Nieuws

VIT voor kinderen/jongeren die opgroeien met zorg

Nieuws

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is […]

Lees meer...

Leren over dementie

Nieuws

In Nederland leven naar schatting 280.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar […]

Lees meer...

Save the date: theatervoorstelling ‘Lastige ouders’

Nieuws

AANKONDIGING: WOENSDAG 15 APRIL  Theatervoorstelling ‘LASTIGE OUDERS’, over een gezin met een kind met een ernstige meervoudige beperking. Ontdek welk […]

Lees meer...

Voorbereiden op het gesprek met de dokter

Nieuws

Met het vorderen van de jaren nemen in de regel ook iemands gezondheidsklachten toe. Hoe behoud je dan toch kwaliteit […]

Lees meer...

Aanbevelingen respijtzorg voor mantelzorgers; rapport Clémence Ross

Nieuws

Maandag 3 februari overhandigde aanjager respijtzorg Clémence Ross haar rapport met aanbevelingen voor het verbeteren van respijtzorg aan minister Hugo […]

Lees meer...

Opgroeien met zorg thuis is van invloed op kwaliteit leven bij middelbare scholieren

Nieuws

Een zorgsituatie thuis blijkt, los van allerlei andere factoren (inclusief de tijdsbesteding aan taken), samen te hangen met een lagere […]

Lees meer...

Continuering gouden keurmerk PREZO Informele Zorg VIT

Nieuws

Al sinds 2015 beschikt VIT-hulp bij mantelzorg over het gouden keurmerk PREZO IZ. Onlangs werd opnieuw een audit uitgevoerd bij […]

Lees meer...

VIT biedt mantelzorgers respijt door respijtarrangementen; programma 2020

Nieuws

Eén of meerdere dagen er tussenuit VIT-hulp bij mantelzorg biedt één- of driedaagse arrangementen op mooie locaties in de regio […]

Lees meer...

En dan overlijdt je partner….

Nieuws

Op 18 maart a.s. start een nieuwe gespreksgroep voor mensen die na een periode van langdurige zorg hun partner zijn […]

Lees meer...

Bijeenkomst voor naasten van mensen met N.A.H.

Nieuws

Op maandagavond 17 februari, van 20.00 – 22.00 uur organiseren Sensire, MEE Oost, Helpgewoon NAH, Siza, Zozijn Op Pad, VIT-hulp […]

Lees meer...

Kamerbrief over noodzaak domeinoverstijgende samenwerking

Nieuws

Eind december reageerde minister de Jonge via een Kamerbrief op vragen die gesteld werden tijdens de behandeling van de VWS-begroting […]

Lees meer...