Titel Inhoud Auteur Publicatiedatum Verkrijgbaar Media type
Wat werkt bij mantelzorgondersteuning

Tien procent van alle mantelzorgers (ruim 4 miljoen) is zwaar overbelast. Toch maakt een groot deel hiervan geen gebruik van ondersteuning, ook al hebben zij hier wel behoefte aan. Dat komt grotendeels door onbekendheid, aannames, maar ook door een gebrek aan diversiteit in ondersteuning. Dit blijkt uit het nieuwe dossier Wat werkt bij mantelzorgondersteuning. 2017

Meer
2017 rapport
Ik ben er ook nog; voor broers en zussen van kinderen met een beperking, ziekte of handicap.

Dit boek is voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen met een bijzondere broer of zus (brussen). Ook voor ouder en professional is dit boek inspirerend en/of bevestigend. Het stimuleert de lezer om meer door de bril van brussen, gezinssituatie en broer-zusrelatie te kijken. Hoe is het nou om op te groeien in een gezin met een broer of zus met autisme? Hoe is het om samen te leven met een broer of zus met Downsyndroom? Belangrijk onderzoek toont aan dat het uitwisselen van ervaringen al direct een positieve invloed heeft op hoe brussen zich voelen. Daarom dit boek! Verschillende brussen, van jong tot oud, geven inzicht in hun leven, gedachten én gevoelens. Handvaten maken dit een zeer herkenbaar en inzichtelijk boek voor alle brussen en hun verwanten. 

Meer
2017 boek
Alzheimer, mon amour; Een verhaal van liefde en verlies

Met grote gevoeligheid en eerlijkheid beschrijft Cécile Huguenin hoe ze door de ziekte gedwongen wordt afscheid te nemen van de liefde van haar leven. Haar verhaal geeft een stem aan de patiënten, maar evenzeer aan hun naasten. Want alzheimer raakt iedereen: oog in oog met het verdriet, de eenzaamheid en de zekerheid van het naderende verlies heeft ook de omgeving verlichting nodig. 2017

Meer
2017 boek
Draai het eens om. Aan de slag met morele dilemma’s in de mantelzorg

Wie voor een ander zorgt, heeft te maken met morele dilemma’s. Soms moet je kiezen, maar tegelijkertijd wil je iedereen recht doen. Wat voor jou de beste keuze is, is dat niet altijd voor degene voor wie je zorgt.

De publicatie ‘Draai het eens om’ gaat over een bijzonder soort dilemma’s: morele dilemma’s. Daarbij spelen waarden en normen een rol. Soms besef je dat niet eens, omdat jouw waarden en normen voor jou zo vanzelfsprekend zijn. Het verschilt van persoon tot persoon of en wanneer je een moreel dilemma ervaart. Voor beroepskrachten speelt ook mee dat het eigen, professionele handelen soms op gespannen voet komt te staan met de wensen van de mantelzorgers en/of de zorgontvanger.

Omdat zorg verlenen en zorg ontvangen gepaard gaat met verbondenheid, is het belangrijk om stil te staan bij morele dilemma’s. Aandacht voor de gevoelens en ervaringen van alle betrokkenen leidt tot betere zorg en een hoger welbevinden van zorgontvangers, mantelzorgers en beroepskrachten.

De publicatie is bedoeld voor mantelzorgers en beroepskrachten die werkzaam zijn in de zorg en ondersteuning. 2017

Meer
2017 rapport
Zorg en ondersteuning in Nederland; kerncijfers 2015.

In deze SCP-publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015 zetten we uiteen hoeveel zelfstandig wonende volwassen Nederlanders in 2015 hulp ontvingen bij het huishouden, de persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Medische hulp laten we dus buiten beschouwing. Wij brengen ook in kaart van wie zij hulp hebben gekregen: van iemand uit het sociale netwerk, of van een professional, betaald uit publieke middelen of die van de hulpontvanger zelf. 2017

Meer
2017 brochure
Kennisbundel Informele Zorg in het hbo; bouwstenen voor onderwijs

Deze bundel helpt hbo-docenten van opleidingen voor zorg en sociaal werk om informele zorg goed aan bod te laten komen. We laten zien welke instrumenten in de dagelijkse beroepspraktijk veel worden gebruikt én hoe u deze kunt inzetten in uw lesprogramma. De bundel biedt inspiratie en handvatten voor aansprekende les(sen) over informele zorg. 2016

Meer
2017 brochure
Effectieve Respijtzorg – Stappenplan voor gemeenten

Hoe kunt u ervoor zorgen dat mantelzorgers in uw gemeente regelmatig een adempauze krijgen en weer even op kunnen laden? Aan de hand van vijf stappen beschrijven wij hoe u als gemeente, samen met cliënten, mantelzorgers én lokale samenwerkingspartners kunt werken aan effectieve respijtzorg. 2016

 

Meer
2017 brochure
Handreiking voor gemeenten ‘Financiële ondersteuning mantelzorgers’

Mantelzorgers krijgen vaak te maken met extra kosten, en tegelijkertijd met minder inkomsten. Gemeenten hebben er baat bij als mantelzorgers zo lang en goed mogelijk voor hun naaste kunnen blijven zorgen. Bekijk welke mogelijkheden gemeenten hebben om mantelzorgers financieel te ondersteunen. 2016

Meer
2017 rapport
FamilieAsspecten; kinderen en ouders vertellen.

Dit boek gaat in op de betekenis van autisme in het gezin, in het bijzonder wat het betekent voor niet-autistische kinderen om opgevoed te worden door een ouder met een (vermoedelijke) stoornis in het autistische spectrum. 2011

Meer
2017 boek
Mantelzorgers met een migratieachtergrond ondersteunen

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten deze groep ook niet goed te bereiken. Dit wordt een groter probleem nu de eerste generatie migranten vergrijst en de zorgbehoefte toeneemt. Deze factsheet biedt handvaten om deze groep mantelzorgers beter te bereiken en ondersteunen. 2016

Meer
2017 brochure
Werkboek In voor mantelzorg

Dit werkboek biedt informatie en ervaringen uit de praktijk rondom de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers in de zorg. Het boek bestaat uit 12 thema’s die u los van elkaar kunt lezen. 2016

Meer
2017 boek
Schaduwziek; 15 jaar leven met mijn zieke moeder

Een persoonlijk verhaal over machteloosheid, loyaliteit en identiteit van een eigenzinnig kind met een ernstig zieke moeder:
Want ziek dat was ik ook. Ik had geen buikpijn, geen hoofdpijn, was niet misselijk of duizelig, maar toch voelde ik me ziek. Ik had geen liefdesverdriet en het weer was best lekker en toch stond ik regelmatig op het punt van huilen. Alle vrolijkheid was langzaamaan verdwenen. Het onbestemde gevoel te moeten omgaan met iets waar ik zelf totaal niets aan kon doen, maakte me gek. Ik werd steeds stiller, voelde me slap en wist steeds vaker niet meer wat ik zeggen moest. Ik had toch altijd mijn woordje klaar? Nu liep ik verdwaasd rond met een hoofd vol vragen en gedachten. Machteloosheid. Is dat ook een ziekte? 2009

Meer
2017 boek
Informele zorg in het hbo; bouwstenen voor onderwijs.

Deze bundel helpt u om informele zorg goed aan bod te laten komen in hbo-opleidingen Zorg en Sociaal werk. U ziet welke instrumenten in de dagelijkse beroepspraktijk veel worden gebruikt én hoe u deze kunt inzetten in uw lesprogramma. Ter inspiratie en om handvatten te geven voor boeiend onderwijs over informele zorg. 2016

Meer
2017 boek
Mannen en mantelzorg

De combinatie van mannen en mantelzorg lijkt niet vanzelfsprekend, terwijl volgens onderzoek ruim 1,6 miljoen mannen regelmatig zorgen voor een naaste. Er zijn wel verschillen in hoe mannen en vrouwen mantelzorgen én in hoe zij dit ervaren. De publicatie ‘Mannen en mantelzorg, niet te missen’ gaat in op deze verschillen.

Meer
2016 rapport
Minder gedoe voor vrijwilligers.

Publicatie over wet- en regelgeving voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. 2016

Meer
2016 rapport
Toolkit mantelzorg voor paramedici

Ongeveer 1,5 miljoen volwassenen geven lang en/of intensief mantelzorg. Daarnaast verlenen ook kinderen mantelzorg. Als paramedicus krijgt u dus regelmatig te maken met familieleden of andere mantelzorgers. Toch zijn ze nog niet altijd in beeld, worden ze onvoldoende erkend, of worden hun behoeften te weinig opgepakt. Samenwerking met mantelzorgers is nog niet vanzelfsprekend, en paramedici geven aan niet altijd over voldoende kennis en handvatten te beschikken om hen goed kunnen te ondersteunen.
De Toolkit ‘Mantelzorg voor paramedici’ helpt fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici om samen te werken met mantelzorgers. 2016

Meer
2016 rapport
Medereiziger; steun voor de partner van een ongeneeslijk zieke

Dit boek beoogt steun te bieden aan partners van mensen die gaan sterven. Als partner was de auteur zelf medereiziger op een reis die door niemand uitgekozen en gewild was, maar die wel gemaakt moest worden. De enorme inzet en liefde waarmee ze dit heeft gedaan, is voelbaar op iedere pagina. Dat geeft dit boek een extra waarde en betekenis. 2014

Meer
2016 boek
Grenzen verkennen; wettelijke en juridische aspecten aan het samenspel tussen informele en formele zorg.

Beschrijving: Mag een mantelzorger een cliënt injecteren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kun je een cliënt die beademing krijgt naar de disco laten gaan met een vrijwilliger? Zijn daar bepaalde vaardigheden voor nodig? En wie is aansprakelijk als het fout gaat? Dit soort vragen leven bij veel zorgorganisaties. Zij willen weten wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen en mogen doen in de zorgverlening. Vilans ging, op verzoek van het ministerie van VWS, op zoek naar antwoorden op die vragen en verkende de grenzen. Het resultaat hebben ze vastgelegd in deze nieuwe notitie over de wettelijke en juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers in de zorg. 2016

Meer
2016 rapport
Op bezoek bij een dierbare met dementie; Met ruim 60 ideeën om samen te genieten

Op bezoek gaan bij een dierbare met dementie kan soms ongemakkelijk en zelfs pijnlijk zijn.
Hoe zal het gaan? Wat moet je zeggen? Dit boek biedt je handvatten en inspiratie om van zo’n bezoek een fi jn en waardevol samenzijn te maken. Op bezoek bij een dierbare met dementie helpt je over de drempel. De auteurs geven eerst een korte en heldere uitleg over wat dementie met je naaste kan doen en hoe het de relatie tussen jullie kan veranderen. Het tweede deel van dit boek staat vol ideeën, verdeeld over verschillende thema’s, die je inspireren om echt contact met elkaar te maken. 2016

Meer
2016 boek
Mantelzorg in de breedte

Mezzo heeft bijna 1300 mantelzorgers gevraagd wat mantelzorgondersteuning hen heeft opgeleverd. Over 23 aspecten rondom mantelzorgondersteuning zijn vragen aan deze mantelzorgers gesteld. Op al deze aspecten wordt gemiddeld positief gescoord. Mantelzorgondersteuning werkt echt, bewijst dit onderzoek dat in 2015 door Mezzo is gedaan.
Aspecten waar mantelzorgers positief op gereageerd hebben zijn o.a. toename van zelfvertrouwen, verhaal kwijt kunnen of de mate van het bewaken van de balans zorg en eigen leven. Alle antwoorden tezamen maken dat de grote groep ondervraagde mantelzorgers op alle aspecten een positief effect merken van de mantelzorgondersteuning. 2016

 

Meer
2016 rapport