Bestuur

 

Huidige samenstelling bestuur:

Mevrouw J. Grootjans-Doornbos Voorzitter
De heer W. Rigter Secretaris/Penningmeester
Mevrouw G.H. te Winkel Algemeen bestuurslid
De heer G. Godlieb Algemeen bestuurslid
De heer L.F.G. Groenendaal Algemeen bestuurslid