Voor vrijwilligers

Ter voorbereiding op het werk kunnen vrijwilligers de basiscursus volgen. Daarnaast worden er diverse themabijeenkomsten en workshops aangeboden.

Een deskundige vrijwilliger kan meer inhoud aan het werk geven en biedt kwaliteit. Dit geeft vertrouwen aan de betrokkenen en aan de vrijwilliger zelf. Door continuïteit in het scholingsaanbod voor vrijwilligers blijft de kwaliteit van het werk van vrijwilligers gewaarborgd. Daarnaast kan scholing voor de vrijwilliger een opstap zijn naar het volgen van een opleiding in de zorg.

Voor vrijwilligers organiseert VIT de volgende cursus en themabijeenkomsten:

Cursus:

  • Basiscursus voor zorgvrijwilligers
    In drie bijeenkomsten maakt u kennis met diverse aspecten van het werken als vrijwilliger. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn, taken en verwachtingen, grenzen aan het vrijwilligerswerk, communicatie, luisteren, signaleren en bejegening.

Themabijeenkomsten:

  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en mantelzorg
  • Niet zichtbare gevolgen bij NAH
  • Workshop ‘Gezond Slapen’
  • Mantelzorg: Wat doet het met je
  • Opgroeien met zorg binnen het gezin
  • Alcohol- of drugsproblemen: hoe ga je daar als naaste(n) mee om?
  • Omgaan met verlies

Hieronder kunt u het overzicht van de cursus en thema’s downloaden.

Training en Themabijeenkomsten 2018

Programma training en themabijeenkomsten 1e halfjaar 2018

Kijkt u in de agenda voor de juiste data.