Informatie mantelzorgwaardering Aalten 2020

Bon en verwenactiviteit voor mantelzorgers

Mantelzorgers in de gemeente Aalten komen ook in 2020 in aanmerking voor de ‘mantelzorgwaardering’. De mantelzorgwaardering bestaat uit een waardebon van €50 en de uitnodiging voor een verwenactiviteit. Nieuwe mantelzorgers kunnen tot 16 oktober 2020 worden aangemeld bij VIT-hulp bij mantelzorg.

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. In Nederland zorgen ruim 4 miljoen mensen langdurig of intensief voor een ouder, partner, kind of kennis die hulp nodig heeft. Ruim 600.000 mantelzorgers doen dit meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden. Voor die laatste groep, die langdurig en intensief mantelzorg geeft, heeft de gemeente Aalten de ‘mantelzorgwaardering’ in het leven geroepen.

Mantelzorgondersteuning
De hulp die mantelzorgers bieden, is dus heel belangrijk. De gemeente Aalten heeft voor mantelzorgers en jonge mantelzorgers een gevarieerd en breed ondersteuningsaanbod. Denk aan informatie en advies, begeleiding door een mantelzorgconsulent, respijtzorg, lotgenotencontact, cursussen, trainingen en diverse bijeenkomsten. Hiervoor heeft de gemeente afspraken gemaakt met onder andere
VIT-hulp bij mantelzorg.

Mantelzorgwaardering
Inwoners van de gemeente Aalten die zorg nodig hebben kunnen hun mantelzorger aanmelden voor de ‘mantelzorgwaardering’. De betreffende mantelzorger ontvangt dan een waardebon van € 50 en kan deelnemen aan een verwenactiviteit. Per zorgvrager kan één mantelzorger worden aangemeld.

Jonge mantelzorgers
Ook jonge mantelzorgers (van 8 t/m 24 jaar) ontvangen de mantelzorgwaardering. Per zorgvrager kunnen meerdere jonge mantelzorgers uit een gezin worden aangemeld. Zij ontvangen een waardebon van € 25 en voor hen wordt een leuke activiteit georganiseerd.

Aanmelden bij VIT-hulp bij mantelzorg
VIT-hulp bij mantelzorg ondersteunt de gemeente Aalten bij de uitvoering van de mantelzorgwaardering. Zij hebben de kennis en ervaring in huis om te kunnen toetsen of mensen in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers kunnen, tot 16 oktober 2020, rechtstreeks bij VIT-hulp bij mantelzorg worden aangemeld via telefoon (0544) 82 00 00.
Mensen die door VIT al zijn geregistreerd als mantelzorger, hoeven zich niet opnieuw aan te melden voor de mantelzorgwaardering. Zij ontvangen automatisch bericht.