Professionele zorg nodig

Heeft de persoon voor wie je zorgt, professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijg je te maken met verschillende wetten.

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Jeugdwet.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. 
Lees hier welke hulp en ondersteuning de Wmo biedt. 

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol.
Lees hier welke hulp en ondersteuning de Zvw biedt.

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz.
Lees hier meer over de Wlz.

Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die geldt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening of opgroei problemen. Heeft je kind professionele zorg nodig? Dan kun je hiervoor bij je gemeente terecht. 
Lees hier meer over de hulp voor kinderen en jongeren.