aandacht voor zingeving helpt mantelzorgers

Bij mantelzorg ligt de nadruk vaak op de belasting. Dat is niet verwonderlijk, het aantal overbelaste mantelzorgers is de laatste […]

Lees meer...

Persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment

Het onderzoek naar het Persoonsgebonden Budget, Eigen regie en Empowerment is gepubliceerd en dit zijn de belangrijkste aanbevelingen. Het pgb […]

Lees meer...

Ondersteuning aan oudere mantelzorgers

Een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn. 2012

Lees meer...

Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Bevat Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, Achtergrondinformatie Deze drie pakketten Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, […]

Lees meer...

Schuivende panelen en een krakend fundament

Op dit moment zorgen ongeveer 2,6 miljoen Nederlanders voor mensen in hun nabije omgeving. Daarnaast zijn er nog zo’n 300.000 […]

Lees meer...

Zorg dragen, zorg vragen.

Allochtone mantelzorgers in Twente zijn momenteel niet meer belast dan autochtone mantelzorgers. Dit is één van de conclusies uit het […]

Lees meer...