Informatie

Als mantelzorger krijgt u met veel zaken te maken waar u nog niet eerder mee in aanraking bent geweest. Misschien wilt u meer weten over de ziekte, of de beperking waar degene waar u voor zorgt mee te kampen heeft. Of u wilt weten waar u terecht kunt voor ondersteuning bij uw zorgtaken.

U kunt te maken krijgen met meerdere instanties en diverse regelingen. Kortom: u heeft informatie nodig.

Misschien kan de informatie op deze website u helpen. Of is een telefoontje naar onze helpdesk voldoende. Uw situatie kan ook zo complex zijn dat u graag een gesprek wilt met onze mantelzorgconsulent.

Kijk in het menu rechts voor de verschillende mogelijkheden.