Professionele zorg nodig

Iedereen die door langdurige ziekte, handicap of ouderdom zorg en ondersteuning nodig heeft kan via de AWBZ hulp of zorg aanvragen. Hiervoor heeft u een AWBZ-indicatie nodig.

Vormen van hulp die u hier aan kunt vragen:
– persoonlijke verzorging: hulp bij bijvoorbeeld douchen en aankleden
– verpleging: medische hulp thuis
– begeleiding: hulp die gericht is op het voorkomen van een opname in een instelling of het
voorkomen van verwaarlozing
– verblijf: vast of tijdelijk wonen in een instelling. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis
– behandeling: hulp om te genezen, of om te voorkomen dat een handicap erger wordt

Wilt u meer weten over het aanvragen van hulp? Klik dan hier.

Krijgt u geen indicatie voor hulp? Dan staat in het indicatiebesluit dat u krijgt toegezonden hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Wilt u meer informatie over indicatiestelling? Klik dan hier.

Huishoudelijke hulp
Mensen die niet in staat zijn om het huishouden zelf te doen, kunnen ondersteuning vragen bij huishoudelijke taken zoals schoonmaken, strijken en boodschappen doen. Huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente.

Nadat u een indicatie hebt gekregen kunt u zelf uw zorgverlener kiezen (via pgb) of een zorgaanbieder regelt dit voor u (zorg in natura).

Pgb
Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. U heeft de regie over uw zorg en u kunt die op maat regelen. U sluit met één of meer zorgverleners een zorgovereenkomst af. Ook betaalt u de zorgverlener zelf en houdt u een administratie bij. Aan het zorgkantoor legt u hierover verantwoording af.

Wilt u meer weten over het aanvragen van een pgb? Klik dan hier.

Zorg in natura
Zorg in natura is de hulp die zorginstellingen leveren, bijvoorbeeld organisaties voor thuiszorg. De organisatie die aan u de zorg levert bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt. De zorgaanbieder levert de zorg en regelt de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.

Combinatie van pgb en zorg in natura
Een mengvorm van zorg in natura en een pgb is meestal ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en meerdere soorten zorg nodig heeft.

Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom
U kunt een pgb voor AWBZ-zorg altijd omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Om dit te regelen stuurt u een schriftelijk wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor.