Uitkeringen

Als mantelzorger kunt u met een aantal uitkeringen te maken krijgen.

WW- en of Bijstanduitkering
Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht. Lees wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer voor u gelden.

Algemene Ouderdomswet (AOW)
Ontvangt u AOW en wilt u gaan samenwonen met iemand die ook AOW ontvangt en uw zorg nodig heeft? Dan kunt u onder voorwaarden toch uw alleenstaanden-AOW behouden.

Algemene Nabestaande Wet (ANW)
Heeft u een ANW-uitkering en wilt u gaan samenwonen met iemand die zorg nodig heeft? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Kijk voor verder informatie over deze onderwerpen  hier.