Zoekresultaten voor "12"

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 27 december 2018 (doorgang in overleg) Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 29 november 2018 Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit de gemeente Aalten) […]

Lees meer...

Mantelzorgcafé Aalten (locatie Aalten)

Dinsdag 20 november 2018 Locatie Aalten: ‘’t Noorden’, Lichtenvoordsestraatweg 44, Aalten Tijd 10.30 – 12.00 uur U kunt hier zo […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 1 november 2018 Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit de gemeente Aalten) […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 4 oktober 2018 Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit de gemeente Aalten) […]

Lees meer...

Mantelzorgcafé Aalten (locatie Aalten)

Dinsdag 18 september 2018 Locatie Aalten: ‘’t Noorden’, Lichtenvoordsestraatweg 44, Aalten Tijd 10.30 – 12.00 uur U kunt hier zo […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 6 september 2018 Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit de gemeente Aalten) […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 9 augustus 2018 Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit de gemeente Aalten) […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 12 juli 2018 Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit de gemeente Aalten) […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 14 juni 2018 Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit de gemeente Aalten) […]

Lees meer...

Uit het Kenniscentrum

Ik ben er ook nog; voor broers en zussen van kinderen met een beperking, ziekte of handicap.

Dit boek is voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen met een bijzondere broer of zus (brussen). Ook voor ouder […]

Lees meer...

Brussenboek

Een ‘brus’ is iemand die een broer of zus heeft met een handicap, (chronische) ziekte of stoornis. Het woord is […]

Lees meer...

Draai het eens om. Aan de slag met morele dilemma’s in de mantelzorg

Wie voor een ander zorgt, heeft te maken met morele dilemma’s. Soms moet je kiezen, maar tegelijkertijd wil je iedereen recht doen. […]

Lees meer...

Effectieve Respijtzorg – Stappenplan voor gemeenten

Hoe kunt u ervoor zorgen dat mantelzorgers in uw gemeente regelmatig een adempauze krijgen en weer even op kunnen laden? […]

Lees meer...

Werkboek In voor mantelzorg

Dit werkboek biedt informatie en ervaringen uit de praktijk rondom de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers in de zorg. Het […]

Lees meer...

Uw patiënt; onze moeder; pleidooi voor samen zorgen in het verpleeghuis

Tijdens het tien jaar durend verblijf van haar moeder in het verpleeghuis hield freelance journaliste Mieka Vroom een blog bij […]

Lees meer...

Ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de Revalidatiezorg.

De naasten, ook wel mantelzorgers genoemd, hebben een belangrijke rol in het revalidatieproces van patiënten. Het LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap […]

Lees meer...

Langer wonen met dementie.

Door het scheiden van wonen en zorg moeten mensen steeds langer thuis blijven wonen. Reden voor woningcorporatie IJsseldal Wonen om […]

Lees meer...

Zorg naar gemeenten; digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor.

De AVI-cliëntenmonitor maakt deel uit van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ dat in 2012 van start is gegaan. In het […]

Lees meer...

Ik ben niet kwijt

Persoonlijk verslag van een man over het leven met zijn dementerende levenspartner en zijn streven om hem een goed leven […]

Lees meer...

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers; herkennen, bespreken en aanpakken.

Als hulpverlener of naaste van iemand die zich eenzaam voelt, kun je eenzaamheid van anderen zomaar over het hoofd zien. […]

Lees meer...

Waken bij het laatste uur

Deze bundel bestaat uit artikelen en overwegingen die troost kunnen bieden aan naasten van stervenden. Ook dienen ze als informatiemateriaal […]

Lees meer...

‘Supportgericht in de Wmo’: methoden voor samenspel tussen professionals en vrijwillige inzet

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) brengt voor professionals in zorg en welzijn een nieuw uitvoeringskader met zich […]

Lees meer...

Aandacht voor zingeving helpt mantelzorgers

Bij mantelzorg ligt de nadruk vaak op de belasting. Dat is niet verwonderlijk, het aantal overbelaste mantelzorgers is de laatste […]

Lees meer...

Persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment

Het onderzoek naar het Persoonsgebonden Budget, Eigen regie en Empowerment is gepubliceerd en dit zijn de belangrijkste aanbevelingen. Het pgb […]

Lees meer...

Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Bevat Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, Achtergrondinformatie Deze drie pakketten Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, […]

Lees meer...

Schuivende panelen en een krakend fundament

Op dit moment zorgen ongeveer 2,6 miljoen Nederlanders voor mensen in hun nabije omgeving. Daarnaast zijn er nog zo’n 300.000 […]

Lees meer...

Zorg dragen, zorg vragen.

Allochtone mantelzorgers in Twente zijn momenteel niet meer belast dan autochtone mantelzorgers. Dit is één van de conclusies uit het […]

Lees meer...

De zorgkracht van sociale netwerken

We zijn tegenwoordig allemaal wel actief op sociale netwerksites zoals Facebook of LinkedIn. Hoewel sociale netwerken op die manier zowel […]

Lees meer...

Restaurant respijt: voor ondernemers en organisaties die vervangende mantelzorg (willen) bieden

Deze brochure wil ondernemers en organisaties op het terrein van zorg en welzijn inspireren tot een frisse kijk op hun […]

Lees meer...