Zoekresultaten voor "10"

Dag van de Mantelzorg; 10 november

Tijdens de landelijke Dag van de Mantelzorg wordt extra aandacht gegeven aan iedereen die langdurig zorgt voor een naaste.  Ook […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 27 december 2018 (doorgang in overleg) Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit […]

Lees meer...

Mantelzorgcafé Doesburg

Dinsdag 18 december 2018 Locatie: ‘De Waag’, Koepoortstraat 2-4, Doesburg Tijd 10.00 – 11.30 uur U kunt hier zo binnenlopen; […]

Lees meer...

Mantelzorgcafé Doetinchem (locatie Borghuis)

Woensdag 5 december 2018 Locatie: ‘Borghuis’, Burg. Van Nispenstraat 4, Doetinchem Tijd 10.00 – 11.30 uur U kunt hier zo […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 29 november 2018 Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit de gemeente Aalten) […]

Lees meer...

Mantelzorgcafé Aalten (locatie Aalten)

Dinsdag 20 november 2018 Locatie Aalten: ‘’t Noorden’, Lichtenvoordsestraatweg 44, Aalten Tijd 10.30 – 12.00 uur U kunt hier zo […]

Lees meer...

Mantelzorgcafé Doesburg

Dinsdag 13 november 2018 Locatie: ‘De Waag’, Koepoortstraat 2-4, Doesburg Tijd 10.00 – 11.30 uur U kunt hier zo binnenlopen; […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 1 november 2018 Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit de gemeente Aalten) […]

Lees meer...

Mantelzorgcafé Doesburg

Dinsdag 9 oktober 2018 Locatie: ‘De Waag’, Koepoortstraat 2-4, Doesburg Tijd 10.00 – 11.30 uur U kunt hier zo binnenlopen; […]

Lees meer...

Mantelzorgkompas (alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten)

Donderdag 4 oktober 2018 Voor partners, familieleden en andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) Dementie. (alleen uit de gemeente Aalten) […]

Lees meer...

Uit het Kenniscentrum

Autisme in de praktijk; 1001 ideeën, tips en strategieën voor ouders en leerkrachten.

Het kost ouders en leerkrachten vaak veel tijd en/of moeite om oplossingen te zoeken voor alledaagse problemen die zich voordoen […]

Lees meer...

Ik ben er ook nog; voor broers en zussen van kinderen met een beperking, ziekte of handicap.

Dit boek is voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen met een bijzondere broer of zus (brussen). Ook voor ouder […]

Lees meer...

Brussenboek

Een ‘brus’ is iemand die een broer of zus heeft met een handicap, (chronische) ziekte of stoornis. Het woord is […]

Lees meer...

Informele zorg in het hbo; bouwstenen voor onderwijs.

Deze bundel helpt u om informele zorg goed aan bod te laten komen in hbo-opleidingen Zorg en Sociaal werk. U […]

Lees meer...

Nabuurschap 2.0. Informele zorg & dienstverlening in de buurt.

Soort publicatieEen boekje met de theorie en praktijk van informele zorg in de buurt. Wat is de strekking van deze […]

Lees meer...

Duurzame respijtzorg

Het vraagstuk is dus niet zozeer: hoe geeft de gemeente vorm aan Kortdurend Verblijf en Extramurale Begeleiding? Maar veel eerder: hoe kan de gemeente de transities aanwenden om een impuls te geven aan effectieve en efficiënte respijtzorg op lokaal en regionaal niveau? Daarvoor heeft het Expertisecentrum Mantelzorg de Piramide effectieve respijtzorg ontwikkeld, een praktisch model dat onderscheid maakt tussen respijtbehoefte, respijtaanbod en respijteffect. Het is gebaseerd op het perspectief van de mantelzorger en maakt duidelijk aan welke voorwaarden het aanbod zou moeten voldoen om effect te sorteren. Met concrete praktijktips en goede voorbeelden wordt het toegelicht in deze brochure. Maar eerst staan we stil bij de wijzigingen in het beleid en de consequenties daarvan voor respijtzorg. Vervolgens vragen we ons af wat respijtzorg precies inhoudt. We besluiten deze brochure met een praktische checklist voor gemeenten.

Lees meer...

Impulsreeks Cahier 4

Het cahier jonge mantelzorgers biedt hiervoor een handreiking met o.a een handig overzicht van factoren die de balans bij jonge […]

Lees meer...

Helpenden en verzorgenden verdiepen zich spelenderwijs in mantelzorg

Goede zorg vraagt om samenspel tussen zorgverleners en mantelzorgers. Maar wie is die mantelzorger eigenlijk? En hoe kun je samen […]

Lees meer...

Zorgzame vrienden en buren als mantelzorgers van oudere volwassenen: een vergelijking met kinderen

Deze studie vergelijkt mantelzorg aan oudere uitwonende volwassenen door vrienden en buren met mantelzorg door (schoon)kinderen. Aan de hand van […]

Lees meer...

Positieve ervaringen bij mantelzorgers van (schoon)ouders met dementie

Factsheet over de volgende vraagstellingen: 1.In welke mate hebben mantelzorgers van (schoon)ouders met dementie positieve ervaringen door het verlenen van […]

Lees meer...

Het moet nou toch niet gekker worden!

De auteur van dit boek heeft een echtgenoot met niet-aangeboren hersenletsel. Haar man heeft twee herseninfarcten gehad, een grote rechts […]

Lees meer...

Ketenzorg dementie vanuit cliëntperspectief

Doelstelling van deze clientenmonitor is inzicht te bieden in: 1. de wijze waarop de regio’s in het land gestalte geven […]

Lees meer...

Vrijwilligers; vinden en binden van betrokken medewerkers

In de pocket Vrijwilligers wordt praktisch beschreven hoe u vrijwilligers kunt vinden en binden. Wij geven u handvatten en tips […]

Lees meer...

Dementelcoach

De zorg voor een persoon met dementie is een belastende taak die regelmatig leidt tot gezondheids- en/of sociale problemen bij […]

Lees meer...

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: Het EDOMAH-programma

‘Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers’ bevat de beschrijving van en praktische werkmaterialen voor een nieuw evidence based […]

Lees meer...

Advies ‘Werken met zorg’

Met dit advies wil de Raad voor Werk en Inkomen een bijdrage leveren aan het denken over en verbeteren van […]

Lees meer...

Evaluatie van Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers

POM richt zich op vroegsignalering van mantelzorgers in de gezondheidszorg en het wegnemen van belemmeringen voor het inschakelen van ondersteuning […]

Lees meer...

Oog voor diversiteit bij mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Steeds meer bedrijven en organisaties raken overtuigd van het nut en de noodzaak om aandacht aan de doelgroep van werkende mantelzorgers […]

Lees meer...

Gezond ouder worden in Nederland

De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Desondanks ervaart twee derde van […]

Lees meer...

Onmacht en daadkracht

Omgaan met naasten in de palliatieve fase.Als je artsen, verpleegkundigen of verzorgenden vraagt wat zij lastig vinden in de omgang […]

Lees meer...