Mantelzorg en werk

U combineert werk en mantelzorg. Dat is iets om trots op te zijn. Behalve dat werken een bron van inkomsten is, biedt het ook ontplooiing, afleiding en contacten.

Maar de combinatie kan ook heel zwaar zijn, waardoor u te maken kunt krijgen met tijdgebrek, stress en overbelasting. Wanneer u door uw zorg niet meer kunt werken of minder gaat werken heeft dat financiële gevolgen.

Tips voor werkende mantelzorgers, op het werk:
– maak uw situatie bespreekbaar bij uw collega’s, zodat er begrip ontstaat
– ga in gesprek met werkgever of leidinggevende 
– maak gebruik van de verschillende verlofregelingen. Meer weten over verlofregelingen? Klik dan hier.

Zoek naar oplossingen op maat. Denk bijvoorbeeld aan:
– aanpassing van werktijden
– meer thuiswerken
– overuren sparen voor onverwachte zorgsituaties
– afspraken om bijvoorbeeld op het werk te kunnen bellen

Kijk ook in uw CAO, misschien staan hier zaken in die voor u handig zijn. De afdeling P&O van uw organisatie kan u hierover verder informeren.

Informatie voor de werkgever
Aandacht voor de werknemer met mantelzorgtaken levert zowel de werkgever als de werknemer veel op!
Kijk hier voor info over de werkende mantelzorger.
Informatie over zorgverlof.

Tips voor werkende mantelzorgers, buiten uw werk:
Vraag de mantelzorgconsulent eens met u mee te denken. Zij kan u helpen bij:
– het vinden van een betere balans tussen werk en privé
– het zo goed mogelijk organiseren van de mantelzorg rond het werk
– het aandragen van praktische oplossingen om mantelzorgtaken te verlichten
– het aanvragen van extra hulp
– het overnemen van regeltaken