Mantelzorgers aan het woord - 'Kijk op 2016'

Inleiding
Vrijwilligers
Ouders
Jonge mantelzorgers
Ontspoorde mantelzorg
Wat helpt?
'De Zorg De Baas'
Respijtarrangementen
Jonge mantelzorgers vinden
Samenwerken
2016
Mantelzorgwaardering
Klachten?

Inleiding


Ben

Met veel plezier geven we u op deze ‘digitale’ wijze een kijkje in het werk en de organisatie van VIT-hulp bij mantelzorg in het afgelopen jaar.

Leeswijzer

De verschillende afbeeldingen bieden u niet alleen toegang tot informatie over hoe wij de ondersteuning van mantelzorgers vormgeven, maar ook hoe de gebruikers van onze diensten deze ondersteuning ervaren! Zij bepalen immers zelf welke ondersteuning zij nodig hebben om op eigen wijze de mantelzorg vorm te geven én welke hulp ze daarbij nodig hebben.

Jonge mantelzorgers in de spotlights

Tevens presenteren we hierbij een kort filmpje waarbij jonge mantelzorgers aangeven hoe belangrijk erkenning en herkenning zijn. En wat het lotgenotencontact voor hen betekent! Een mentor vertelt hoe zij het project ‘Jonge mantelzorgers vinden’ op haar school heeft beleefd.

Werkwijze VIT

Wij signaleren, bieden preventie en verlenen hulp bij problematiek, waar mantelzorgers mee geconfronteerd worden. VIT investeert met ‘partners in zorg’ in een functionele samenwerking om mantelzorgers en zorgvragers ‘op maat’ van dienst te kunnen zijn. Daarbij denken we mee en kijken we naar de context waarbinnen mantelzorg vorm heeft gekregen. Waardoor zijn problemen ontstaan en wat zou een goede oplossing kunnen zijn om zorgen in te dammen en wensen te realiseren om de mantelzorg beter, prettiger en langer te kunnen vervullen. We werken daarbij naar zelfstandigheid, kracht én erkennen de speciale kwetsbaarheid van (dreigend) overbelaste mantelzorgers.

2016

Het jaar 2016 stond vooral in het teken van verdere verbetering van onze dienstverlening, waarbij wij goed geluisterd hebben naar de suggesties en wensen van hen die gebruik maken van onze diensten. Op de eerste plaats zijn dat mantelzorgers en zorgvragers, maar ook zorgvrijwilligers, gemeenten en professioneel betrokkenen. De opdracht aan gemeenten om ondersteuning van mantelzorg te (laten) bieden aan hun inwoners is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Onze organisatie beschikt over de benodigde kennis en kunde om input te geven en een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Kwaliteit – Gouden keurmerk

Naast een gedegen mantelzorgondersteuning op meerdere onderwerpen vinden we inhoud, effectiviteit, ondernemerschap en doelmatigheid erg belangrijk. We realiseren binnen dat kader de grootst mogelijk maatschappelijke prestatie voor mantelzorgers. U weet ongetwijfeld dat onze organisatie in het trotse bezit is van het PREZO gouden keurmerk Informele Zorg - als een van de weinige in Nederland. Begin 2018 vindt wederom de driejaarlijkse toets plaats: natuurlijk spannen we ons in om het keurmerk te behouden als bewijs van onze kwaliteit.

Tenslotte

Een recent verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt als één van de belangrijkste conclusies dat de meeste mensen zorg & ondersteuning krijgen vanuit de sociale omgeving, of de informele zorg. Wij staan achter hen!

Ik wens u, ook namens medewerkers en bestuur, veel leesplezier!