Psychiatrie

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking heeft te kampen met psychische problemen.
De geestelijke gezondheidszorg (ggz) kenmerkt zich door een grote diversiteit. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Van jong tot oud, voor een korte of een langere periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen met een autismestoornis, iemand met een drankprobleem of schizofrenie of mensen met een depressie.

Angststoornissen
Angststoornissen zijn in de psychiatrie de meest voorkomende aandoeningen. Sommige van deze aandoeningen worden fobie genoemd. Het gemeenschappelijke kenmerk van angststoornissen, is dat er sprake is van angst. Mensen kunnen zo angstig zijn dat het hun leven ontregelt.

Stemmingsstoornissen
Af en toe van stemming veranderen is normaal. Bij een stemmingsstoornis verandert de stemming onverklaarbaar. Dit houdt langere tijd aan. Een stemmingsstoornis kan erfelijk zijn of ontstaan na ingrijpende gebeurtenissen. Veelvoorkomende stemmingsstoornissen zijn depressie en manische depressie.

Persoonlijkheidsstoornissen
Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben te maken met een stoornis in denken, voelen en handelen. Veel mensen hebben zo hun eigenaardigheden. Soms heeft iemand extreme persoonlijke eigenschappen en hinderlijk gedrag. Dit kan zo ernstig zijn dat zij daar zelf last van hebben en de mensen om hen heen vaak ook. Deze problemen kunnen het functioneren zo sterk onder druk zetten, dat deskundige hulp geboden is.

Eetstoornissen
Wanneer eten een obsessie wordt spreken we van een eetstoornis. Volgens schattingen lijden er in Nederland zo’n 200.000 mensen aan eetstoornissen. Bekende eetstoornissen zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en orthorexia. 
Meer informatie: Kenniscentrum eetstoornissen 

Andere stoornissen:
Dementie
Dissociatieve stoornissen
Autismespectrum stoornis
Gedragsstoornissen (ODD/CD)  
Psychosegevoeligheid
ADHD

Andere websites:
www.hulpgids.nl                                     
www.labyrint-in-perspectief.nl
www.mentaalvitaal.nl                             
www.ggnet.nl
www.wijzijnmind.nl                                 www.trimbos.nl
www.depressievereniging.nl