Gemeente Oude IJsselstreek

Mantelzorgondersteuning door Sensire

De gemeente Oude IJsselstreek wil minder versnipperd ondersteuningsaanbod en meer samenhang in het ondersteuningsaanbod. Daarom heeft de gemeente Sensire gevraagd de coördinatie en ondersteuning van mantelzorgers, ook jonge mantelzorgers, met ingang van 1 januari 2020 te verzorgen.
Wilt u meer informatie over deze verandering neemt u dan contact op met de gemeente Oude IJsselstreek, Rieneke Eggink tel. (0315) 29 22 92. 

Aanmelden bij Sensire
U kunt zich ook zelf als mantelzorger aanmelden bij het Algemeen maatschappelijk werk van Sensire.
Dat kan via mail amw.oudeijsselstreek@sensire.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via (0314) 35 71 51.