Mantelzorgbijeenkomsten

Als mantelzorger bent u van harte welkom op de bijeenkomsten die wij organiseren.
Wat kunnen deze bijeenkomsten u bieden?

Ervaringen uitwisselen
U ontmoet andere mantelzorgers om mee te praten. U vindt bij hen herkenning en door de uitwisseling van ervaringen kunt u zich gesteund voelen en van elkaar leren.

Emotionele ondersteuning
Wie intensief zorgt voor een ander krijgt zelf ook veel te verwerken. Zorg, ziekte en veranderende toekomstverwachting beïnvloeden uw welzijn. Emoties maken het soms moeilijk om mantelzorg te verlenen zonder overbelast te raken. Gesprekken kunnen een bijdrage leveren aan het kunnen volhouden van de mantelzorgtaak. Tijdens de bijeenkomsten is er ook gelegenheid voor individueel contact met de mantelzorgconsulent.

Informatie over relevante thema’s
De thema’s worden soms ingeleid door een deskundige. Een andere keer bespreekt de mantelzorgconsulent een onderwerp met de aanwezigen. Altijd geldt dat de informatie kan helpen bij de zorgtaak.

Bij alle bijeenkomsten is uw mantelzorgconsulent aanwezig.

Kijk in het menu voor de mantelzorgbijeenkomsten in uw gemeente.
Ook andere organisaties in uw gemeente organiseren regelmatig activiteiten voor mantelzorgers.

Voor informatie kijk op de volgende websites:

  • GGNet organiseert bijeenkomsten voor familieleden van mensen met psychische problemen
  • MEE Oost heeft gespreksgroepen voor familieleden van mensen met een beperking
  • Alzheimer organiseert activiteiten voor familieleden van mensen met dementie: Afdeling AchterhoekAfdeling Doetinchem