Bestuur

 

Huidige samenstelling bestuur:

Mevrouw J. Grootjans-Doornbos Voorzitter
De heer L.F.G. Groenendaal  Secretaris
De heer  W. Rigter Penningmeester
Mevrouw G.H. te Winkel Algemeen bestuurslid