Voor vrijwilligers

Ter voorbereiding van het werk kunnen vrijwilligers de Basiscursus volgen. Daarnaast worden er diverse themabijeenkomsten en workshops aangeboden.

Een deskundige vrijwilliger kan meer inhoud aan het werk geven en biedt kwaliteit. Dit geeft vertrouwen aan de betrokkenen en aan de vrijwilliger zelf. Door continuïteit in het scholingsaanbod voor vrijwilligers blijft de kwaliteit van het werk van vrijwilligers gewaarborgd. Daarnaast kan scholing voor de vrijwilliger een opstap zijn naar het volgen van een opleiding in de zorg.

Voor vrijwilligers organiseert VIT de volgende cursussen en themabijeenkomsten:

Cursus:

  • Basiscursus
    In vier bijeenkomsten maakt u kennis met diverse aspecten van het werken als vrijwilliger. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn, taken en verwachtingen, grenzen aan het vrijwilligerswerk, communicatie, luisteren, signaleren en bejegening.
  • Verdiepingscursus Dementie
    Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. U krijgt meer achtergrondinformatie over dementie, over het gedrag van mensen met dementie en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast leert u meer over het ondersteunen van mantelzorgers van mensen met dementie.

Themabijeenkomsten:

  • Autisme
  • Dementie
  • Psychiatrie

Hieronder kunt u het overzicht van de cursussen en thema’s downloaden.

Training en themabijeenkomsten 2017

Aanmeldformulier voorjaar 2017

Kijkt u in de agenda voor de juiste data.