Informatie mantelzorgwaardering Oost Gelre

Meld uw mantelzorger aan voor een blijk van waardering

Aanmelden kan tot 16 oktober!

De gemeente Oost Gelre vindt het werk van mantelzorgers belangrijk. Daarom ondersteunen we mantelzorgers, zodat ze hun zorg zo goed mogelijk kunnen doen. Graag willen we de inzet van mantelzorgers waarderen. Met een VVV-bon én met een leuke activiteit. Hieronder leest u daar meer over.

Wat is mantelzorg en wie is mantelzorger?
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief en is geen vrijwillige keuze. Meestal gaat het om verzorging en ondersteuning van meer dan acht uur per week. Of het duurt langer dan drie maanden achtereen. Dat kan soms erg zwaar zijn. Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar hebben een persoonlijke band met degene voor wie ze zorgen.

Jonge mantelzorgers
Er zijn ook veel jonge mantelzorgers. Zij groeien op met een langdurig ziek familielid of familielid dat intensieve zorg nodig heeft. Het kan gaan om een langdurige (psychische) ziekte. Maar ook om bijvoorbeeld een moeder met een alcoholverslaving of een broertje met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Mantelzorgwaardering: cadeaubon en activiteit
Wij vinden mantelzorgers echte kanjers. Daarom willen we laten zien dat we hun inzet waarderen. Mensen die zorg ontvangen kunnen hun mantelzorger aanmelden. De aangemelde mantelzorger komt dan in aanmerking voor:
*Een VVV-bon van € 25,00. Deze sturen we in de eerste helft van november op.
*Een leuke activiteit rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november.
Daarbij maken we onderscheid tussen een activiteit voor jonge mantelzorgers (van 8-25 jaar) en een activiteit voor volwassen mantelzorgers. De uitnodiging daarvoor versturen we in oktober.

Meld uw mantelzorger aan! Doe dit voor 16 oktober 2018
Ontvangt u mantelzorg? En wilt u een blijk van waardering geven aan uw mantelzorger? Meld hem of haar dan aan bij VIT-hulp bij mantelzorg. Dat kan:
·        telefonisch via (0544) 82 00 00;
·        via het aanmeldingsformulier.

Eén of meer mantelzorgers aanmelden?
Alleen zorgvragers uit de gemeente Oost Gelre kunnen mantelzorgers aanmelden. Maar de mantelzorger hoeft niet per se in Oost Gelre te wonen. Elke zorgvrager kan één mantelzorger aanmelden. Maar zijn er in het gezin meerdere jonge mantelzorgers (tot 25 jaar)? Dan kunt u ze allemaal aanmelden.

Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met VIT (0544) 82 00 00.
Met uw aanmelding gaat u er mee akkoord dat mantelzorgers gebeld en geregistreerd worden door VIT-hulp bij mantelzorg.

VIT-hulp bij mantelzorg: voor ondersteuning van mantelzorgers
VIT-hulp bij mantelzorg ondersteunt mantelzorgers op diverse gebieden. Dit kan individuele hulp zijn, zoals informatie en advies, begeleiding door de mantelzorgconsulent en respijtzorg. De ondersteuning kan ook bestaan uit groepsactiviteiten, zoals informatiebijeenkomsten, lotgenotencontact, cursussen en trainingen.

Elke dinsdagmorgen van 9.00-11.00 uur heeft mantelzorgconsulent Ingrid te Winkel een inloopspreekuur in het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde.

De gemeente financiert deze mantelzorgondersteuning.