Eigen bijdragen

Krijgt degene voor wie u zorgt hulp of zorg thuis, of verblijft degene in een verzorgingshuis of verpleeghuis? Dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd.

Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van een aantal factoren:
– het soort zorg
– hoe duur die zorg is
– de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld of u alleenstaande bent)
– de leeftijd
– het inkomen

Lees verder