Voor vrijwilligers

Ter voorbereiding op het werk kunnen vrijwilligers de basiscursus volgen. Daarnaast worden er diverse themabijeenkomsten en workshops aangeboden.

Een deskundige vrijwilliger kan meer inhoud aan het werk geven en biedt kwaliteit. Dit geeft vertrouwen aan de betrokkenen en aan de vrijwilliger zelf. Door continuïteit in het scholingsaanbod voor vrijwilligers blijft de kwaliteit van het werk van vrijwilligers gewaarborgd. Daarnaast kan scholing voor de vrijwilliger een opstap zijn naar het volgen van een opleiding in de zorg.

Voor vrijwilligers organiseert VIT de volgende cursus:

Cursus:

  • Basiscursus voor zorgvrijwilligers
    In drie bijeenkomsten maakt u kennis met diverse aspecten van het werken als vrijwilliger. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn, taken en verwachtingen, grenzen aan het vrijwilligerswerk, communicatie, luisteren, signaleren en bejegening.

Themabijeenkomsten:

In de brochure ‘Trainingen en themabijeenkomsten’ staan alleen nog maar trainingen en thema-bijeenkomsten voor mantelzorgers. Dat komt omdat we er voor kiezen om de themabijeenkomsten niet meer open te stellen voor mantelzorgers én vrijwilligers omdat de benadering toch echt anders is. Én we willen thema’s meer lokaal aanbieden. Als vrijwilliger krijg je persoonlijk bericht wanneer er een themabijeenkomst of training wordt georganiseerd.