Voor mantelzorgers

De trainingen en themabijeenkomsten voor mantelzorgers zijn bedoeld om u als mantelzorger steun te bieden bij uw zorgtaak, door u inzicht te geven in uw situatie en handvatten te bieden om hiermee om te gaan. Behalve de kennis en informatie die u opdoet,  kunt u leren van elkaar door ervaringen uit te wisselen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor mantelzorgers organiseert VIT de volgende trainingen en themabijeenkomsten:

Training ‘Hoe blijft u de Zorg de Baas’
In 4 bijeenkomsten leert u bewust te kijken naar uw situatie, de omstandigheden, en mogelijkheden om de zorg vol te houden. De praktijk heeft uitgewezen dat mantelzorgers na het volgen van deze cursus beter in staat zijn hun, vaak zware, zorgtaak aan te kunnen en vol te houden.

Training ‘Omgaan met dementie voor mantelzorgers’
U kunt veel steun hebben aan deskundige informatie over de ziekte en het delen van ervaringen met anderen. Dit kan overbelasting voorkomen. U krijgt tips en adviezen die u helpen zo goed mogelijk om te gaan met uw situatie. Deze training bestaat uit 4 bijeenkomsten en geven wij in samenwerking met het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek.

Voluit leven
Zorgen voor een naaste kan gevoelens van onmacht, spanning, verdriet, angst en onzekerheid geven. Deze training kan u helpen om op een andere manier met gevoelens om te gaan en meer ruimte voor uzelf te creëren, waardoor uw taak minder zwaar wordt. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.

Themabijeenkomsten:

  • Autisme en relaties
  • Niet zichtbare gevolgen bij NAH
  • Workshop ‘Gezond slapen’
  • “Hoe gaat het met jou?” Opgroeien met zorg binnen het gezin
  • Een psychische aandoening: hoe is dat voor de naaste(n)
  • Alcohol- of drugsproblemen: hoe ga je daar als naaste(n) mee om?
  • Blijvende veranderingen na een CVA/beroerte

Hieronder kunt u het overzicht van de trainingen en thema’s downloaden en eveneens het aanmeldformulier.

Training en themabijeenkomsten 2017

 

 

Kijkt u in de agenda voor de juiste data.