Formulieren vrijwillige zorg

Bent u vrijwilliger bij VIT-hulp bij mantelzorg dan kunt u hieronder het declaratieformulier downloaden:

Declaratieformulier vrijwilligers VIT versie 1.1