Hulpmiddelen bij zorg

Uw mantelzorgtaken brengen vaak fysiek zwaar werk met zich mee. Praktische hulpmiddelen kunnen uw zorg wat makkelijker maken.

Hulpmiddelen en vergoeding
Heeft u hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging? Dan krijgt u deze vergoed vanuit het basispakket. Zorgverzekeraars vergoeden eenvoudige loopmiddelen niet meer, zoals krukken of een rollator. Heeft u bepaalde hulpmiddelen blijvend nodig, bijvoorbeeld vanwege een handicap? Dan krijgt u deze meestal van uw gemeente.

Hulpmiddelen via zorgverzekeraar
Uw zorgverzekering regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras als u langdurige bedrust nodig heeft. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Hulpmiddelen via gemeente
Heeft u een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Deze hulpmiddelen krijgt u van de gemeente (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)). Voorbeelden van hulpmiddelen die u blijvend nodig kunt hebben zijn een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Wilt u meer informatie over hulpmiddelen? Klik dan hier.