Privacyreglement

VIT-hulp bij mantelzorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen we u graag laten weten hoe wij dat geregeld hebben.

VIT-hulp bij mantelzorg – Privacyreglement