Zorgvragers

Voor mensen met een ziekte en/of handicap zijn verschillende regelingen en vergoedingen voor vervoer.

Vervoer naar ziekenhuis en/of therapeut
Vervoer naar het ziekenhuis en/of therapeut wordt alleen door uw zorgverzekeraar vergoed wanneer u:    
–  nierdialyses, chemotherapie of radiotherapie moet ondergaan
–  zich uitsluitend kunt verplaatsen met een rolstoel
–  zodanig visueel gehandicapt bent dat u niet zonder begeleider kunt reizen

Uw zorgverzekeraar bepaalt welk soort vervoer u krijgt.

Vervoer voor studie en opleiding
Gaat uw kind met een ziekte of beperking naar het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of volwassenonderwijs? Dan kunt u bij uw gemeente een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen. Gaat uw kind naar beroepsonderwijs of hoger onderwijs? Dan kan het UWV een vergoeding geven voor vervoer. Lees hier over de aanvraag.

Vervoer vrije tijd
Kunt u niet zelfstandig reizen met gewone vervoersmiddelen. Dan kan de gemeente u ondersteunen. Dit kan in natura, dan regelt de gemeente vervoer voor u. Of via een persoonsgebonden budget, een geldbedrag waarmee u zelf vervoer regelt. Elke gemeente hanteert eigen richtlijnen voor vervoersvoorzieningen. Individuele vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel, driewielerfiets, sportrolstoel, auto-aanpassingen vallen hier ook onder. Via de website www.regelhulp.nl kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente.

Vervoer werk
Heeft u een vervoersvoorziening nodig voor uw werk dan kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.
Kijk hier voor informatie.

Lees hier meer over vervoersmogelijkheden voor mensen met een beperking.