Mantelzorgers

Zorgt u voor iemand die niet bij u in de buurt woont of in een instelling verblijft? Dan kunnen de kosten voor vervoer oplopen. Voor het reizen (benzine, ov-kaart) maar ook voor parkeren. De mogelijkheden voor vergoedingen en parkeerbeleid leest u hieronder.

Vergoeding reiskosten
Er bestaat geen algemene regeling voor vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Reiskosten voor ziekenbezoek van een huisgenoot kunnen wel onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken van de belastingen als specifieke zorgkosten. De hulpvrager moet dan in een instelling verpleegd worden. Lees hier de voorwaarden voor aftrek reiskosten ziekenbezoek.

Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben.

Parkeerbeleid en –vergoedingen
Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning, waarmee mantelzorgers voordeliger in de buurt van degene voor wie zij zorgen kunnen parkeren. Wilt u weten of u gemeente een parkeerbeleid heeft voor mantelzorgers? Informeer er naar bij uw gemeente.

Openbaar vervoer
Kan degene voor wie u zorgt door een handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Dan kan degene een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij de NS. U reist dan gratis mee.  De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regio-taxi. Lees meer over de OV-begeleiderskaart.