Informatie mantelzorgwaardering Doetinchem 2020

Mantelzorgwaardering Doetinchem 2020

Voor iedereen die mantelzorg verleent aan een inwoner in Doetinchem, stelt gemeente Doetinchem VVV-bonnen beschikbaar. Dit doet gemeente Doetinchem nu sinds enkele jaren. Zij organiseert dit samen met VIT-hulp bij mantelzorg. De Mantelzorgwaardering wordt vanaf 10 november 2020, de Dag van de mantelzorg, uitgereikt. Een klein gebaar voor een grote inzet.

Aanmelding
VIT-hulp bij mantelzorg benadert actief de mantelzorgers die bij haar staan ingeschreven. Zij hoeven zich dus niet aan te melden. Mantelzorgers, die nog niet bekend zijn bij VIT-hulp bij mantelzorg, kunnen voor de Mantelzorgwaardering aangemeld worden. Men kan dit als mantelzorger zelf of via de mantelzorgontvanger telefonisch, per brief op per mail doen bij VIT-hulp bij mantelzorg.
Aanmelding kan tot uiterlijk 1 december 2020.

Meerdere mantelzorgers
Er kunnen meerdere mantelzorgers per mantelzorgontvanger worden aangemeld. Éen mantelzorger ontvangt VVV-bonnen ter waarde van
€ 50,-. Wanneer er sprake is van meerdere mantelzorgers per mantelzorgontvanger, ontvangen de mantelzorgers gezamenlijk maximaal
€ 100,- aan VVV-bonnen.

VVV-bon per post
Zodra de mantelzorgers zijn aangemeld, ontvangen zij de VVV-bonnen na 10 november per post. Deze bonnen kunnen naar eigen inzicht besteed worden.