PREZO IZ keurmerk

VIT- hulp bij mantelzorg beschikt over het
Gouden keurmerk PREZO Informele Zorg 

Met trots kunnen wij melden dat de tussentijdse audit in oktober 2019 zeer goed is verlopen en VIT-hulp bij mantelzorg het PREZO gouden keurmerk Informele zorg mag blijven dragen tot 1 maart 2021! 

“Stichting VIT-hulp bij mantelzorg heeft voldaan aan het wegingskader van het
PREZO gouden keurmerk Informele zorg, gebaseerd op het PREZO IZ keurmerkschema Verantwoorde ondersteuning en Verantwoord ondernemerschap voor de scope Informele Zorg: Expertise en informatie, Informele Zorg: Mantelzorgondersteuning.”
citaat uit registratiebesluit Perspekt keurmerk in de zorg

PREZO Informele Zorg (IZ), een afkorting van PREstatiemodel ZOrg, is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Informele Zorg dat helpt te sturen op Verantwoorde ondersteuning & Verantwoord ondernemerschap.

PREZO IZ is opgebouwd vanuit de relatie tussen klant en betaalde medewerker. De prestaties van VIT op de levensgebieden van de klant vormen het hart van het systeem. Per levensgebied worden de prestaties beschreven die de klant op dit gebied mag verwachten. Om hieraan te voldoen zijn een ondersteuningsplan en adequate communicatie met én informatieverstrekking aan de klant noodzakelijk. Voorts is er een aantal voorwaarden opgenomen die nodig zijn om de prestaties te kunnen leveren: vrijwilligers, betaalde medewerkers en een professionele organisatie.

Met het behalen van het keurmerk toont VIT aan dat zij een betrouwbare en belangrijke partner is voor de gemeenten in het werkgebied én voor alle mantelzorgers. Zij heeft op alle onderdelen de maximale score behaald. VIT onderscheidt zich hiermee aantoonbaar in positieve zin van andere aanbieders van informele zorg in het werkgebied.

Meer informatie over PREZO IZ