Voor vrijwilligers

Ter voorbereiding van het werk kunnen vrijwilligers de Basiscursus volgen. Daarnaast worden er diverse themabijeenkomsten en workshops aangeboden.

Een deskundige vrijwilliger kan meer inhoud aan het werk geven en biedt kwaliteit. Dit geeft vertrouwen aan de betrokkenen en aan de vrijwilliger zelf. Door continuïteit in het scholingsaanbod voor vrijwilligers blijft de kwaliteit van het werk van vrijwilligers gewaarborgd. Daarnaast kan scholing voor de vrijwilliger een opstap zijn naar het volgen van een opleiding in de zorg.

Voor vrijwilligers organiseert VIT de volgende cursussen en themabijeenkomsten:

Cursus:

 • Basiscursus voor zorgvrijwilligers
  In vier bijeenkomsten maakt u kennis met diverse aspecten van het werken als vrijwilliger. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn, taken en verwachtingen, grenzen aan het vrijwilligerswerk, communicatie, luisteren, signaleren en bejegening.
 • Verdiepingscursus Dementie
  Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. U krijgt meer achtergrondinformatie over dementie, over het gedrag van mensen met dementie en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast leert u meer over het ondersteunen van mantelzorgers van mensen met dementie.

Themabijeenkomsten:

 • Autisme en relaties
 • Niet zichtbare gevolgen bij NAH
 • Workshop ‘Gezond Slapen’
 • “Hoe gaat het met jou?” Opgroeien met zorg binnen het gezin
 • Een psychische aandoening: hoe is dat voor de naaste(n)
 • Alcohol- of drugsproblemen: hoe ga je daar als naaste(n) mee om?
 • Blijvende veranderingen na een CVA/beroerte

Hieronder kunt u het overzicht van de cursussen en thema’s downloaden.

Training en themabijeenkomsten 2017

Programmaoverzicht Trainingen en Themabijeenkomsten Najaar 2017 op datumvolgorde

Bijlage Themabijeenkomsten najaar 2017 datumvolgorde

Kijkt u in de agenda voor de juiste data.