Gemeente Oude IJsselstreek

Mantelzorgondersteuning door Sensire

De gemeente Oude IJsselstreek wil minder versnipperd ondersteuningsaanbod en meer samenhang in het ondersteuningsaanbod. Daarom heeft de gemeente Sensire gevraagd de co├Ârdinatie en ondersteuning van mantelzorgers, ook jonge mantelzorgers, met ingang van 1 januari 2020 te verzorgen.
Wilt u meer informatie over deze verandering neemt u dan contact op met de gemeente Oude IJsselstreek, Rieneke Eggink tel. (0315) 29 22 92. 

Aanmelden bij Sensire
U kunt zich ook zelf als mantelzorger aanmelden bij het Algemeen maatschappelijk werk van Sensire.
Dat kan via mail amw.oudeijsselstreek@sensire.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via (0314) 35 71 51.