Titel Inhoud Auteur Publicatiedatum Verkrijgbaar Media type
Effectieve Respijtzorg – Stappenplan voor gemeenten

Hoe kunt u ervoor zorgen dat mantelzorgers in uw gemeente regelmatig een adempauze krijgen en weer even op kunnen laden? Aan de hand van vijf stappen beschrijven wij hoe u als gemeente, samen met cliënten, mantelzorgers én lokale samenwerkingspartners kunt werken aan effectieve respijtzorg. 2016

 

Meer
Ballering, C.; Hazebroek, L.; Kruijswijk, W.; Scherpenzeel, R. 2017 www.movisie.nl brochure
Handreiking voor gemeenten ‘Financiële ondersteuning mantelzorgers’

Mantelzorgers krijgen vaak te maken met extra kosten, en tegelijkertijd met minder inkomsten. Gemeenten hebben er baat bij als mantelzorgers zo lang en goed mogelijk voor hun naaste kunnen blijven zorgen. Bekijk welke mogelijkheden gemeenten hebben om mantelzorgers financieel te ondersteunen. 2016

Meer
Mezzo 2017 rapport
FamilieAsspecten; kinderen en ouders vertellen.

Dit boek gaat in op de betekenis van autisme in het gezin, in het bijzonder wat het betekent voor niet-autistische kinderen om opgevoed te worden door een ouder met een (vermoedelijke) stoornis in het autistische spectrum. 2011

Meer
Jeannette Hensen 2017 ISBN 9789090259925 boek
Mantelzorgers met een migratieachtergrond ondersteunen

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten deze groep ook niet goed te bereiken. Dit wordt een groter probleem nu de eerste generatie migranten vergrijst en de zorgbehoefte toeneemt. Deze factsheet biedt handvaten om deze groep mantelzorgers beter te bereiken en ondersteunen. 2016

Meer
J. Achahchah en S. Noor 2017 Kennisplatform Integratie & Samenleving brochure
Werkboek In voor mantelzorg

Dit werkboek biedt informatie en ervaringen uit de praktijk rondom de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers in de zorg. Het boek bestaat uit 12 thema’s die u los van elkaar kunt lezen. 2016

Meer
Cecil Scholten en Anita Peters. 2017 boek
Schaduwziek; 15 jaar leven met mijn zieke moeder

Een persoonlijk verhaal over machteloosheid, loyaliteit en identiteit van een eigenzinnig kind met een ernstig zieke moeder:
Want ziek dat was ik ook. Ik had geen buikpijn, geen hoofdpijn, was niet misselijk of duizelig, maar toch voelde ik me ziek. Ik had geen liefdesverdriet en het weer was best lekker en toch stond ik regelmatig op het punt van huilen. Alle vrolijkheid was langzaamaan verdwenen. Het onbestemde gevoel te moeten omgaan met iets waar ik zelf totaal niets aan kon doen, maakte me gek. Ik werd steeds stiller, voelde me slap en wist steeds vaker niet meer wat ik zeggen moest. Ik had toch altijd mijn woordje klaar? Nu liep ik verdwaasd rond met een hoofd vol vragen en gedachten. Machteloosheid. Is dat ook een ziekte? 2009

Meer
Sylvia Wardenaar 2017 ISNB: 9789051796377 boek
Informele zorg in het hbo; bouwstenen voor onderwijs.

Deze bundel helpt u om informele zorg goed aan bod te laten komen in hbo-opleidingen Zorg en Sociaal werk. U ziet welke instrumenten in de dagelijkse beroepspraktijk veel worden gebruikt én hoe u deze kunt inzetten in uw lesprogramma. Ter inspiratie en om handvatten te geven voor boeiend onderwijs over informele zorg. 2016

Meer
E. van Rest en B. Schepers. 2017 Te downloaden via www.expertisecentrummantelzorg.nl boek
Mannen en mantelzorg

De combinatie van mannen en mantelzorg lijkt niet vanzelfsprekend, terwijl volgens onderzoek ruim 1,6 miljoen mannen regelmatig zorgen voor een naaste. Er zijn wel verschillen in hoe mannen en vrouwen mantelzorgen én in hoe zij dit ervaren. De publicatie ‘Mannen en mantelzorg, niet te missen’ gaat in op deze verschillen.

Meer
Kruijswijk, W.; Hermans, M.; Rooijen, H. van 2016 Movisie & Emancipator rapport
Minder gedoe voor vrijwilligers.

Publicatie over wet- en regelgeving voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. 2016

Meer
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 2016 rapport
Toolkit mantelzorg voor paramedici

Ongeveer 1,5 miljoen volwassenen geven lang en/of intensief mantelzorg. Daarnaast verlenen ook kinderen mantelzorg. Als paramedicus krijgt u dus regelmatig te maken met familieleden of andere mantelzorgers. Toch zijn ze nog niet altijd in beeld, worden ze onvoldoende erkend, of worden hun behoeften te weinig opgepakt. Samenwerking met mantelzorgers is nog niet vanzelfsprekend, en paramedici geven aan niet altijd over voldoende kennis en handvatten te beschikken om hen goed kunnen te ondersteunen.
De Toolkit ‘Mantelzorg voor paramedici’ helpt fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici om samen te werken met mantelzorgers. 2016

Meer
Expertisecentrum mantelzorg 2016 Downloaden via www.expertisecentrummantelzorg.nl rapport
Medereiziger; steun voor de partner van een ongeneeslijk zieke

Dit boek beoogt steun te bieden aan partners van mensen die gaan sterven. Als partner was de auteur zelf medereiziger op een reis die door niemand uitgekozen en gewild was, maar die wel gemaakt moest worden. De enorme inzet en liefde waarmee ze dit heeft gedaan, is voelbaar op iedere pagina. Dat geeft dit boek een extra waarde en betekenis. 2014

Meer
Marcelle Tam 2016 ISBN: 9078094583 boek
Grenzen verkennen; wettelijke en juridische aspecten aan het samenspel tussen informele en formele zorg.

Beschrijving: Mag een mantelzorger een cliënt injecteren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kun je een cliënt die beademing krijgt naar de disco laten gaan met een vrijwilliger? Zijn daar bepaalde vaardigheden voor nodig? En wie is aansprakelijk als het fout gaat? Dit soort vragen leven bij veel zorgorganisaties. Zij willen weten wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen en mogen doen in de zorgverlening. Vilans ging, op verzoek van het ministerie van VWS, op zoek naar antwoorden op die vragen en verkende de grenzen. Het resultaat hebben ze vastgelegd in deze nieuwe notitie over de wettelijke en juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers in de zorg. 2016

Meer
Cecil Scholten 2016 Uitgever Vilans rapport
Op bezoek bij een dierbare met dementie; Met ruim 60 ideeën om samen te genieten

Op bezoek gaan bij een dierbare met dementie kan soms ongemakkelijk en zelfs pijnlijk zijn.
Hoe zal het gaan? Wat moet je zeggen? Dit boek biedt je handvatten en inspiratie om van zo’n bezoek een fi jn en waardevol samenzijn te maken. Op bezoek bij een dierbare met dementie helpt je over de drempel. De auteurs geven eerst een korte en heldere uitleg over wat dementie met je naaste kan doen en hoe het de relatie tussen jullie kan veranderen. Het tweede deel van dit boek staat vol ideeën, verdeeld over verschillende thema’s, die je inspireren om echt contact met elkaar te maken. 2016

Meer
Anniek Kramer en Marcelle Mulder 2016 ISBN 9789000349456 boek
Mantelzorg in de breedte

Mezzo heeft bijna 1300 mantelzorgers gevraagd wat mantelzorgondersteuning hen heeft opgeleverd. Over 23 aspecten rondom mantelzorgondersteuning zijn vragen aan deze mantelzorgers gesteld. Op al deze aspecten wordt gemiddeld positief gescoord. Mantelzorgondersteuning werkt echt, bewijst dit onderzoek dat in 2015 door Mezzo is gedaan.
Aspecten waar mantelzorgers positief op gereageerd hebben zijn o.a. toename van zelfvertrouwen, verhaal kwijt kunnen of de mate van het bewaken van de balans zorg en eigen leven. Alle antwoorden tezamen maken dat de grote groep ondervraagde mantelzorgers op alle aspecten een positief effect merken van de mantelzorgondersteuning. 2016

 

Meer
Mezzo 2016 Van het hele onderzoek is een eenmalige samenvattende uitgave gemaakt genaamd ‘Mantelzorg in de breedte’. Deze uitgave kunt u bestellen via www.mezzo.nl rapport
Uw patiënt; onze moeder; pleidooi voor samen zorgen in het verpleeghuis

Tijdens het tien jaar durend verblijf van haar moeder in het verpleeghuis hield freelance journaliste Mieka Vroom een blog bij met als motto: ‘We don’t have any problems with the residents. Just with their relatives.’ Na het overlijden van haar moeder in 2012 begon zij met het schrijven van ‘Uw patiënt; onze moeder’. In dit boek betoogt zij dat het mogelijk is om familie een serieuze rol te laten spelen in de zorg voor haar familielid in een verpleeghuis. Haar verhaal laat zien dat dit ook weerstand oproept. Een verpleeghuis heeft zijn eigen dynamiek en stelt vaak (onnodige) grenzen tot waar familie mag helpen. Dit boek maakt het belang en de betekenis van samenwerking duidelijk, tussen alle betrokkenen. 2015

Meer
Mieke Vroom 2016 ISBN 978-90-806049-0-2 boek
Een warme jas voor mantelzorgers

In Een warme jas worden in zeven hoofdstukken zeven thema´s besproken waarmee alle mantelzorgers vroeg of laat te maken krijgen: schuldgevoel, je eigen programma, liefde, samenwerking, balans, geld en humor. Aan de hand van citaten uit interviews met mantelzorgers, gedichtjes, spreuken, dagboeknotities van de auteur, tips, stellingen en vragen wordt de lezer meegenomen door het thema. Elk hoofdstuk eindigt met een werkvorm om verder te denken over het thema, alleen of in een groep. 2014

Meer
I. Ludikhuize 2016 ISBN: 9789462500396 boek
Perspectieven op goed ouderschap

Drs. Lucia Tielen heeft samen met de lector een boek gepubliceerd over perspectieven op ‘goed’ ouderschap in gezinnen waarin sprake is van ziekte en zorg. Het boek zet aan tot een dialoog over grondslagen van opvoeding bij ziekte en zorg. Er is aandacht voor trage vragen, waar ouders en kinderen die leven met ziekte en zorg, dagelijks mee te maken hebben. 2015

Meer
L. Tielen en D.M. Beneken genaamd Kolmer. 2016 Uitgever Eburon boek
Ouderschap bij ziekte en mantelzorg; over metapositie en zicht hebben.

Over het opgroeien met ziekte en zorg.

Meer
Els Jonker 2016 Uit tijdschrift Ouderschapskennis nummer 18/3 pag. 189-193. tijdschriftartikel
Informele zorg: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014.

Ruim vier miljoen mensen (33% van de volwassen Nederlanders) gaf in 2014 mantelzorg en bijna een miljoen mensen deed vrijwilligerswerk in de zorg. Hierbij zijn ruime definities gehanteerd. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014′, die op 15 december 2015 is verschenen. In het rapport beschrijven de onderzoekers Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns en Sjoerd Kooiker de omvang en aard van de informele hulp en de ervaringen van helpers. 2015

 

 

Meer
Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns en Sjoerd Kooiker 2016 SBN/ISSN: 978 90 377 0769 4 rapport
‘Ieders zorg!’ Verkenningen van de mogelijkheden voor vrijwillige inzet in zorgintensieve gezinnen.

De zorg voor een kind met een handicap, stoornis of langdurige ziekte heeft een enorme impact op het hele gezin, zo blijkt uit recente onderzoeken (Okma, Naafs, Vergeer & Berns, 2014; Okma, van Dijken, Vergeer & Naafs, 2015). Tijdige en vraaggerichte ondersteuning kan een positieve invloed hebben op het opvoeden, aandacht voor broers en zussen, de relatie van de partners en een gezonde werk-thuis balans. Ook vrijwillige inzet kan hier van betekenis zijn. Vanuit een integrale benadering waarin vrijwillige inzet, lichte professionele steun en specialistische zorg elkaar aanvullen en versterken. Lichte ondersteuning waar dit kan, en – tijdige inzet van – intensievere en professionele steun, wanneer en op welke gebieden nodig. In dit rapport worden de mogelijkheden van vrijwillige ondersteuning van zorgintensieve gezinnen nader verkend. 2016

Meer
Krista Okma, Mieke Vergeer, Jolyn Berns 2016 Te downloaden via www.nji.nl rapport
Zorg voor de mantelzorger; Een handreiking om geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst te bereiken en ondersteunen

De signalen en verhalen zijn er al lang. Mantelzorgers van niet-westerse herkomst zijn vaak kwetsbaar, verkeren soms in een isolement en zijn onvoldoende in beeld bij de mantelzorgondersteuner. En eenmaal wel in beeld, dan sluit de ondersteuning vaak niet goed aan. Deze handreiking biedt inzicht in de knelpunten die mantelzorgers van niet-westerse herkomst ervaren. Ook leest u hoe u geïsoleerde mantelzorgers kunt bereiken en ondersteunen. 2015

Meer
Jamila Achahchah, Sahar Noor, Joline Verloove 2015 brochure
Op weg naar vitaliteit; Landkaarten als reflectietool voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuners

‘Op weg naar vitaliteit’ is een handreiking om op een creatieve manier te reflecteren op mantelzorg. Met behulp van landkaarten kun je als beroepskracht het gesprek voeren met mantelzorgers of je kunt er als mantelzorger zelf mee aan de slag. 2015

Meer
Wilco Kruijswijk en Mariëlle Cuijpers 2015 download via www.expertisecentrummantelzorg.nl brochure
Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutelfiguren, professionals, gemeenten en ouderen zelf

De eerste generatie migranten in Nederland wordt nu ouder en daarmee neemt ook de behoefte toe aan zorg en ondersteuning. De aansluiting tussen zorg- en welzijnsvoorzieningen enerzijds en oudere migranten anderzijds is echter niet optimaal. In de publicatie getiteld Wie zorgt voor oudere migranten? staan twee projecten centraal rond de zorg voor oudere migranten. 2014

Meer
Joke van Wieringen 2015 Bestel nr: 9P2014.05 boek
De jungle van de ouderenzorg

Steeds vaker krijgen we met ouderenzorg te maken en de verwachting is dat deze trend zich door de toenemende vergrijzing zal voortzetten. Ook de bezuinigingen spelen hierbij een rol. Wat betekent het om mantelzorger te zijn? Met welke hulpverleners, regels en instanties krijg je te maken? Hoe zorg je ervoor dat de tijd met je vader of moeder zo waardevol mogelijk wordt ingericht? Hoe vermijd je familieruzies? Tegen welke problemen ga je aanlopen? En hoe kun je hiermee omgaan? Dit verhaal van een ervaringsdeskundige is geschreven voor mantelzorgers van ouderen, die er hopelijk troost en (h)erkenning in vinden. Het boek bevat ook handvatten en praktische tips om zo een moeilijke tijd te verlichten. Voor hulpverleners in de ouderenzorg. 2013

Meer
Bekker, M. 2015 ISBN: 9789051798388 boek
Vrouwen, mannen en hulp aan (schoon)ouders.

De overheid wil graag dat burgers participeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp aan geven aan hulpbehoevende naasten, zoals oude ouders, maar ook om deelname aan de arbeidsmarkt. Hoe denken mensen eigenlijk over de hulp aan hun ouders? Welk deel van de hulp aan ouders komt van vrouwen en wat doen mannen? In hoeverre kunnen ze zo’n zorgtaak combineren met een betaalde baan?

Dit rapport laat zien of vrouwen vaker hulp geven aan hun (schoon)ouders dan mannen, in hoeverre ze verschillen in opvattingen en bereidheid ten aanzien van hulp aan ouders en hoe vaak ze een zorgtaak combineren met betaald werk. De gegevens hebben betrekking op 18-64 jarigen en komen uit verschillende bronnen die bij het SCP aanwezig zijn. 2015

Meer
Alice de Boer, Mirjam de Klerk, Ans Merens 2015 ISBN: 978 90 377 0745 8 Alleen als pdf te downloaden via www.scp.nl rapport
QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorg intensieve gezinnen; Visiedocument deel 2: Brussen

Resultaten van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van broers en zussen van zorgkinderen, ook wel brussen genoemd. De quickscan gaat uitgebreid in op ervaringen en de noodzaak om brussen goed te ondersteunen. Voor het onderzoek zijn 85 brussen bevraagd naar de impact van het brus-zijn en hun behoefte aan steun. Daarna is gekeken welk online en offline aanbod er op dit moment beschikbaar is om in hun steunbehoefte te voorzien. 2015

 

Gratis downloaden via www.nji.nl

Meer
2015 www.nji.nl rapport
Mantelzorg is de basis; aandachtspunten voor lokaal beleid

Deze notitie bevat aandachtspunten voor lokaal beleid rondom mantelzorgondersteuning. Deze aandachtspunten zijn een actualisatie van de ‘basisfuncties’ uit 2009 en biedt gemeenten handvatten in het vormgeven van het lokale mantelzorgbeleid. Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Wmo 2015.

Uitgegeven: november 2014

Meer
Transitiebureau Wmo 2015 www.movisie.nl brochure
Vrouwen, mannen en de hulp aan (schoon)ouders

De overheid wil graag dat burgers participeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp aan geven aan hulpbehoevende naasten, zoals oude ouders, maar ook om deelname aan de arbeidsmarkt. Hoe denken mensen eigenlijk over de hulp aan hun ouders? Welk deel van de hulp aan ouders komt van vrouwen en wat doen mannen? In hoeverre kunnen ze zo’n zorgtaak combineren met een betaalde baan?

Dit rapport laat zien of vrouwen vaker hulp geven aan hun (schoon)ouders dan mannen, in hoeverre ze verschillen in opvattingen en bereidheid ten aanzien van hulp aan ouders en hoe vaak ze een zorgtaak combineren met betaald werk. De gegevens hebben betrekking op 18-64 jarigen en komen uit verschillende bronnen die bij het SCP aanwezig zijn. 2015

Meer
Alice de Boer, Mirjam de Klerk, Ans Merens 2015 Alleen als pdf te downloaden via www.scp.nl rapport
QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorg intensieve gezinnen; Visiedocument deel 2: Brussen

Resultaten van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van broers en zussen van zorgkinderen, ook wel brussen genoemd. De quickscan gaat uitgebreid in op ervaringen en de noodzaak om brussen goed te ondersteunen. Voor het onderzoek zijn 85 brussen bevraagd naar de impact van het brus-zijn en hun behoefte aan steun. Daarna is gekeken welk online en offline aanbod er op dit moment beschikbaar is om in hun steunbehoefte te voorzien. 2015

Meer
Okma, K., A. van Dijken, M. Vergeer en L. Naafs 2015 Gratis downloaden via www.nji.nl rapport
Vertrouwen onderbouwen; informele laagdrempelige hulp veilig opzetten.

Het uitwisselen van vrijwillige diensten tussen een hulpvrager en een hulpverlener wordt steeds meer gemeengoed. Deze contacten zonder tussenkomst van een organisatie zijn relatief anoniem. Daardoor kunnen onveilige situaties ontstaan. Hoe blijft het veilig? In deze publicatie staan dilemma’s, oplossingen, tips en handvatten beschreven om de veiligheid van de beide partijen te vergroten.

Meer
Saskia Daru en anderen 2015 boek
Perseverance time of informal carers: A new concept in dementia care.

Zorgprofessionals moeten er voor waken dat mantelzorgers van naasten met dementie niet overbelast raken. Door tijdige ondersteuning te bieden kunnen mantelzorgers hun taak beter en langer volhouden en kunnen crisisopnames in verpleeghuizen worden voorkomen. Deze conclusies trekt Henk Kraijo in zijn proefschrift waarop hij 13 maart promoveerde aan het UMC Utrecht. Om beter met deze mantelzorgsituaties om te kunnen gaan introduceerde Kraijo het concept ‘volhoudtijd’, gedefinieerd als de periode dat mantelzorgers verwachten dat zij de zorgtaken voor hun naaste met dementie kunnen continueren. 2015

Meer
Henk Kraijo 2015 rapport
Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk.

De overheid wil graag dat burgers meer zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten. Denk aan het helpen van een ouder op leeftijd, of het verzorgen van een langdurig zieke partner. Tegelijkertijd streeft zij ook naar een grotere arbeidsdeelname. Maar zijn een betaalde baan en mantelzorg wel altijd te combineren? Of beconcurreren beide taken elkaar?

Dit rapport geeft meer inzicht in deze relatie. Het laat zien of het percentage werkenden dat naasten helpt de afgelopen jaren gestegen is, zoals de overheid nastreeft. Het laat ook zien of mensen die met mantelzorg beginnen hun arbeidsduur verminderen, en wat de gevolgen zijn voor hun gezondheid en ziekteverzuim. De gegevens komen uit een langlopend onderzoek van het SCP, waarin zo’n 3000-4000 werkenden en niet-werkenden worden gevolgd. 2015

 

Meer
Edith Josten en Alice de Boer 2015 ISBN: 978 90 377 0550 8 te downloaden via www.scp.nl rapport
Handig bij dementie

Bij de meeste mensen met dementie gaat er veel achteruit, maar één ding gaat erop vooruit: het gevoels- en emotieleven. In dit boek leggen de schrijvers uit hoe dit komt en illustreren zij ook de enorme invloed die dit heeft op de omgang met mensen met dementie. Handig bij dementie bevat daarnaast praktische informatie over hulpmiddelen, woningaanpassingen en omgaan met gedragsveranderingen, zowel bij de dementerende persoon zelf, als bij de partners, kinderen, familie en hulpverleners. 2013

Meer
Ruud Dirkse en Lenie Vermeer 2015 ISBN: 9789021555034 boek
Help mijn partner heeft een depressie

Dit boek stelt alle belangrijke kwesties voor partners aan de orde over depressie op een begrijpelijke manier. 2014

Meer
Stef Linsen 2015 ISBN: 9789491442650 boek
Autisme in de praktijk; 1001 ideeën, tips en strategieën voor ouders en leerkrachten.

Het kost ouders en leerkrachten vaak veel tijd en/of moeite om oplossingen te zoeken voor alledaagse problemen die zich voordoen bij hun kind met autisme.

In Autisme in de praktijk wordt een schat aan ideeën gegeven op velerlei terreinen, zoals sensorische integratie, communicatie en taal, gedrag en sociale omgang. In de vorm van tips, adviezen, spelletjes, activiteiten en strategieën wordt voor veel situaties een werkbare oplossing gegeven, die uitgaat van de mogelijkheden en sterke kanten van het kind. 2013

Meer
Notbohm, Ellen en V. Zysk 2015 ISBN 9789077671832 boek
Een vreemde wereld; over autismespectrumstoornissen (ass) voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf.

In een vreemde wereld beschrijft Martine F. Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassenen met een autistismespectrumstoornis, ass, die een normale of bovengemiddelde intelligentie hebben. In deze negende druk wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de dsm-v autismespectrumstoornissen zal beschrijven. Een vreemde wereld biedt inzicht in autisme en handvatten voor de behandeling van de verschillende aspecten van autisme, zodat de kwaliteit van leven voor mensen met een autistische stoornis verbeterd kan worden. 2011

Meer
Delfos, Martine 2015 ISBN: 9789088502187 boek
Het demente brein; omgaan met probleemgedrag.

Waarom herkennen mensen met dementie hun eigen foto niet meer en hoe komt het dat ze voortdurend op zoek gaan naar hun  moeder. Wat is de reden toch van dat vreselijke gillen en die enorme loopdrang bij mensen met dementie, met alle valgevaren van dien.

Wat gebeurt er in hun hersenen en hoe reageert het beschadigde brein op stilte, onverwachte prikkels en gehaaste verzorgenden. Waar moeten we rekening mee houden bij de bejegening, de bouw en de inrichting van het huidige en toekomstige verpleeghuis (al dan niet kleinschalig).

In dit vrolijk en praktisch boek wordt bovenstaande problematiek op nuchtere wijze beschreven. “Het demente brein” bevat de nodige praktijkvoorbeelden, casuïstiek en humor. Langzaam maar zeker wordt toegewerkt naar een simpel uitgangspunt: zonder aandacht voor de fysieke omgeving kan men bejegenen tot men een ons weegt en wordt een goed leven voor menig bewoner van het verpleeghuis een utopie. Verplichte kost voor verzorgenden, artsen, facilitair medewerkers en behandelaars. Het boek bevat veel foto’s en illustraties. 2014

Meer
Anneke van Der en Gerke de Boer 2015 www.breincollectief.nl boek
Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden; een kwalitatief onderzoek naar feiten, ervaringen, belevingen en wensen van jonge mantelzorgers

Dit boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre het wenselijk is dat jonge mantelzorgers voor een ziek familielid zorgen. Via kwalitatief onderzoek is gedetailleerde informatie verzameld over het leven van jonge mantelzorgers in hun specifieke zorgsituatie. In dit onderzoek zijn de jonge mantelzorgers zelf aan het woord. Zij nemen de lezer mee in hun verhalen over de zorg die zij verlenen en hoe zij de situatie beleven. Ook geven zij adviezen aan hulpverleners en beleidsmakers. De unieke verhalen van de jonge mantelzorgers zijn aangrijpend en laten zien hoe voornaam het is dat professionals in onderwijs, praktijk en beleid weten hoe ze op empathische wijze de jonge mantelzorger en de andere gezinsleden gezamenlijk moeten benaderen. 2014

Meer
Gert Evers en Deirdre Beneken genaamd Kolmer 2015 ISBN: 9789059728486 boek
Het vergezicht van de mantelzorger; een onderzoek naar perspectieven van mantelzorgers op zorg en relaties

Dit boek geeft antwoord op de vraag welke perspectieven mantelzorgers hebben op de zorg die zij verlenen en op relaties die zij onderhouden met zorgvragers en professionals. Mantelzorg geeft betekenis aan de relatie met de zorgvrager. Wederkerigheid en loyaliteit kleuren die relatie. De grote bereidheid van mantelzorgers om zorg te geven staat soms haaks op hun wens om invulling te geven aan het leven naast het zorgen voor een familielid. In dit boek zijn mantelzorgers zelf aan het woord. Hun unieke verhalen gaan over kracht en kwetsbaarheid, over geven en ontvangen. Het boek biedt handvatten aan beroepskrachten om relationeel en vraaggericht te werken met als vertrekpunt de ervaringen van de betrokkenen in de zorgsituatie. 2014

Meer
Kitty Martens en Deirdre Beneken genaamd Kolmer 2015 ISBN: 9789059728998 boek
Belastingen 2014; specifieke zorgkosten

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik van de post specifieke zorgkosten. In deze brochure leest u meer over de specifieke zorgkosten.

Belastingen 2014 specifieke zorgkosten

Meer
Hoek, Ina 2015 Download brochure
Een bezoek aan de huisarts

8 Praktische tips voor mantelzorgers;
tiplijst

 

Meer
Mezzo 2015 Download brochure
Respijt in complexe mantelzorgsituaties.

Mantelzorg kan soms behoorlijk zwaar en complex worden. Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht in hoeverre mantelzorgers die te maken hebben met complexe zorgsituaties behoefte hebben aan diverse vormen van respijtzorg. Eén of twee dagdelen per week overnemen van de zorg is al genoeg, zo bleek. Met name de mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychosociale problemen of psychiatrische problematiek of voor iemand met dementie voelen zich vaker dan andere mantelzorgers zeer zwaar of overbelast. 2014

Meer
Y. Wittenberg en R. Kwekkeboom 2014 www.hva.nl rapport
Inkomenseffecten voor mantelzorgers; wijziging in situatie en beleid en de effecten voor mantelzorgers.

Het politieke klimaat is momenteel zo dat wordt verwacht dat huishoudens, wanneer zij zorg nodig hebben, een beroep doen op de omgeving: familie, vrienden of hulp van mensen uit de buurt. Professionele hulp wordt ten dele vervangen door vrijwilligers. Het Rijk en de gemeenten vragen om meer inzet van mantelzorgers. Naast de tijd die het verlenen van mantelzorg kost, heeft het ook financiële consequenties. Dit lijkt in de discussie over de inzet van mantelzorgers vaak een onderbelicht aspect. Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, heeft het Nibud daarom gevraagd om voor een aantal voorbeeldsituaties de financiële consequenties van het verlenen van mantelzorg in kaart te brengen.

Meer
Nibud 2014 www.mezzo.nl rapport
Hulp gevraagd.

De hulpverlening aan mensen met beperkingen staat voor grote veranderingen. Mensen die hulp nodig hebben, zullen meer beroep doen op personen uit hun omgeving. Wat zijn de mogelijkheden van mantelzorgers en vrijwilligers en waar liggen de grenzen? Deze kwesties zijn besproken in zestien groepsgesprekken met mantelzorgers, vrijwilligers, mensen die geen informele hulp geven en medewerkers in de zorg. In vijf gemeenten hebben groepsgesprekken plaatsgevonden met mensen die betrokken zijn bij de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Uit de verhalen van de betrokkenen komen zowel de mooie als de zware kanten van het helpen naar voren. Besproken is ook de behoefte aan goede begeleiding en ondersteuning, en wat ervoor nodig is om die te leveren. Deze verkenning biedt aandachtspunten voor gemeenten en andere geïnteresseerden die met informele hulpverleners werken of in contact komen.Dit rapport is opgesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 2014

Meer
M. de Klerk, A. de Boer e.a. 2014 ISBN 9789037707212 en www.scp.nl rapport
Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?
Meer
Bochove, M. van e.a. 2014 www.vrijwilligers.verdus.nl rapport
Ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de Revalidatiezorg.

De naasten, ook wel mantelzorgers genoemd, hebben een belangrijke rol in het revalidatieproces van patiënten. Het LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap heeft in het veld gesignaleerd dat er in de revalidatiezorg behoefte is aan meer richtlijnen om mantelzorgers de juiste ondersteuning te bieden. Daarom is door middel van dit onderzoek de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in kaart gebracht. 2012

Meer
Drs Dominique van ‘t Schip 2014 Landelijk Steunpunt Medezeggenschap rapport
Hartsverbinding; het geschenk van verbinding van een moeder met haar zoon met PDD-NOS.

In het boek hartsverbinding beschrijft de auteur niet alleen het proces van de ontwikkeling van Joost, maar ook haar eigen persoonlijke proces. Het boek is een regelrechte uitnodiging en richtlijn voor iedereen die in verbinding en contact wil komen met zijn of haar eigen speciale kind. Een praktijk(werk)boek vol tips, adressen en bovenal gefundeerde hoop.

Anita Speelman is getrouwd en moeder van twee kinderen. Haar zoon was 2 jaar toen de diagnose ‘aan autisme verwante contact stoornis’ en ADHD werd gesteld. Naast de rode draad van haar eigen verhaal, is het boek ook een regelrechte uitnodiging en richtlijn voor iedereen die in verbinding en contact wil komen met hun eigen speciale kind. 2014

Meer
Anita Speelman-ter Heide 2014 ISBN: 9789079603183 boek
Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden; een kwalitatief onderzoek naar feiten, ervaringen, belevingen en wensen van jonge mantelzorgers.

In Nederland groeit naar schatting een op de vier kinderen op in een gezin met een chronisch ziek familielid. Jonge mantelzorgers zijn kinderen die praktisch en vaak ook emotioneel voor zieke naasten zorgen.

Dit boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre het wenselijk is dat jonge mantelzorgers voor een ziek familielid zorgen. Via kwalitatief onderzoek is gedetailleerde informatie verzameld over het leven van jonge mantelzorgers in hun specifieke zorgsituatie. In dit onderzoek zijn de jonge mantelzorgers zelf aan het woord. Zij nemen de lezer mee in hun verhalen over de zorg die zij verlenen en hoe zij de situatie beleven. Ook geven zij adviezen aan hulpverleners en beleidsmakers. De unieke verhalen van de jonge mantelzorgers zijn aangrijpend en laten zien hoe voornaam het is dat professionals in onderwijs, praktijk en beleid weten hoe ze op empathische wijze de jonge mantelzorger en de andere gezinsleden gezamenlijk moeten benaderen. 2014

Meer
Gert Evers en Deirdre Beneken genaamd Kolmer Eburon Uitgeverij 2014 ISBN: 9789059728486 boek
Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg; een model als aanvulling op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Waarom een stappenplan specifiek voor ontspoorde mantelzorg? Uit de praktijk weten we dat ontsporing van mantelzorg subtiel is. Mantelzorg wordt uit liefde gedaan waardoor het uitgangspunt anders is dan bij reguliere zorg. Voor een mantelzorger is het moeilijk toegeven dat zorg ontspoord is en voor een beroepskracht bemoeilijkt dit het signaleren.

Dit stappenplan geeft leidinggevenden en beroepskrachten in Zorg en Welzijn houvast hoe te handelen bij (vermoedens van) ontspoorde mantelzorg. Het is een aanvulling op het stappenplan van Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en kan worden gebruikt om het stappenplan van de meldcode voor de eigen organisatie aan te vullen. 2014

Meer
Storms, O.; Scherpenzeel, R.; Goes, A. 2014 www.movisie.nl rapport
Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk.

Een praktische digitale toolkit waarmee huisartsen middelen in handen krijgen om te herkennen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig hebben en waar zij deze ondersteuning kunnen vinden. 2014

Meer
Annemarie Lamain (LHV), Henriette van Gils (Mezzo), Geraldine Visser (Vilans), Ronald Bennekom (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Expertisecentrum Mantelzorg 2014 http://www.mezzo.nl/webwinkel/toolkit_mantelzorg_in_de_huisartspraktijk/8834 rapport
Praktijkkaart mantelzorg.

Een verkorte versie van de Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk. 2014

Meer
Mezzo, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Expertisecentrum 2014 http://www.mezzo.nl/webwinkel/praktijkkaart_mantelzorg/9308 rapport
Vrijwilligers in zorg en welzijn; onderzoeksbrieving.

Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen van de inzet van vrijwilligers hoog. Het onderzoeksproject ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’ van de Universiteit van Amsterdam geeft antwoord op de vraag wat de voor- en nadelen en voorwaarden zijn van een toenemend beroep op vrijwilligers. 2014

Meer
UvA 2014 www.platform31.nl rapport
Langer wonen met dementie.

Door het scheiden van wonen en zorg moeten mensen steeds langer thuis blijven wonen. Reden voor woningcorporatie IJsseldal Wonen om in 2012 in Gorssel te starten met de pilot Wonen met dementie. Het doel is om met eenvoudige aanpassingen in de woning en ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals, de zelfredzaamheid en veiligheid van mensen met lichte tot matige dementie te vergroten. IJsseldal Wonen heeft hiervoor samenwerking gezocht met Stichting Welzijn Lochem, Dementienetwerk Zutphen, Lochem e.o., Ideon Dementie Professionals en Spectrum. De pilot blijkt een succes. Voor een groot deel is dat toe te schrijven aan de betrokkenheid, gedrevenheid en goede samenwerking tussen de deelnemende partijen. De bevindingen zijn opgetekend in dit rapport. 2014

Meer
Spectrum partner met Elan 2014 www.spectrumelan.nl rapport
Betaalde en onbetaalde zorg samen verder. Wat vinden mantelzorgers belangrijk?

Er wordt veel over mantelzorgers gepraat, maar weinig met hen. Er worden soms aannames gedaan dat mantelzorgers er nog wel wat bij kunnen hebben. En dat terwijl mantelzorgers al heel veel doen. Wat vinden belangenbehartigers van patiënten en cliënten, mantelzorgers, cliëntenraden en Wmo-adviesraden hierin belangrijk?

In deze folder staan de dromen, wensen en goede ervaringen van 200 deelnemers van vier regionale netwerkbijeenkomsten in Zuid-Holland.

2014

Meer
2014 www.zorgbelang-zuidholland.nl brochure
Kantelen naar informele zorg; samenwerken met mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten.

Mede door de transities en transformaties in het sociale domein moeten veel professionals anders gaan werken: minder overnemen en meer samenwerken met de cliënt en diens netwerk, en hen ondersteunen. De vraag is: hoe kunnen ze dat doen? Op welke manier kunnen sociaal werkers, verpleegkundigen, woonbegeleiders en andere ambulante hulpverleners op een respectvolle, gelijkwaardige manier afstemmen op de informele zorg? Hoe kunnen ze aansluiten bij de kracht in het gezin, het netwerk en de buurt?

2014

 

 

Meer
Peters, A. 2014 Download via www.movisie.nl brochure
7x Martijn

Je hebt een broer met een verstandelijke beperking, je bent inmiddels volwassen en je vraagt je af hoe jouw zus dat heeft ervaren. Die blijkt het heel anders te hebben beleefd dan jij. Dat gegeven intrigeerde Eline Bodbijl en heeft daarover een film gemaakt: 7x Martijn. De documentaire 7x Martijn neemt je mee in het leven van een gezin. Ouders, broers en zussen laten zien welke invloed een kind met een handicap op hun leven heeft. Verandert dit je? Wat doet dit met je als kind en als volwassene? Hoe ga je hiermee om? En Martijn? Wat vindt hij er zelf eigenlijk van? Hoe ziet zijn leven eruit? Tijdens de documentaire wordt er een vertaalslag gemaakt naar de actualiteit: de bezuinigingen op de zorg. Mag je van een mantelzorger vragen om meer te gaan zorgen in de toekomst? En waar ligt dan de grens? 2013

Meer
Eline Bodbijl 2014 www.elinewonders.nl dvd
Zorg naar gemeenten; digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor.

De AVI-cliëntenmonitor maakt deel uit van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ dat in 2012 van start is gegaan. In het programma werken acht cliëntenorganisaties en de Koepel van Wmo-raden samen. Het programma wordt gefinancierd door VWS en berust op twee pijlers:
Toerusting van Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers bij de decentralisatie van een deel van de AWBZ-zorg naar de Wmo.
Signalering en monitoring vanuit cliëntenperspectief. Deze cliëntervaringen worden verzameld via de AVI-cliëntenmonitor.
Onderdeel van de cliëntenmonitor is de raadpleging Zorg naar gemeenten. De raadpleging is bedoeld voor mensen die in hun dagelijkse leven begeleiding, zorg of ondersteuning nodig hebben zodat zij zelfstandig kunnen leven. Met de raadpleging willen de negen organisaties horen wat de ervaringen zijn met de decentralisatie van AWBZ-zorg naar gemeenten. Januari 2014

Meer
2014 rapport
Samen zorgen voor thuiswonende ouderen

Onderzoeksrapportage over de samenwerking tussen mantelzorgers, professionals en  vrijwilligers in de thuiszorg

Kwetsbare thuiswonende ouderen krijgen vaak zorg van zowel mantelzorgers als thuiszorgmedewerkers. Van samenwerking is echter nauwelijks sprake; veel mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers overleggen niet met elkaar over de zorg. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en VU medisch centrum. Hoogleraar Informele Zorg aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Marjolein Broese van Groenou: “Thuiszorgorganisaties moeten hun medewerkers aansturen om structureel contact te leggen met mantelzorgers. Het contact ontbreekt vooral met mantelzorgers die niet inwonen bij de zorgontvanger”.

Meer
Ilse Zwart‐Olde, Marianne Jacobs, Marjolein Broese van Groenou e.a. 2014 rapport
Mantelzorg op waarde geschat

Artikel van het SCP en CBS over de economische waarde van mantelzorg. De mantelzorg vertegenwoordigt een groot kapitaal.
Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. 2013

 

Meer
Alice H. de Boer, Isolde B. Woittiez, Tessa M. van Zonneveld 2014 tijdschriftartikel
Toekomstbestendige mantelzorg

In opdracht van de Regio Achterhoek heeft de Academische werkplaats AGORA een onderzoek uitgevoerd rondom mantelzorg.
De Regio Achterhoek heeft te maken met een extra sterke vergrijzing en stelde zichzelf de vraag of er in de toekomst voldoende mantelzorgers zijn om de zorgvraag op te vangen. De vraag naar mantelzorg stijgt minder snel dan je op basis van demografische ontwikkelingen zou verwachten,  omdat de oudere van de toekomst gezonder en vitaler is en steeds langer zorgtaken op zich kan nemen.
Hoe de balans tussen vraag en aanbod de komende jaren precies zal uitvallen, wordt mede bepaald door het overheidsbeleid en het maatschappelijke klimaat. Welke mate van zorg-voor-elkaar vinden we nog ‘normaal’?
In het onderzoek is ook gekeken naar het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Een goede samenwerking tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers kan hier aan bijdragen.
Tot slot is in het rapport een overzicht gegeven van beschikbare handreikingen en methoden voor gemeenten en professionele zorgverleners om mantelzorgondersteuning vorm te geven. De herziening van het Wmo-beleidsplan is namelijk een uitgelezen moment voor gemeenten om hun mantelzorgbeleid tegen het licht te houden. 2013

 

Meer
GGD Noord- en Oost-Gelderland 2014 rapport
Help, het wordt me te veel; hoe je als naastbetrokkene overeind blijft

Onderzoek heeft aangetoond dat ieder jaar meer dan 20 procent van de Nederlandse bevolking korte of langere tijd met psychische problemen of stoornissen te kampen heeft. Dat zijn meer dan drie miljoen mensen! Als u naastbetrokkene bent van iemand met psychische problemen, bent u niet de enige.

Maar hoe ga je om met je psychisch ontregelde dierbare, of die nu psychotisch, emotioneel ontregeld, impulsief, getraumatiseerd, verslaafd of autistisch is. Iedereen heeft moeite met het vinden van de juiste woorden en omgang met mensen die heel gesloten zijn, snel woede-uitbarstingen hebben, hongeren, moeilijk ‘bereikbaar’  lijken, wispelturig zijn, aan zelfmoord denken of nauwelijks zelfvertrouwen hebben. Het is onterecht te veronderstellen dat je dat als naastbetrokkene vanuit jezelf zou moeten weten en kunnen. Het is een zoektocht van balanceren, spitsroeden lopen en je grenzen bewaken. Dit boek geeft inzicht in de ziektebeelden, hun ontstaan, diagnostiek, behandeling, hoe je er als naastbetrokkene mee om kunt gaan en vooral hoe je overeind blijft.

 Onderwerpen: GGZ-mantelzorg

Meer
Erwin van Meekeren 2013 ISBN: 9789461057334 boek
Een psychische stoornis heb je niet alleen; praten met familie en naastbetrokkenen

Mensen zijn sociale wezens. Het gezin waarin we opgroei(d)en, onze familie, partner, kinderen, vrienden en collega’s hebben invloed op onze identiteit en ons gedrag. Als iemand een psychische stoornis krijgt, heeft dat effect op zijn naaste omgeving en vice versa. Die directe omgeving is vaak bereid om zich als mantelzorger op te stellen en zorg te leveren. En die complementaire zorg wordt, mede als gevolg van politieke keuzes, steeds belangrijker.

Dit boek heeft als focus de familie en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische stoornissen, en hoe professionals hen kunnen betrekken bij behandelingen.

Vrijwel alle stoornissen, behandelmodellen, invalshoeken en settings komen aan bod. In dit boek zijn theorie, interventies en best practices verzameld die alle uitgaan van drie grondslagen: een oprecht geïnteresseerde houding ten opzichte van zowel patiënt als diens omgeving, het versterken van de relatie tussen mensen die zich met elkaar verbonden weten, en preventie van overbelasting van de naaste omgeving van de patiënt. Professionele interventies zullen hiermee effectiever worden en alle betrokkenen kunnen zo profiteren van elkaars mogelijkheden, kennis en inzet.

Onderwerpen:  GGZ  – mantelzorg

Meer
Jan Baars en Erwin van Meekeren 2013 ISBN 9789461058188 boek
De weg naar het verpleeghuis; de partner vertelt.

In dit boek vertelt Anna Kokmeijer op aangrijpende wijze het verhaal van de ziekte van haar man, Parkinson-dementie. In het proces van zijn aftakeling werd de zorg voor haar steeds zwaarder. Niet alleen omdat haar man steeds minder kon, maar vooral ook, omdat ze afscheid moest nemen van de man die hij ooit was. En omdat het zo lang duurde voor de diagnose werd gesteld. Uiteindelijk moest hij worden opgenomen in het verpleeghuis. Hoe ze leerde daar mee om te gaan en wat ze allemaal moest doormaken voor het zover was, beschrijft ze in dit boek. Het is een verhaal dat veel mantelzorgers zullen herkennen en waar ze mogelijk wat troost in zullen vinden.

Onderwerp: mantelzorg – ziekte van Parkinson – dementie

Meer
Kokmeijer, Anna 2013 ISBN: 978-90-8954-571-8 boek
Ik ben niet kwijt

Persoonlijk verslag van een man over het leven met zijn dementerende levenspartner en zijn streven om hem een goed leven te geven zonder er zelf aan onder door te gaan. 2012

Onderwerp: Mantelzorg – dementie

Literaire roman, novelle.

Meer
Sjef van Bommel 2013 ISBN: 978-90-446-2217-1 boek
Om adem te kunnen halen

Kort voor zijn tachtigste verjaardag bezoekt Christine Otten haar vader, voor het eerst in jaren. Wat begint als een schuchtere verzoeningspoging zet een ontdekkingsreis in gang die haar terugvoert naar haar jeugd in Deventer, de geëngageerde arbeidersmilieus van haar ouders en de geestelijke instabiliteit van haar vader.

Ter plekke doet ze ontdekkingen over een grootvader die worstelaar, acrobaat en communist was, over een grootmoeder die viool speelde, en over haar drijfveren om Deventer op haar achttiende te ontvluchten.

In een wervelende stijl beschrijft Otten hoe haar vaders toestand haar leven lange tijd beïnvloedde en hoe een onverwachte gebeurtenis haar hielp daaraan te ontkomen. Om adem te kunnen halen is een aangrijpend boek over ouders en kinderen, dromen en werkelijkheid, afkomst en ambitie, noodlot en bevrijding. 2013

Onderwerp: mantelzorg ggz

Meer
Christine Otten 2013 ISBN: 9025435823 boek
Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld

De rol van het sociale netwerk, de mantelzorgers en vrijwilligers, wordt van steeds groter belang bij de zorg en ondersteuning van mensen. Op dit moment is er nog onvoldoende oog voor de mogelijkheden en risico’s van deze samenwerking. Dit boek geeft de benodigde achtergrond informatie én praktische handvatten om de mogelijkheden te verzilveren en de risico’s te verkleinen.

Meer
W. Kruijswijk e.a. 2013 ISBN: 9789031392261 boek
De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als belangrijkste doel om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen bij maatschappelijke participatie. Zij kunnen die ondersteuning aanvragen bij hun gemeente. Deze publicatie beschrijft de ervaringen van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers. Zij gaat in op de aanvraagprocedure, de gevraagde en verkregen ondersteuning en de bijdrage van de ondersteuning aan hun redzaamheid en participatie.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de tweede evaluatie van de Wmo (2010-2012), op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar waar mogelijk is vergeleken met de resultaten uit de eerste evaluatie, die de periode 2007-2009 bestreek.

 

Meer
P. Feijten e.a. 2013 te downloaden via: www.scp.nl rapport
Zorgstandaard Dementie

De zorgstandaard omvat een heldere beschrijving van de goede begeleiding, zorg en behandeling voor mensen met dementie en de organisatie daarvan, zodat de multidisciplinaire aanpak goed kan worden ingericht in een integrale benadering met de patiënt centraal. 2013

Meer
Vilans en Alzheimer Nederland. 2013 Te downloaden via: http://www.alzheimer-nederland.nl/actueel/nieuws/2013/juli/zorgstandaard-dementie-en-publieksversie-gereed.aspx brochure
Informele zorg; een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwillig

Het ministerie van VWS heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd om onderzoek te doen naar de functie die de informele zorg kan spelen binnen de langdurige zorg. Als eerste stap in dit onderzoek heeft het SCP verkend wat er op dit moment bekend is over die informele zorg. Deze publicatie laat zien dat veel Nederlanders zich al actief inzetten voor anderen, maar dat er ook grenzen zijn: lang niet iedereen wil zorg van het eigen netwerk ontvangen en lang niet iedereen wil en kan een ander hulp geven. Veel hangt ook af van de manier waarop professionele en informele hulp elkaar kunnen ondersteunen. Waar precies die grenzen liggen zal nog nader onderzocht moeten worden. 2013

Meer
Alice de Boer en Mirjam de Klerk 2013 ISBN 978 90 377 0666 6 rapport
Zorg jij of zorg ik?

2013

Meer
Cora Postema 2013 ISBN: 9789462060623 boek
Omgaan met familieleden van mensen met dementie; docentenhandleiding voor mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Dit lespakket is ontwikkeld in het kader van het GENERO-project Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing. 2013

Meer
2013 http://vvt.captise.nl/DigiBibVVT.aspx brochure
Business case informele zorg

Vilans ontwikkelde een rekenmodel dat zorgorganisaties zicht geeft op de kosten en baten van de participatie van mantelzorgers, familie, het sociale netwerk en vrijwilligers. Het levert belangrijke managementinformatie op, zodat je weet waar de zorgorganisatie staat en hoe keuzes kunnen uitpakken. Mei 2013

Meer
Vilans 2013 www.vilans.nl brochure
Zorgnetwerk kwetsbare ouderen

Wetenschappers van de VU Amsterdam onderzochten hoe de netwerken van kwetsbare thuiswonende ouderen zijn samengesteld. Hiertoe bestudeerden ze zorgnetwerken van 75 thuiswonende ouderen in de regio Amsterdam. In deze zorgnetwerken bieden zowel formele hulpverleners als informele hulpverleners hulp.
Er komen veel verschillende hulpverleners over de vloer bij kwetsbare thuiswonende ouderen. Gemiddeld bijna tien hulpverleners, waarvan minder dan een derde informele hulpverlener (mantelzorger of zorgvrijwilliger) is. Als er meer zorg nodig is, komen vooral extra formele hulpverleners (professionals) uit de thuiszorg over de vloer, maar niet meer informele hulpverleners. Als er meer informele hulpverleners zijn, beoordeelt een oudere de zorg positiever. 2013

Lees meer in de onderzoeksrapportage Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen!

Meer
2013 www.fsw.vu.nl rapport
Nabuurschap 2.0. Informele zorg & dienstverlening in de buurt.

Soort publicatie
Een boekje met de theorie en praktijk van informele zorg in de buurt.

Wat is de strekking van deze publicatie?
De rol van de buurt, buren en buurtbewoners mag zeker niet overschat worden, maar toch lijkt er meer mogelijk dan tot nu toe het geval is. Waar er 20 jaar geleden opeens aandacht kwam voor de schone, hele en veilige buurt en men 10 jaar geleden vol ging voor de leefbare buurt, zou nu steviger ingezet moeten worden op de zorgzame buurt. Nabuurschap 2.0 wordt het wel genoemd.

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee?
Veel voorbeelden ter inspiratie.

Meer
2013 http://www.dsp-groep.nl/userfiles/file/Wmo+nabuurschap+2_0.pdf boek
Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers; herkennen, bespreken en aanpakken.

Als hulpverlener of naaste van iemand die zich eenzaam voelt, kun je eenzaamheid van anderen zomaar over het hoofd zien. Want eenzaamheid is niet altijd gemakkelijk te herkennen en bij mantelzorgers is dat niet anders. Door goed te kijken naar de sociale context waarbinnen de zorg wordt verleend, kun je als hulpverlener of naaste de oorzaken van eenzaamheid in beeld krijgen én aanknopingspunten vinden voor het verminderen van eenzaamheid. In de handreiking ‘Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers’ bieden we handvatten om enerzijds oog te krijgen voor situaties waar eenzaamheid zich voor kan doen en anderzijds om oplossingen of verlichting te kunnen bieden. 2012

 

Meer
Jan Willem van de Maat, Marije Vermaas, Wilco Kruijswijk 2013 brochure
Om te bewaren

Eenmalig magazine ter afsluiting van Goed voor Elkaar, over vrijwillige inzet, mantelzorg, transities en de kanteling.

Met het programma Goed voor Elkaar is de afgelopen drie jaar op lokaal niveau stevig geïnvesteerd in de versterking van mantelzorg en vrijwilligerswerkbeleid. De resultaten zijn verschenen in het eenmalige magazine ‘Om te bewaren’ voor gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, mantelzorgondersteuners en vrijwilligersorganisaties. Ook wordt er vooruitgeblikt. Wat betekenen de transities in het sociale domein voor het lokale vrijwilligers- en mantelzorgbeleid? Aan de hand van interviews, good practices en achtergrondartikelen biedt het magazine inspiratie, verdieping en tips. Januari 2013

Meer
MOVISIE-medewerkers en externen 2013 tijdschriftartikel
Duurzame respijtzorg

Duurzame respijtzorg – transities geven impuls
Deze brochure gaat over respijtzorg: het tijdelijk overnemen van de totale zorg ter ontlasting van de mantelzorger. Mantelzorgers zijn gebaat bij goede respijtzorg. En ook de gemeente heeft er baat bij: het voorkomt duurdere zorg en bovendien overbelasting van mantelzorgers. Er even tussenuit, in het vertrouwen dat hun naaste in goede handen is, maakt dat ze het vol kunnen houden, zo blijkt ook uit onderzoek. Met de transities in het sociale domein komen er meer vormen van respijtzorg bij gemeenten te liggen: het Kortdurend Verblijf en de dagopvang voor dementerenden verdwijnen bijvoorbeeld uit de AWBZ en krijgen vorm als compensatieplicht in de Wmo. Dit biedt kansen voor gemeenten om respijtzorg effectiever te organiseren: aansluitend bij versterking van buurt- en familienetwerken die de mantelzorger kunnen ontlasten, met de regie over een breed en laagdrempelig aanbod.

 

 

 

Meer
Roos Scherpenzeel 2013 www.movisie.nl brochure
Kleur in Actie

Een handreiking voor organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. Samenwerking met migrantenorganisaties of sleutelfiguren uit migrantengemeenschappen wordt vaak genoemd als succesfactor in het bereiken van allochtone mantelzorgers. Het project Kleur in Actie, uitgevoerd in Amersfoort, is hiervan een illustratie. Het project wilde een brug slaan tussen allochtone mantelzorgers en instellingen voor mantelzorgondersteuning, zorg en welzijn. De brochure geeft een beeld van de gevolgde werkwijze, geeft een zeven-stappen-plan om de samenwerking met migrantenorganisaties vorm te geven en biedt tips en adviezen voor ieder die wil werken aan een beter bereik onder allochtone mantelzorgers.

Meer
Annemariek Blom 2012 boek
Waken bij het laatste uur

Deze bundel bestaat uit artikelen en overwegingen die troost kunnen bieden aan naasten van stervenden. Ook dienen ze als informatiemateriaal voor mensen op de werkvloer, als tegenhanger van een mechanische en protocolachtige benadering. Naasten ontvangen allerlei informatie, maar vaak niet de kennis waaraan behoefte is op momenten waarop de machteloosheid extreem kan zijn. Dyenne schrijft vanuit haar eigen ervaring als ziekenverzorgster. In haar werk mag ze vaak mensen bijstaan in het laatste uur. 2012

Meer
Dyenne Hendrikse 2012 ISBN: 9048424119 boek
‘Supportgericht in de Wmo’: methoden voor samenspel tussen professionals en vrijwillige inzet

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) brengt voor professionals in zorg en welzijn een nieuw uitvoeringskader met zich mee. In dit kader staat de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerken centraal. Professionals vervullen een ondersteunende en empowerende rol. Maar met de overheveling van nieuwe functies vanuit de AWBZ naar de Wmo zullen ook steeds meer mensen met grotere zorgbehoeften en minder vitale netwerken een beroep gaan doen op de Wmo. Gelukkig is er in de langdurende zorg veel kennis aanwezig die hiervoor ingezet kan worden. Deze kennis, die goed aansluit bij de uitgangspunten van de Wmo, is te vinden in de rehabilitatie- en supportbenadering – 2012.

 

Meer
Jean-Pierre Wilken en Trudy Dankers 2012 ISBN: 9789088690914 Bestellen of downloaden via www.movisie.nl of www.wmowerkplaatsen.nl brochure
Aandacht voor zingeving helpt mantelzorgers

Bij mantelzorg ligt de nadruk vaak op de belasting. Dat is niet verwonderlijk, het aantal overbelaste mantelzorgers is de laatste jaren flink toegenomen. Tegelijkertijd ervaren veel mantelzorgers de zorg voor een naaste ook als heel waardevol. Juist aandacht voor de positieve aspecten van mantelzorg kan mantelzorgers helpen. Het essay Momenten van zin verkent de waarde van zingeving bij mantelzorg – 2012

 

Meer
Mariëlle Cuijpers, Wilco Kruijswijk en Wendy van Lier 2012 gratis verkrijgbaar - zolang de voorraad strekt - via expertisecentrummantelzorg@vilans.nl brochure
Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie

Voor gemeenten en Wmo-raden zijn het woelige tijden. In de komende jaren krijgen zij veel nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn op hun bordje. De plannen liggen er om de komende jaren de jeugdzorg te decentraliseren, een nieuwe bundelwet voor de onderkant van de arbeidsmarkt, de Wet Werken naar Vermogen, te maken en de functie begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo over te zetten.

De Wmo verplicht de gemeente om haar burgers bij het beleidsproces te betrekken. De meeste gemeenten geven deze verplichting vorm via een Wmo-raad. De gemeente zal de Wmo-raad dan ook betrekken bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo. Met de transitie krijgt de gemeente echter ook een nieuwe groep cliënten onder haar verantwoordelijkheid en zal ze op zoek moeten gaan naar deze nieuwe cliënten om ook hen te betrekken bij de transitie. Hetzelfde geldt voor de Wmo-raden. Ook zij zullen die nieuwe doelgroepen van de Wmo in beeld moeten hebben en met de gemeente moeten nadenken over hoe zij deze doelgroepen in de toekomst blijven betrekken. Maar lukt dit de gemeenten en Wmo-raden? Hebben zij contact met de nieuwe doelgroepen, zijn Wmo-raden betrokken bij de transitie en op welke manier krijgt dat vorm? En welke acties zijn er nodig om dat te bevorderen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen, heeft het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE in samenwerking met de Koepel van Wmo-raden een onderzoek uitgevoerd onder Wmo-raden en gemeenten. In dit rapport vindt u de resultaten: een stand van zaken van de betrokkenheid van Wmo-raden en de nieuwe doelgroepen bij de AWBZ-transitie, inzicht in actiepunten en inspiratie voor manieren waarop die betrokkenheid kan worden bevorderd.

Meer
Munster, R. van, K. Sok, M. Verschelling, A. Lucassen 2012 Downloaden via www.movisie.nl rapport
Persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment

Het onderzoek naar het Persoonsgebonden Budget, Eigen regie en Empowerment is gepubliceerd en dit zijn de belangrijkste aanbevelingen. Het pgb maakt eigen regie mogelijk, het bevordert empowerment en draagt sterk bij aan de kwaliteit van bestaan van de betrokkenen. Talrijke vormen van zorgvernieuwing ontstaan door het pgb en het lijkt er op dat het pgb positieve economische effecten oplevert, onder andere door de mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn met de passende zorg die met het pgb gerealiseerd wordt.

Het onderzoek, uitgevoerd door Harrie van Haaster, Mark Janssen en Agnes van Wijnen toont het maatschappelijk belang van het pgb aan in een roerige periode. In een participatief, kwalitatief onderzoek werden diepte-interviews gehouden met 61 budgethouders in het hele land.  2012

Meer
Dr. Harrie van Haaster (IGPB) Drs. Mark Janssen (AdSearch) Drs. Agnes van Wijnen (Visie in Uitvoering) 2012 Download via mezzo.nl rapport
Impulsreeks Cahier 4

Het cahier jonge mantelzorgers biedt hiervoor een handreiking met o.a een handig overzicht van factoren die de balans bij jonge mantelzorgers op positieve of negatieve wijze kunnen beïnvloeden en twee signalenkaarten (voor kinderen en voor jongeren) met signalen op school, op sociaal gebied en op emotioneel gebied die kunnen aangeven dat er mogelijk iets aan de hand is met de jonge mantelzorger. 2010

Meer
Jacqueline van Schoonhoven; Janina Sybesma; Ursela van Dijk; Sigrid Mulder; Klaas Westerbeek 2012 Te downloaden via www.spectrum-gelderland.nl brochure
Ondersteuning aan oudere mantelzorgers

Een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn. 2012

Meer
Heleen den Breeker, Ursela van Dijk, Andrea Kuijpers, Joop Rosier 2012 brochure
Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Bevat Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, Achtergrondinformatie

Deze drie pakketten Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, ouderenbonden en welzijnsinstellingen die ouderen helpen, zorg bieden of opvangen. Het is de bedoeling dat vrijwilligers én vrijwilligerscoördinatoren ermee aan de slag gaan. Zij kunnen ouderenmishandeling met dit handboek beter signaleren en tegengaan. Daarnaast is het materiaal bedoeld voor lokale besturen van vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden en voor MT’s die op hun locatie(s) veel vrijwilligers mobiliseren rond ouderen. Die besturen en MT’s moeten ervoor zorgen dat hun vrijwilligers geen plegers zijn van ouderenmishandeling. Het is ook hun verantwoordelijkheid dat vrijwilligers (en professionals) op de locatie weten wat ze moeten doen als ze ouderenmishandeling vermoeden of willen melden. 2012

Meer
Ministerie van VWS 2012 downloaden via www.verwey-jonker.nl brochure
Schuivende panelen en een krakend fundament

Op dit moment zorgen ongeveer 2,6 miljoen Nederlanders voor mensen in hun nabije omgeving. Daarnaast zijn er nog zo’n 300.000 tot 450.000 vrijwilligers actief in de zorg. De politiek gaat er van uit dat deze aantallen best nog wat kunnen groeien. Maar dat is niet terecht.  2012.

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Informele zorg in gerontologisch perspectief vanwege de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 28 juni 2012.

Meer
Prof. dr. M.I. Broese van Groenou 2012 Te downloaden via www.socialevraagstukken.nl rapport
Zorg dragen, zorg vragen.

Allochtone mantelzorgers in Twente zijn momenteel niet meer belast dan autochtone mantelzorgers. Dit is één van de conclusies uit het rapport ‘Zorg dragen, zorg vragen. Intergenerationele mantelzorg en solidariteit onder allochtone mantelzorgers in stedelijk Twente’ van de Universiteit van Twente in samenwerking met de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo en Nicis Institute, uitgevoerd onder Turkse en Suryoye mantelzorgers. Allochtone mantelzorgers weten de weg naar professionele zorg goed te vinden en hun zorgopvattingen sluiten goed aan bij de uitgangspunten van de Wmo. Wel zijn er verschillen tussen allochtone en autochtone mantelzorgers die in de toekomst kunnen leiden tot een verhoogd risico van overbelasting. 2012

 

 

Meer
Berg, M. van den S. Saharso en J. S. Svensson. Intergenerationele mantelzorg en solidariteit onder allochtone mantelzorgers in stedelijk Twente. Den Haag, Nicis. 2012 Te downloaden op www.nicis.nl rapport
De zorgkracht van sociale netwerken

We zijn tegenwoordig allemaal wel actief op sociale netwerksites zoals Facebook of LinkedIn. Hoewel sociale netwerken op die manier zowel privé als zakelijk maximaal worden ingezet en positief worden gewaardeerd, lijkt de sociale sector dat vreemd genoeg beduidend minder te doen. Dat is niet altijd zo geweest. Enkele decennia geleden was er wel degelijk de nodige beroepsinnovatie rond interventies die tot doel hadden sociale netwerken te vergroten en verstevigen. Bovendien werden deze interventies ook daadwerkelijk toegepast. / Jaar: mei 2012 / Pagina‘s: 140

Meer
R. Steyaert, J. & Kwekkeboom /Publicatienummer: 139604 2012 ISBN:9789088690853 / downloaden via: www.movisie.nl boek
Restaurant respijt: voor ondernemers en organisaties die vervangende mantelzorg (willen) bieden

Deze brochure wil ondernemers en organisaties op het terrein van zorg en welzijn inspireren tot een frisse kijk op hun bestaande aanbod van respijtzorg en tot het vinden van nieuwe mogelijkheden. Met de titel Restaurant Respijt vergelijken de auteurs respijtzorg met het serve­ren van een maaltijd. Eten is een basisbehoefte en het geeft energie. Uit eten gaan in een restaurant – of thuis de cateraar laten komen – brengt de eters bovendien in een ontspannen vrijetijdssfeer. Precies de sfeer die de mantelzorger nodig heeft om los te komen van de zorgsituatie. 2012

Mantelzorg is een samenwerkingsverband van MOVISIE en Vilans., p. 48 p.

downloaden via www.expertisecentrummantelzorg.nl

Meer
I. Wilbrink, R. Scherpenzeel. - Utrecht : Vilans / Expertisecentrum Mantelzorg 2012 downloaden via www.expertisecentrummantelzorg.nl brochure
Onbezorgd verzorgd: allochtone ouderen, zorg en miszorg

Onderzoek naar de zorg en miszorg van allochtone ouderen en allochtone mantelzorgers, naar hun verwachtingen en veronderstellingen, hun voldoening en hun zorgen. De verzamelde gegevens zijn vervat in dit onderzoeksverslag. 2012

te downloaden via  www.acbkenniscentrum.nl

Meer
Rénie van der Putte, Thea van Neerbos. - Amsterdam: ACB Kenniscentrum voor emancipatie en participatie. 2012 www.acbkenniscentrum.nl rapport
Mantelzorgondersteuning in niet-westerse culturen: dementie bij oudere migranten (3)

In het derde artikel van de serie ‘Dementie bij oudere migranten’ gaan Milou Willemsen en Nienke van Wezel in op de kloof tussen Nederlandse zorgverleners en niet-westerse zorgvragers. Wat veroorzaakt deze kloof en hoe kunnen we deze zo klein mogelijk maken? 2012

Meer
Milou N. Willemsen, Nienke van Wezel 2012 In: Denkbeeld; jrg. 24 (2012) nr. 1 (feb.), p. 20-23 tijdschriftartikel
Grenzen verleggen: belemmeringen en mogelijkheden voor samenspel tussen informele en formele zorg

De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de behandeling van de begroting voor 2011 van het ministerie van VWS een motie aangenomen om belemmerende regelgeving voor vrijwilligers in de zorg weg te nemen. De staatssecretaris heeft Vilans gevraagd te verkennen in hoeverre regelgeving het werk van vrijwilligers in zorginstellingen belemmert. Deze notitie vormt de weerslag van die verkenning. De vraag die centraal staat in de motie is of regelgeving de inzet van vrijwilligers en andere informele zorgverleners belemmert. In hoofdstuk 2 wordt toegelicht wie bedoeld worden met informele en formele zorgverleners. In hoofdstuk 3 gaat het over die wetten en regels, die ingaan op de inzet van informele zorgverleners of voor hen relevant zijn. De vraag is of en op welke wijze deze wetten en regels belemmeringen opwerpen, zowel voor mantelzorgers als voor vrijwilligers. Hoofdstuk 4 sluit af met een overzicht van enkele relevante bezwaren voor een goed samenspel tussen informele en formele zorg buiten de wet- en regelgeving om. 2012

te downloaden via www.vilans.nl

Meer
Cecil Scholten, Karel van Dijk. - Utrecht: Vilans 2012 te downloaden via www.vilans.nl tijdschriftartikel
Oud leed

Eén op de twintig ouderen in Nederland krijgt jaarlijks te maken met mishandeling. In het boek ‘Oud Leed’ beschrijven Theo Royers en Maria van Bavel de achtergronden en oorzaken, maar vooral hoe ouderenmishandeling aangepakt kan worden en voorkomen.

Ouderenmishandeling slaat letterlijk en figuurlijk diepe wonden in het persoonlijke leven van slachtoffers, plegers en omstanders. Het geweld vindt achter de voordeur plaats en wordt veelal gepleegd door mensen die heel nabij staan: partners, kinderen, buren, kennissen of hulpverleners. Ouderen zelf doen hun mond niet open. Ze worden onder druk gezet om hun testament te wijzigen, hun bankboekje wordt geplunderd, ze worden geknepen en geslagen, ze krijgen te weinig eten en drinken, ze mogen geen contact buitenshuis hebben, ze worden bedreigd en beledigd en soms ook seksueel misbruikt.

Niet eerder werd de problematiek van mishandelde ouderen zo uitvoerig beschreven. Het eerste deel biedt inhoudelijke informatie over het verschijnsel ouderenmishandeling. Het tweede deel beschrijft de infrastructuur van preventie en bestrijding van ouderenmishandeling in Nederland. Het derde deel gaat in op de hulpmiddelen die hulpverleners en politie ter beschikking staan om ouderenmishandeling aan te pakken. 2012

 

 

 

 

Meer
Theo Royers en Maria van Bavel 2012 ISBN: 978 90 8850 217 0 www.swpbook.com. boek
Arbeid en zorg

 Artikel in tijdschrift Lotje en Co april 2012
Artikel over het combineren van mantelzorg en werk.

 

 

Meer
Mezzo 2012 Downloaden via mezzo.nl tijdschriftartikel
Als je partner ernstige psychische problemen heeft.

In deze brochure van Labyrint~In Perspectief leest u in het eerste deel van de brochure wat er kan gebeuren als een van de partners psychisch ziek is of wordt. In het tweede deel worden ideeën en tips gegeven over hoe om te gaan met de situatie. De brochure is geen receptenboek. De brochure geeft ‘partners van’ herkenning en erkenning geeft. 2005

Te bestellen via www.labyrint-in-perspectief.nl

Meer
Uitgave van Stichting Labyrint-In Perspectief, Utrecht 2005 2012 www.labyrint-in-perspectief.nl brochure
Partners in palliative care?

Deze studie onderzoekt hoe palliatieve zorg aan immigranten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in Nederland gestalte krijgt. Bekend is dat deze groepen weinig gebruik maken van thuiszorg, zelfs niet wanneer de patiënt terminaal is. Uitgaande van het idee dat palliatieve zorg er voor iedereen is en dat hun specifieke behoeften mogelijk door communicatieproblemen onzichtbaar zijn gebleven, besloten we de ervaringen en percepties van de zorg van deze patiënten, hun naasten en hun zorgverleners meer in detail te onderzoeken.

Proefschrift Universiteit van Amsterdam. 
Met samenvatting  in het Nederlands en Engels.

2012

Meer
Fuusje de Graaff, Universiteit van Amsterdam. 2012 ISBN: 9789461221216 rapport
Meetbaar minder stress voor mantelzorgers

Tot nu toe bestond er opmerkelijk genoeg nog nauwelijks onderzoek naar het effect van dagbehandeling op de belasting van mantelzorgers van mensen met dementie. Dit had vooral onderzoekstechnische redenen: vorming van de noodzakelijke controlegroep zou betekenen dat je mensen met dementie de gewenste ondersteuning zou moeten ontzeggen. Onderzoekers uit de Verenigde Staten hebben nu een studie uitgevoerd waarbij het probleem van de controlegroep werd ondervangen. En wat blijkt: dagbehandeling voor mensen met dementie vermindert de stress van hun mantelzorgers. 2012 

Meer
Han Diesfeldt 2012 Denkbeeld; Vol. 24; Nr. 2 (apr. 2012), p. 30-32 tijdschriftartikel
Digitale communicatie met de familie

In: Denkbeeld ; Vol. 24 ; Nr. 2 (apr. 2012) , p. 12-15

Nederland is in Europa koploper als het gaat om toegang tot internet: ruim negentig procent van de Nederlanders kan het wereldwijde web op. Het lijkt logisch dat ook de communicatie tussen familie van mensen met dementie en zorgverleners steeds meer digitaal zal gaan plaatsvinden. Dat dit geen wensdenken is van techneuten, maar een reële behoefte van familieleden en zorgverleners blijkt uit recent praktijkonderzoek van studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en van Vilans, kennisinstituut voor de langdurende zorg. Hoe staat het op dit moment met de digitale communicatie in de psychogeriatrie? 2012

 

Meer
Theo Royers; Yvonne de Jong 2012 tijdschriftartikel
Op zoek naar weerkaatst plezier

Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad.

Het rapport is een product van het Onderzoeksnetwerk Wmo en geeft de uitkomsten van een onderzoek weer. Lokale overheden hebben met de invoering van de Wmo de taak mantelzorgers te ondersteunen, vrijwilligerswerk te bevorderen en een deel van de thuiszorg, namelijk de huishoudelijke hulp te regelen. Het rapport gaat in op de (al of niet vrijwillige) samenwerking tussen deze disciplines en hoe het afstemmen van samenwerking het beste vorm kan krijgen. 2008

Meer
Tonkens, E.; Broeke, J. van den; Hoijtink, M.; 2012 ISBN: 978-90-77389-57-7 http://www.movisie.nl/ boek
Kamerbrief over beleidsbrief mantelzorg

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over haar visie op informele zorg en ondersteuning. Dit omvat zowel mantelzorg als zorg en ondersteuning vanuit het sociale netwerk en vrijwilligerswerk in de zorg.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2012 | VWS

Kamerbrief over beleidsbrief mantelzorg

 

 

 

Meer
2012 brochure
Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland

Artikel verschenen in Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Forum.
Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten; jaargang 90, nummer 3, blz.167-170.

SCP-medewerker Alice de Boer en collega’s deden onderzoek naar ‘jonge mantelzorgers: kinderen of jongeren die opgroeien met een gezinslid dat langdurig ziek is. Hierbij is gelet op de vraag om hoeveel jeugdigen het gaat. Maar ook waarin ze verschillen van hun leeftijdsgenoten.

Het blijkt om een grote groep te gaan: ongeveer 450.000 jongeren hebben een langdurig zieke huisgenoot, meestal een van hun ouders. Dit betreft 12% van de 5 tot 23 jarigen.

Jongeren uit lage sociaal economische groepen, eenoudergezinnen en van allochtone afkomst zijn oververtegenwoordigd. De culturele participatie van deze groep blijft achter bij die van leeftijdsgenoten (ook na correctie voor leeftijd, inkomen en etniciteit), maar ze doen vaker aan sport in verenigingsverband. Ze hebben net zo vaak als andere jongeren een (bij)baantje. Opmerkelijk is dat er meer jongens dan meisjes zijn met een ziek gezinslid, mogelijk omdat meisjes gemiddeld twee jaar eerder zelfstandig gaan wonen dan jongens.

De auteurs concluderen dat de verschillen in participatie al met al niet zo groot lijken. Een kanttekening hierbij is dat het effect op sociale participatie mogelijk groter uitvalt als ook gekeken wordt naar het al dan niet geven van mantelzorg. De beschikbare gegevens lieten echter niet toe om dit aspect nader te onderzoeken. 2012

Meer
Alice de Boer, Debbie Oudijk, Lucia Tielen. 2012 Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten; jaargang 90, nummer 3, blz.167-170. tijdschriftartikel
Helpenden en verzorgenden verdiepen zich spelenderwijs in mantelzorg

Goede zorg vraagt om samenspel tussen zorgverleners en mantelzorgers. Maar wie is die mantelzorger eigenlijk? En hoe kun je samen de beste zorg leveren? Speel eens het mantelzorgspel. Het bordspel prikkelt jou en je collega’s om je meer te verdiepen in de mantelzorger. Het leidt je langs allerlei weetjes over mantelzorg. Er zitten vragen tussen die de discussie op gang brengen, zodat je kunt leren van elkaars inzicht. En er komen concrete situaties aan bod, die je moet zien op te lossen. Het spel speel je in dertig tot zestig minuten. Vooral een teamoverleg, intervisie of training biedt daarvoor een mooi moment.

Het teamoverleg, intervisie of een training bieden mooie momenten om het spel te spelen. Het Mantelzorgspel is geschikt voor kleine groepen van maximaal zes spelers. De spelduur is 30 tot 60 minuten.

Lees meer over samenspel tussen mantelzorgers, zorgverleners en cliënten in de V&VT sector.

Het spel kunt u bestellen via de website van movisie. 2010

Meer
geen auteurs gekoppeld 2012 http://www.movisie.nl/131885/def/home/mantelzorg/publicaties/publicaties/mantelzorgspel/?onderwerpid=115467&toonLinkerMenu=False brochure
Toolkit Een Sterke Band

Gereedschapskist om in kleine stappen de familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen verder uit te bouwen én in goede banen te leiden.
Ook digitaal communiceren komt aan bod. Resultaat? Een beter samenspel tussen zorgprofessionals, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers.

De toolkit ‘Een Sterke Band’ is ontwikkeld met zorgorganisaties in de provincie Utrecht. 2011

Meer
Brigitte Nitsche, Cecil Scholten, M. Elfring (Kennispraktijk), E. Boers (Kennispraktijk) 2012 http://www.vilans.nl/docs/vilans/informatiecentrum/Een_sterke_band.pdf brochure
Kluwer Kleine Gids Werk en Mantelzorg

De Kleine Gids Werk en Mantelzorg geeft op een beknopte en praktijkgerichte manier antwoord op de vele vragen van belanghebbenden over de combinatie van werk en mantelzorg.

Meer
Olga Hoekstra 2012 ISBN 9789013102369 boek
Zorgt u ook voor iemand?

De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden in zes Nederlandse steden.

Allochtone mantelzorgers hebben het aanzienlijk zwaarder dan autochtonen die iemand verzorgen: ze beginnen er meestal veel jonger aan (vaak zijn ze nog geen achttien) en ze zorgen over een langere periode. Met het woord mantelzorg zijn ze meestal onbekend, net als met bepaalde mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Maar er wél bekend mee zijn betekent nog niet: er gebruik van maken. Daar gaapt een emotioneel gat.

Veel allochtone mantelzorgers zijn overbelast. Ze zouden graag een betere balans willen tussen zorgen en tijd voor zichzelf, en hebben behoefte aan contact met lotgenoten.

De professionals bij gemeenten en instellingen blijken voor het merendeel goed op de hoogte van de ondersteuningsbehoeften van allochtone mantelzorgers. Ook weten ze wat je moet doen om allochtone mantelzorgers te bereiken. Dat in de praktijk weinig gebeurt, komt mede door een gebrek aan te besteden uren. Ook gelden wellicht andere prioriteiten. Professionals geven aan dat er meer aandacht zou moeten uitgaan naar de verzorgden, naar mannen en naar erg jonge mantelzorgers. 

Allochtone mantelzorgers hebben het aanzienlijk zwaarder dan autochtonen die iemand verzorgen: ze beginnen er meestal veel jonger aan (vaak zijn ze nog geen achttien) en ze zorgen over een langere periode. Met het woord mantelzorg zijn ze meestal onbekend, net als met bepaalde mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Maar er wél bekend mee zijn betekent nog niet: er gebruik van maken. Daar gaapt een emotioneel gat.

Veel allochtone mantelzorgers zijn overbelast. Ze zouden graag een betere balans willen tussen zorgen en tijd voor zichzelf, en hebben behoefte aan contact met lotgenoten.

De professionals bij gemeenten en instellingen blijken voor het merendeel goed op de hoogte van de ondersteuningsbehoeften van allochtone mantelzorgers. Ook weten ze wat je moet doen om allochtone mantelzorgers te bereiken. Dat in de praktijk weinig gebeurt, komt mede door een gebrek aan te besteden uren. Ook gelden wellicht andere prioriteiten. Professionals geven aan dat er meer aandacht zou moeten uitgaan naar de verzorgden, naar mannen en naar erg jonge mantelzorgers.

Meer
2012 ISBN: 9789057141645 brochure
Dun ijs

De breekbaarheid van ouderdom en gevoeligheid van onderlinge relaties. Als haar bejaarde ouders vrij plotseling meer zorg nodig hebben, springen Elly Rijnbeek en haar acht broers en zussen bij. Vele handen maken licht werk, zou je zeggen. Maar dat valt tegen. Wie doet wat? Hoe hak je knopen door? En hoe hou je het samen gezellig? 2011

Meer
Elly Rijnbeek 2012 ISBN: 9789045066165 boek
Mantelzorg en wonen

In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn en waar u op moeten letten, wanneer u en degene voor wie u zorgt dichter bij elkaar willen gaan wonen.
U kunt hier de folder Mantelzorg en Wonen downloaden.

Meer
Mezzo 2012 http://www.mezzo.nl brochure
Zorgen voor een ander en geldzaken

U kunt als mantelzorgers vragen hebben over geldzaken. In deze folder vindt u informatie over vergoedingsregelingen, uitkeringen en het combineren van de zorgtaak met werk. Van deze folder is ook een digitale versie gemaakt, klik hier. 2012

 

Meer
Mezzo 2012 http://www.mezzo.nl brochure
Vrijwillige inzet 2010

Om te achterhalen hoeveel procent van de inwoners van Nederland vrijwilligerswerk doet en hoeveel procent wel eens informele hulp verleent, zijn van 1997-2004 in de POLS-module Recht & Participatie (REP) vragen gesteld over vrijwillige inzet. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn deze vragen sinds 1 juni 2007 opnieuw opgenomen in de POLS-vragenlijst. Ze hebben tot het eind van 2008 in deze enquête meegelopen. In 2010 zijn de vragen naar vrijwilligerswerk herhaald, nu in de module Vrijwillige Inzet en Sociale Samenhang (V&S). Deze keer is ook een vraag toegevoegd over mantelzorg. Dit rapport presenteert de cijfers over het jaar 2010. Zo zal er onder andere gerapporteerd worden over het soort vrijwilligerswerk dat inwoners van Nederland met name doen, hoeveel uur zij daar aan besteden en welke demografische kenmerken vrijwilligers hebben. Er wordt ook een schatting gegeven van het aantal mantelzorgers. 2011

Meer
Marieke Houben-van Herten, Saskia te Riele. - Den Haag: 2012 rapport
Mantelzorgers horen erbij: 8 tips voor en van verzorgenden

In de ene zorginstelling verloopt het contact tussen verzorgenden en familie makkelijker dan in de andere. Bij Irma Kriek in de instelling is er een fantastische band tussen zorgverleners en de mantelzorgers van hun cliënten. Irma vertelt over de succesfactoren van hun comnnunicatie met mantelzorgers en legt uit waarom dat contact zo goed verloopt op haar PG-afdeling. 2012

Meer
Irene Muller-Schoof. - In: Tijdschrift voor Verzorgenden (TvV); jrg. 44 (2012) nr. 2 (febr.), p. 34-35 2012 tijdschriftartikel
Mantelzorg: wikken en wegen: op weg naar een ‘Care Justitia’

Nederland telt meer dan 3 miljoen mantelzorgers en hun economische waarde wordt geschat tussen de 4 en 7 miljard euro. Mantelzorgers zijn een onmisbare groep om de vraag naar thuiszorg op te vangen. Maar hoe verhouden begrippen als ‘economische waarde’ en ‘onmisbare groep’ zich tot de dagelijkse zorgsituatie waar familieleden elkaar ontmoeten? Mantelzorgers helpen niet alleen de samenleving draaiende te houden, ze geven er betekenis aan. Het primaat van de mantelzorg is de relatie met de zorgvrager. 2011

Meer
Deirdre Beneken genaamd Kolmer. - Delft: Eburon, 2011. - 76 p. - Publ. tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Den Haag in samenw. met De Haagse Hogeschool. - Intreerede voor de aanvaarding van het lectoraat Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool op 10 november 2011. 2012 ISBN: 9789059725904 boek
Kwetsbare ouderen in tel: de balans tussen lokale zorgvraag en lokale ondersteuning

Met de vergrijzing zal het beroep van ouderen op formele en informele ondersteuning verder toenemen. De lokale overheid speelt hierop in met bijvoorbeeld activering, toegankelijk openbaar vervoer, aangepaste woningen en het creëren van ontmoetingsplekken. Belangrijk bij de vormgeving van het gemeentelijk beleid is de beschikbaarheid van lokale data. Op basis van de levenssamenstelling per gemeente en de ingeschatte zorgvraag van kwetsbare ouderen, kunnen gemeenten hun beleid gericht op deze groep beter afstemmen. 2012

Meer
Fabian Dekker, Monique Stavenuiter, Bas Tierolf. - Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 2012 ISBN: 9789058304889 boek
Jonge mantelzorgers: slachtoffers of helden?

De Nederlandse jeugdzorg besteedt jaarlijks miljarden om voor kinderen en jongeren te zorgen die het moeilijk hebben. Het is belangrijk dat die zorg er is, hoewel er nog wel enkele verbeterpunten denkbaar zijn. Er is echter geen enkele beleidsaandacht voor het omgekeerde: kinderen die – meestal voor gezinsleden – zorgen: de zogeheten jonge mantelzorgers. Dank zij de jaarlijkse inzet van honderdduizenden kinderen en jongeren blijven even zovele gezinnen overeind. Als er in Nederland al aandacht voor is, dan ligt deze vooral in de problematiserende sfeer. Hermanns pleit voor een andere benadering. De ondersteuning voor deze jeugdigen, die het vaak moeilijk hebben, moet tot doel hebben hen zelf greep te laten krijgen of houden op hun eigen leven. Erkenning van de eigen verantwoordelijkheid, maar ook de erkenning van de eigen kracht van ouders en kinderen moet dan het uitgangspunt zijn. Het zijn helden, die af en toe op wat meer compassie van de samenleving zouden mogen rekenen. De civil society ontstaat niet vanzelf, volgens Hermanns. 2011

Meer
Jo Hermanns 2012 In: Jeugdbeleid; jrg. 5 (2011) nr. 3, p. 165-180 tijdschriftartikel
Handreiking mantelscan: samenstelling, organisatie en risicofactoren van een zorgnetwerk in kaart

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. De scan biedt visuele hulpmiddelen die helpen bij het structuren van alle informatie over een netwerk. Informatie over het netwerk is belangrijk, omdat zorgen vaak verder reikt dan slechts het contact tussen één zorgvrager en één mantelzorger. In de handreiking worden stapsgewijs alle onderdelen van de MantelScan toegelicht. 2012

Meer
Wilco Kruijswijk. - Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg 2012 boek
@Mantelzorger.nl: inzet van internet en sociale media bij de ondersteuning van mantelzorgers in Zuid-Holland

Dit rapport brengt het gebruik van en de behoefte aan internet en sociale media bij mantelzorgers in kaart, zodat gemeenten tegemoet kunnen komen aan de digitale ondersteuningsbehoef-ten van de ‘nieuwe generatie’ mantelzorgers. 2012

Meer
T. Nienhuis, M.J.G. Hijnekamp, H.A. Doelman-van Geest. - Den Haag: Tympaan Instituut. 2012 rapport
Psychische stoornissen en naastbetrokkenen / druk 1 – een praktijkboek voor behandelaars

Naastbetrokkenen zijn essentieel als hulpbron voor de hulpverlener, om de situatie van een patiënt met een psychische stoornis te begrijpen en te verbeteren.

Soms wordt het disfunctioneren van een patiënt sterk beïnvloed door omgevingsfactoren. Anderzijds is het vaak moeilijk en verwarrend om met iemand om te gaan die psychotisch, emotioneel ontregeld, impulsief, getraumatiseerd, verslaafd of autistisch is.
Dit boek voor behandelaars in de ggz richt zich op een zeer omvangrijke, vaak verwaarloosd… 2011

Meer
Erwin van Meekeren, Jan Baars 2012 boek
Naar een Wmo-raad Nieuwe Stijl?

Scherper signaleren, in competenties denken bij de samenstelling van raden en overstijgend advies geven. Dat zijn de belangrijkste adviezen voor Wmo-raden uit deze online publicatie, een spiegeldocument voor Wmo-raden en gemeenten. U vindt hierin een schets van de verschuivingen die gaande zijn in de rolopvatting, samenstelling en competenties van Wmo-raden.

Deze publicatie behoort tot een reeks publicaties van het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE. 2011

 

Meer
Sok, K.; Deth, A.; Beltman, H.; 2012 Deze publicatie behoort tot een reeks publicaties van het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE. brochure
Ondersteuning bij vrijwilligersmanagement

Hoewel Wmo-raden veelal op vrijwilligers draaien, is er binnen die raden nog weinig aandacht voor vrijwilligersmanagement. Dat is een gemiste kans, omdat vrijwilligersmanagement er juist voor zorgt dat de Wmo-raad over de juiste mensen beschikt en het werk naar behoren kan uitvoeren. Nu en in de toekomst.

Om Wmo-raden te ondersteunen bij vrijwilligersmanagement, heeft MOVISIE deze handleiding opgesteld. U kunt erin lezen wat vrijwilligersmanagement binnen Wmo-raden inhoudt en hoe u ermee aan de slag kunt. Deze brochure behoort tot een reeks publicaties van het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE. 2011

Meer
Zondag, V. & Boss, E. Uitgever: MOVISIE 2012 http://www.movisie.nl/smartsite.dws?id=118530 brochure
Zorgzame vrienden en buren als mantelzorgers van oudere volwassenen: een vergelijking met kinderen

Deze studie vergelijkt mantelzorg aan oudere uitwonende volwassenen door vrienden en buren met mantelzorg door (schoon)kinderen. Aan de hand van de gegevens van een representatieve steekproef onder mantelzorgers in Nederland, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau, werden mantelzorgers die hulp verleenden aan een vriend (n=133), buurman/vrouw (n=108) of (schoon)ouder (n=1.008) met elkaar vergeleken om zo meer inzicht te krijgen in de specifieke kenmerken van de hulp door vrienden en buren. 2011

Meer
S. Egging, A.H. de Boer, N.L. Stevens 2012 In: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie TGG; jrg. 42 (2011) nr. 6 (dec.), p. 243-255 tijdschriftartikel
Zorgen als teamwork, het nieuwe zorgen

Effectiever mobiliseren van de eigen kracht van de burgers was de ambitie waarmee het masterplan van de Wmo vijf jaar geleden werd gelanceerd. Langzamerhand komt het nieuwe zorggebouw uit de steigers en komen ook de verdiepingen van burgers met zware beperkingen aan de beurt. 2011

Meer
Ina Wilbrink 2012 In: Vakwerk : tijdschrift voor vrijwilligerswerk ; jrg. 21 (2011) nr. 4 (dec.), p. 11-13 tijdschriftartikel
Vrijwilligers onder de loep

Wetenschappers onderzoeken alles en iedereen. Dus ook vrijwilligerswerk. Wetenschappelijk medewerker Evan van Baren, werkzaam bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, geeft inzet een introductie ‘vrijwilligerswetenschap’. Over de hedendaagse vrijwilliger. 2012

Meer
Marcel Senten. 2012 In: Vrijwillige Inzet (2012) (jan.), p. 52-59 tijdschriftartikel
Positieve ervaringen bij mantelzorgers van (schoon)ouders met dementie

Factsheet over de volgende vraagstellingen: 1.In welke mate hebben mantelzorgers van (schoon)ouders met dementie positieve ervaringen door het verlenen van hulp? 2. Welke factoren voorspellen deze positieve ervaringen? 3. Verschillen deze determinanten met mantelzorgers van ouders zonder dementie? 2010

Meer
S. van Gelderen, A. de Boer, M. den Draak. - Den Haag; Amsterdam: SCP; Vrije Universiteit. 2012 brochure
Oudere migranten: kennis en kennislacunes

In 2003 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een grootschalig landelijk onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van oudere migranten uitgevoerd. Dit onderzoek wordt nog steeds veel geciteerd, maar is intussen verouderd. Omdat het aantal niet-westerse ouderen de komende jaren fors zal toenemen, heeft het SCP een inventariserende studie verricht om een beeld te schetsen van de stand van zaken van het onderzoek op het terrein van oudere migranten. Doel van deze studie was om te achterhalen of een nieuw onderzoek naar deze groep wenselijk is. 2011

Meer
Maaike den Draak, Mirjam de Klerk. - Den Haag: SCP 2012 rapport
Ondersteuning aan GGZ-mantelzorgers

Een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn. 2011

Meer
Huub Timmermans, Maatje van Steenbergen, Ursela van Dijk, Jos Rochette. - Arnhem: Samenwerkingsverband Impuls. In Samenwerkingsverband Impuls participeren: Elan, expertisecentrum voor integratie, participatie en emancipatie (Arnhem), GOMA, Gelderse organisatie voor maatschappelijk activeringswerk (Arnhem), Spectrum, CMO Gelderland (Velp) en Zorgbelang Gelderland (Arnhem). 2012 brochure
Mantelzorgondersteuning in de praktijk

In de eerste hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de visie die gemeenten volgens de Wmo moeten ontwikkelen om te voorzien in effectieve ondersteuning van mantelzorg. Vervolgens worden de succes- en faalfactoren aangegeven en de basisfuncties beschreven. Daarna volgen enkele praktijkvoorbeelden. 2011

Meer
Willy Nabuurs. - Rotterdam: PJ Partners 2012 brochure
Mantelzorg op de kaart: een inventarisatie

Inventarisatie van de mantelzorg in Nederland. Een dergelijke inventarisatie is noodzakelijk als men de mantelzorg wil versterken. Wat is reeds bekend? Waar liggen knelpunten? Vanuit antwoorden op deze vragen kan een volgende stap gezet worden. Hierbij is het essentieel om vanuit verschillende perspectieven naar mantelzorg te kijken. In de eerste plaats vanuit het perspectief van de hulpbehoevende en de mantelzorger zelf: wat zijn hun wensen en behoeften? Daarnaast de overheid, de gemeenten en de organisaties die mantelzorgers ondersteunen: zij streven ernaar de kwaliteit van leven van de hulpbehoevenden te verbeteren en de belasting voor de mantelzorgers te verlagen. 2010

Meer
E.B. Spieker, P. Ernst, J.F.A. Pruyn. - Zevenbergen: HOOM, hulp & ondersteuning op maat. 2012 brochure
Informele zorg in bedrijf: handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor informele zorgorganisaties

De webpublicatie ‘Informele Zorg in bedrijf’ helpt informele zorgorganisaties om wensen richting bedrijven helder te formuleren. Ook helpt het om de sterke kanten van de informele zorgorganisatie in kaart te brengen. Met als doel: een gelijkwaardig partnerschap te vormen met één of meerdere bedrijven.

De publicatie bevat praktische tips, praktijkvoorbeelden en verdiepingsmateriaal en is bedoeld voor medewerkers, op zowel leidinggevend als op uitvoerend niveau, en vrijwilligers van informele zorgorganisaties. Ook voor bedrijven die met zorgorganisaties willen samenwerken biedt deze publicatie inzicht en inspiratie. 2011

Meer
Mariëlle Meeuwsen, Stefanie Lap. - Utrecht: MOVISIE 2012 brochure
Het moet nou toch niet gekker worden!

De auteur van dit boek heeft een echtgenoot met niet-aangeboren hersenletsel. Haar man heeft twee herseninfarcten gehad, een grote rechts voor en een kleinere rechts onder. Zij beschrijft de periode van de ziekte en revalidatie van maart 2007 tot december 2009.  2010

Meer
Lenny Konijnenburg-Meijnster. Amsterdam: Gopher. 2012 ISBN: 9789051797299 boek
Factsheet mantelzorg: extra uitgaven en vergoedingen

Factsheet over de financiële situatie van mantelzorgers. Gebaseerd op niet eerder gepubliceerde gegevens uit 2007, over de extra uitgaven en vergoedingen van mantelzorgers. 2011

Meer
Leny Borsboom, Alice de Boer, Mirjam de Klerk. - Bunnik; Den Haag: Mezzo; SCP 2012 brochure
Evaluatie van het NAH (e-)buddyproject in Brabant

In 2010 is in Midden-Brabant een project uitgevoerd om buddy’s in te zetten voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Dit project is een samenwekging van Gemini, Contour, bureau Prinzip en het PON Brabant. Doel van het project was om een buddysysteem te ontwikkelen voor mensen met NAH en hun omgeving, dat een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van cliënten bevordert. Met deze publicatie wordt er inzicht gegeven in de doelstelling van het NAH-project, de vraagstelling van de evaluatie, de aanpak en de resultaten van het onderzoek naar de NAH-buddyzorg bekeken vanuit de cliënt en zijn omgeving en het perspectief van de buddy. 2011

Meer
R. Pepels. - Tilburg: PON 2012 rapport
Blik op: Informele zorg verlicht

De druk op mantelzorgers en zorgvrijwilligers wordt groter door onder andere vergrijzing, ontwikkelingen in arbeidsparticipatie, veranderingen in kinderopvang, AWBZ en PGB. Hoe kan informele zorg worden verlicht? Deze notitie schetst de vragen waarmee mantelzorgers en zorgvrijwilligers, gemeenten en organisaties te maken hebben en geeft handvatten en voorbeelden om de druk op informele zorg te verlichten. De uitkomsten van een kennisbijeenkomst over dit onderwerp zijn verwerkt in deze notitie. 2011

Meer
H.A. Doelman-van Geest. - Den Haag: Tympaan Instituut 2012 brochure
Bijzondere mantelzorg

Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.  januari 2012

Meer
Y. Wittenberg (HvA), M.H. Kwekkeboom (HvA/SCP), A.H. de Boer (SCP) 2012 ISBN/ISSN/978 90 377 0566 9 brochure
Op zoek naar een mens

In deze bundel van unieke verhalen schetst Leo van Erp op indringende wijze de uitdagingen van het ouder worden. De verhalen spreken voor zich, confronteren en ontroeren door de heldere en krachtige beeldvorming. Hij gebruikt daarbij het dubbele perspectief van de zorgvrager en zorgverlener. Op zoek naar een mens geeft beiden een gezicht.

Op zoek naar een mens is een uitgave voor iedereen die te maken heeft met het ouder worden of met de zorg van ouder wordende familieleden en vrienden.

Leo van Erp is werkzaam in de ouderenzorg als voorzitter Raad van Bestuur van de Regionale Zorgcentra de Kempen, een organisatie voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg, welzijn en thuiszorg. Hij is sinds 1979 actief in welzijn- en zorgsector in Nederland.

Meer
Leo van Erp 2011 ISBN10 9461410034 boek
Naar een gecoördineerd programma Mantelzorg.

In dit signalement vragen ZonMw en het Expertisecentrum Mantelzorg (Movisie en Vilans) aandacht voor een gecoördineerd programma dat een impuls kan geven aan het stimuleren en faciliteren van kwalitatief goede mantelzorg. In een dergelijk programma zou het vooral gaan om het vergroten van kennis over de effectiviteit van interventies gericht op mantelzorgondersteuning, het onderbouwen van praktijk- en implementatiekennis op dat terrein en het vertalen van deze kennis naar beleid, praktijk en opleiding. 2011

Meer
2011 Zonmw brochure
Ondersteunend communiceren bij dementie

Deze praktische gids is bedoeld als een concreet hulpmiddel voor verzorgenden of managers in de ouderenzorg maar ook voor familieleden of SPHers voor het beter doen slagen van de interactie! 2011

Meer
Scheres, Wilma en Chris De Rijdt 2011 ISBN 978 90 352 3347 8 boek
Zorg en ondersteuning in de buurt.

Kamerbrief van minister Schippers (VWS) met de stand van zaken van de noodzaak om zorg en ondersteuning in de buurt te versterken, inclusief een overzicht van initiatieven op dit terrein. 2011

Meer
Den Haag: Ministerie van WVS 2011 rapport
Binden vanuit de basis

In de zorg zetten zo’n 450.000 vrijwilligers zich in. Vrijwilligerswerk verandert en daarmee ook de inhoud van de functie coördinator vrijwilligerswerk. Verschillende groepen vrijwilligers dienen zich aan. Van coördinatoren vrijwilligerswerk vraagt dit om een nieuwe manier van werken. Die moet aansluiten bij de huidige groep vrijwilligers die sterkt vergrijst. Zorgorganisaties geven op verschillende manieren vorm aan begeleiding en coördinatie van het vrijwilligerswerk. Welke organisatie kiest waarvoor en waarom? In opdracht van VWS onderzochten Vilans en MOVISIE het antwoord op deze vraag. De resultaten leest u in dit rapport. 2011

Meer
Jolanda Elferink; Cecil Scholten; Oka Storms. - Utrecht: Vilans; MOVISIE 2011 rapport
Zorgen voor anderen

Zorgen voor een ander is misschien wel het mooiste wat er is; voor mantelzorgers is zorgen een roeping geworden, een plicht. Hoe houd je dat op een goede manier vol?

Meer
Kees Roest, Nico van der Voet, Gerrie Ham-Willemsen (samenst). - Zoetermeer: Boekencentrum 2011 ISBN: 9789023920298 boek
Ik raak alles kwijt

Persoonlijke ervaringen van de schrijfster als mantelzorgster die, toen haar vader begon te dementeren en moest worden opgenomen, in een nachtmerrieachtig circuit van hulpverlening belandde. 2011

Meer
Marianne Asman. - Schiedam: Scriptum Psychologie. 2011 ISBN: 9789055948383 boek
Handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties

Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke, zelfstandige woning die direct naast een bestaande woning (van de mantelzorger) wordt geplaatst. Deze publicatie beschrijft wat er komt kijken bij de realisatie van een mantelzorgwoning en behandelt de bijbehorende vragen, en geeft een stappenplan dat een corporatie kan benutten als ze beleid wil maken voor plaatsing van mantelzorgwoningen. De handreiking geeft ook op beknopte wijze inzicht in de gemeentelijke procedure die doorlopen wordt bij het plaatsen van een mantelzorgwoning en de belemmeringen die dit (nu nog) met zich mee kan brengen. 2011

Meer
Marion van Beurden; Guido de Ruiter; Rogier Goes (red.). - Utrecht: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 2011 brochure
Veranderingen in de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen

Doel van deze studie was na te gaan of een verandering in fysieke, psychische en sociale dimensies van kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen geassocieerd is met het ontvangen van formele zorg, in vergelijking met informele zorg en geen zorg. 2011

Meer
J. Boumans; D.J.H. Deeg. 2011 In: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie: TGG; Vol. 42; Nr. 4 (sept. 2011), p. 170-183. tijdschriftartikel
Informele zorg en interacties tussen broers en zussen.

De vergrijzing zet de houdbaarheid van de langdurige zorg onder druk. Coöperatief gedrag tussen broers en zussen kan de informele zorg aan ouders en het welzijn van broers en zussen verhogen, en daarmee bijdragen aan lagere arbeidstekorten en kosten in de langdurige zorg. Fiscaal beleid gericht op het nettoloon en daarmee op het arbeidsaanbod zal weinig invloed hebben op informele zorg, maar beleidsaandacht voor de interacties tussen broers en zussen des te meer. 2011

Meer
Marike Knoef; Peter Kooreman 2011 In: Economisch Statistische Berichten ; Vol. 96; Nr. 4620 (14 okt. 2011) , p. 602-605 tijdschriftartikel
Een handreiking voor familieleden over palliatieve zorg bij dementie

De familie van verpleeghuisbewoners met dementie is meestal betrokken bij de zorg en bij behandelbeslissingen over de bewoner. Hiertoe dienen familieleden geïnformeerd te zijn over het beloop van dementie en mogelijkheden tot palliatieve zorg. Op basis van een Canadese brochure werd een handreiking ontwikkeld met schriftelijke informatie, toegesneden op de Nederlandse situatie. Deze handreiking en mogelijke toepassing werden beoordeeld door specialisten ouderengeneeskunde, verzorging/verpleging, en familieleden na het overlijden van de bewoner. 2011.

Meer
J.T. van der Steen; T. de Graas; M. Arcand; 2011 In: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie: TGG; Vol. 42; Nr. 5 (okt. 2011), p. 215-225 tijdschriftartikel
Dementie heb je niet alleen

 Deze DVD is samengesteld uit het beschikbare filmmateriaal van het project “Dementie, zorgen voor nu en later” (zie hierboven) en bestaat uit zes verhalen over mensen met dementie.
“Dementie heb je niet alleen” gaat niet over de begeleiding en zorg voor mensen met dementie door professionals. De verhalen gaan over de beleving van dementie door de betrokkenen zelf en de mantelzorg bij dementie: familieleden laten zien, hoe ze betrokken blijven bij hun dementerende partner, vader, moeder. De film “Dementie heb je niet alleen” kan vertoond worden bij educatieve, voorlichtende activiteiten voor mensen, die in hun directe omgeving met dementie te maken hebben.

Het bijbehorend boekje bevat tips over het werken met de film. 

Prijs DVD (51 min.) incl. boekje (8 blz.): € 25
Bestellen bij van Hemert Producties

Van Hemert Produkties
Westeind 34
9636 CD Zuidbroek
(0598) 38 14 84
email: hemert@inn.nl

 

 

 

 

 

Meer
2011 Van Hemert Produkties dvd
Uit het oog

Welke mantelzorgers hebben te maken met gevoelens van eenzaamheid en hoe gaat eenzaamheid onder mantelzorgers in zijn werk? Wilco Kruijswijk van het Expertisecentrum Mantelzorg schetst in dit essay de contouren van de antwoorden op deze vragen, onder andere aan de hand van literatuuronderzoek. 2011

 

Meer
Wilco Kruijswijk. - Utrecht : Expertisecentrum Mantelzorg. 2011 www.expertisecentrummantelzorg.nl brochure
Kwaliteitsinstrumenten Wmo voor gemeenten

Deze handreiking biedt een state of the art overzicht van de kwaliteitsinstrumenten die gemeenten gebruiken voor het borgen van kwaliteit van de ondersteuning. Het gaat om landelijke instrumenten die de klantgerichtheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de Wmo-ondersteuning borgen. Gemeenten kunnen de instrumenten voor kwaliteitsborging gebruiken bij het inkopen of subsidiëren van Wmo-voorzieningen en bij het relatiebeheer met aanbieders van Wmo-diensten. De kwaliteitsinstrumenten betreffen de volgende terreinen: Welzijn, Mantelzorgondersteuning & Vrijwilligerswerk, Individuele voorzieningen, Wmo-loket, en Maatschappelijke opvang & Vrouwenopvang. 2011

Meer
Marjan de Gruijter; Dick Oudenampsen; Trudi Nederland. - Utrecht : Verwey-Jonker Instituut. 2011 ISBN: 9789058304568 boek
Ketenzorg dementie vanuit cliëntperspectief

Doelstelling van deze clientenmonitor is inzicht te bieden in:
1. de wijze waarop de regio’s in het land gestalte geven aan ketenzorg dementie.
2. de manier waarop de cliënten en hun mantelzorgers deze ketenzorg ervaren.

De cliëntenmonitor Ketenzorg Dementie is onderdeel van het tweejarige programma Cliëntenmonitor Langdurige Zorg, dat wordt uitgevoerd door zeven samenwerkende clientenorganisaties: CSO, CG-Raad, LOC, NPCF, Per Saldo, Platform VG, Landelijk Platform GGZ. Doelstelling van dit programma is te verhelderen wat de gevolgen voor cliënten zijn van de veranderagenda voor de AWBZ waartoe het kabinet heeft besloten. Stimuleren van ketensamenhang is een van de thema’s. 2010

Meer
W. Werkman en E. Lensink 2011 brochure
Werk en mantelzorg

De projecthandleiding is bedoeld voor iedereen die binnen de eigen organisatie aan de slag wil met het thema werk en mantelzorg. De handleiding beschrijft het proces dat doorlopen kan worden om te komen tot een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur. Ook wordt u geïnspireerd met tips, goede voorbeelden en praktische instrumenten. 2011

Meer
2011 brochure
Barometer basisfuncties

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 kregen gemeenten de regierol om mantelzorg en vrijwilligerszorg te stimuleren en te versterken, en om mantelzorgers te ondersteunen. Om gemeenten daarbij te ondersteunen heeft het ministerie van VWS in samenwerking met de VNG, NOV en Mezzo basisfuncties opgesteld. De toenmalige staatssecretaris van VWS heeft daarbij als ambitie uitgesproken dat in 2012 in 75% van de gemeenten de basisfuncties zijn opgenomen in het Wmobeleid. Voorlopige resultaten uit de Mezzo Barometer Basisfuncties laten zien dat gemeenten al op weg zijn met de basisfuncties, maar dat dit nog onvoldoende resulteert in concreet ondersteuningsaanbod voor burgers. 2011

Meer
Mezzo 2011 rapport
Mantelzorger als co-therapeut

Revalidatie moet een samenspel zijn tussen professional, revalidant en mantelzorger. Echter, deze laatste partij wordt nog te veel over het hoofd gezien. Nieuwe initiatieven proberen ook mantelzorgers meer bij het behandelproces te betrekken. Het doel is hen te ontlasten en een bijdrage te laten leveren aan het herstel van de revalidant.

Meer
John Ekkelboom 2011 In: Revalidatie Magazine: RM; Vol. 17; Nr. 3 (sept. 2011), p. 12-14 tijdschriftartikel
De mantelzorger heeft ons nodig

Verpleegkundigen in de geriatrie en de thuiszorg krijgen regelmatig te maken met mantelzorgers. Overbelasting ligt bij velen van hen op de loer. Aan verpleegkundigen de taak dit te helpen voorkomen en zo goed mogelijk samen te werken met deze betrokken zorgers.

Meer
Brenda Kluijver 2011 In: Nursing; Vol. 17; Nr. 9 (sept. 2011), p. 24-28. tijdschriftartikel
Vrijwilligers; vinden en binden van betrokken medewerkers

In de pocket Vrijwilligers wordt praktisch beschreven hoe u vrijwilligers kunt vinden en binden. Wij geven u handvatten en tips waarmee u direct aan de slag kunt. Deze pocket is dan ook bedoeld voor al die bestuurders, coördinatoren en begeleiders die zich in verenigingen en stichtingen bezighouden met vrijwilligers.

Een vereniging of stichting kan niet zonder vrijwilligers. De inzet van de vrijwilliger is essentieel voor het reilen en zeilen van verenigingen en stichtingen. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat het voor veel vrijwilligersorganisaties steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, op de juiste positie in te zetten en te behouden.

In het kader van het Europees jaar voor het vrijwilligerswerk wordt er dit jaar extra aandacht aan de vrijwilliger besteed. Ook verenigingen.nl doet dat in samenwerking met MOVISIE met de themapocket Vrijwilligers, vinden en binden van betrokken medewerkers.

De pocket is opgebouwd rond drie thema’s:

 1. De Verleiding: Het binnenhalen van vrijwilligers.
 2. Altijd op Maat: Begeleiden en behouden van vrijwilligers.
 3. Afscheid nemen bestaat niet: Beëindigen van vrijwilligerswerk.

Bij elk van deze thema’s komen concrete vraagstukken aan de orde:

 • Waarom zouden mensen vrijwilliger willen worden?
 • Hoe krijgt u de juiste vrijwilliger op de juiste plek?
 • Hoe kunt u de vrijwilligers waarderen en belonen
 • En hoe zorgt u dat vrijwilligers blijven?

We leggen uit hoe het zit en waar u rekening mee moet houden. En geven praktijkvoorbeelden, instrumenten en tips om zelf toe te passen.

Meer
Movisie: Willem-Jan de Gast en David Wijnperle 2011 http://webshop.dezaak.nl/themapockets#743610 boek
Zonder cement geen bouwwerk

Vilans heeft in samenwerking met NOV en Movisie het rapport Zonder cement geen bouwwerk; Vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst uitgebracht.

De zorg kan rekenen op de inzet van zo’n 450.000 vrijwilligers. Met de publicatie brengen Vilans, NOV en Movisie ontwikkelingen en uitdagingen voor vrijwilligerswerk in kaart.

Zijn er voldoende vrijwilligers om alle werkzaamheden uit te voeren? Wordt niet teveel van vrijwilligers gevraagd nu cliënten langer thuis wonen en hun hulpvraag complexer wordt? Verschuiven taken van beroepskrachten niet teveel naar vrijwilligers? Is het cement stevig genoeg om het bouwwerk van de zorg te stutten?

Thema’s die in deze publicatie aan de orde komen zijn:
– coördinatie van vrijwilligers
– diversiteit in vrijwilligersbestand
– grenzen aan vrijwilligerswerk
– samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten in de zorg.

2011

Meer
Vilans in samenwerking met NOV en Movisie. 2011 De publicatie kunt u downloaden van de website van Vilans. rapport
Film over mantelzorg in migrantengroepen

Onlangs is de film Zorg in eigen kring uitgekomen, gemaakt voor en door mantelzorgers uit migrantengroepen. De film is tot stand gekomen op initiatief van PuntP Preventie in samenwerking met ervaringsdeskundigen van het project Zorg in Eigen Kring.

Mantelzorgers aan het woord
In de film komen vier mantelzorgers uit verschillende culturen aan het woord. Er wordt Nederlands gesproken met een voice over in Engels/Turks/Arabisch. D2 mantelzorgers vertellen over wat zij als mantelzorger hebben meegemaakt en waar zij hun inspiratie en steun vonden en nog steeds vinden. Eén van hen heeft een zoon met psychiatrische problematiek en ervaring met de hulpverlening. De film gaat ook in op de inzet van deze ervaringsdeskundigen bij het project ‘Zorg in Eigen Kring’. Dit is een project over mantelzorg in migrantengroepen met als doel bewustwording, informatie en toeleiding naar steun en hulp.

Doelgroep
De film ‘Zorg in Eigen Kring’ kan gebruikt worden om het thema migranten mantelzorg bespreekbaar te maken voor groepen migranten, hulpverleners en anderen. Filmmaker is Wim Kannekens. De film is in juli 2011 uitgekomen.

Meer
De film is tot stand gekomen op initiatief van PuntP Preventie in samenwerking met ervaringsdeskundigen van het project Zorg in Eigen Kring. 2011 De film kost € 15 exclusief verzendkosten en is te bestellen via de website van PuntP Preventie. dvd
Goede voorbeelden mantelzorgondersteuning per basisfunctie

In deze notitie is per basisfunctie gezocht naar goede voorbeelden die in de praktijk hun waarden hebben bewezen. De basisfuncties die hierbij zijn gehanteerd zijn: informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijtzorg en materiële hulp. Iedere basisfunctie begint met een beschrijving van wat deze functie inhoudt. Tot slot zijn enkele projecten beschreven van gemeenten die het groots hebben aangepakt. 2011

Meer
Willy Nabuurs; Marie-José Hijnekamp. - Rotterdam; Den Haag : PJ Partners; Tympaan Instituut 2011 rapport
Communicatie in de palliatieve fase
Mantelzorg, palliatief

Communicatie: het verbindende element in het gehele (palliatieve) zorgproces. Communicatie over bepaalde klachten en zorg van de patiënt vormt de schakel tussen patiënt en hulpverlener. Daarnaast is de communicatie over de afstemming van de zorg een essentiële link tussen de hulpverleners onderling.

Meer
Harry van de Wiel 2011 ISBN: 9031329584 boek
PERSBERICHT: Alleen slechte vrouwen klagen

Problemen en behoeften van geïsoleerde allochtone spilzorgers in Nederland.

‘Als ik vertel dat ik de zorg niet meer aan kan, dan zal mijn familie mij niet goed vinden’, zegt een van de geïnterviewde mantelzorgers in het MOVISIE onderzoeksrapport Alleen slechte vrouwen klagen. Het is een opvatting die geïsoleerde allochtone mantelzorgers belemmert bij het zoeken en aanvaarden van hulp.

Het onderzoek, onder leiding van Evelien Tonkens, schetst een vaak schrijnend beeld van hoe deze mantelzorgers hun zorgsituatie zien. Ook geeft het onderzoek inzicht in hoe deze groep kan worden bereikt door de hulpverlening en welke hulp en interventies zinvol zijn om hun lasten te verlichten en hun isolement te doorbreken.  Augustus 2011

 

Meer
2011 Download het onderzoeksrapport: http://www.movisie.nl/eCache/DEF/1/36/955.html rapport
Vrijwilligers in de zorg: meer dan ooit een helpende hand

In dit rapport wordt onderzocht wat het effect is van de invoering van de zorgzwaartepakketten op vrijwilligerswerk binnen de V&V-sector, GHZ en GGZ in de intramurale zorg. Het onderzoek is verricht door middel van kwalitatief onderzoek, waaronder werkbezoeken, enquêtes en interviews zijn afgelegd. 2011

Meer
Tyrza Boersma. - Utrecht: Vilans/Zorg Beter met Vrijwilligers, 2011. Dit rapport is geschreven vanuit het project Zorg Beter met Vrijwilligers. Zorg Beter met Vrijwilligers is een project van Vilans in samenwerking met MOVISIE, Agora, V&VN (voorheen Sting), ActiZ en VGN. 2011 rapport
Hoe voorkomt u dat de mantelzorger een patiënt wordt.

Vroeg of laat krijgen we allemaal met mantelzorg te maken. 1 op de 5 patiënten is mantelzorger. Dat wil dus zeggen dat een huisartspraktijk van 2500 patiënten gemiddeld 500 mantelzorgers telt. Hetzij privé, hetzij via het werk. Misschien worden we op een dag zelf mantelzorger of zijn we zelf genoodzaakt een beroep op mantelzorg te doen. De term ‘mantelzorger’ is de algemene noemer voor veel verschillende personen, in verschillende situaties. Daarom kunnen we eigenlijk niet spreken van ‘dé mantelzorger’. De man die dagelijks voor zijn dementerende vrouw zorgt, is een duidelijk voorbeeld van een mantelzorger. Maar ook de 16-jarige jongen die met regelmaat naar de apotheek fietst om voor zijn depressieve moeder medicijnen te halen, verricht mantelzorg. In dit voorbeeld is het fietsen naar de apotheek wellicht niet het grootste probleem. Maar, de 16-jarige scholier maakt zich ook geestelijk zorgen om zijn moeder. De rollen zijn omgedraaid: zijn moeder is door haar psychische aandoening nauwelijks meer in staat om voor hem te zorgen. Mantelzorgondersteuning is geen specifieke huisartsgeneeskundige zorg. De huisarts en zijn medewerkers kunnen echter door hun vertrouwensfunctie een zinvolle bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. 2011

Meer
Annemarie Lamain, Marloes Hooimeijer, Geraldine Visser, Ronald Bennekom. Expertisecentrum Mantelzorg. - [S.l.] : Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), 2011In opdracht van: Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Mezzo en Vilans. Gefinancierd door: Ministerie van VWS 2011 brochure
Alle ballen in de lucht

Hoe kunnen gemeenten regie voeren op mantelzorg- en vrijwilligerswerkbeleid, ondanks hun toenemende takenpakket en bezuinigingen? Deze handreiking biedt hiervoor handvatten, inspirerende ideeën en voorbeelden. Op 19 mei 2011 hebben het Tympaan Instituut en PJ PARTNERS de bijeenkomst ‘Alle ballen in de lucht: het leggen van effectieve verbindingen’ georganiseerd vanuit het project ‘Goed voor Elkaar’. Dit project ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. De handreiking is een aanvulling op de bijeenkomst. De ideeën en ervaringen van deelnemers aan de bijeenkomst zijn hierin verwerkt. 2011

Meer
T. Nienhuis; H.A. Doelman-van Geest. - Den Haag: Tympaan Instituut. 2011 rapport
Krimp achter de voordeur

De toekomst van mantelzorg voor ouderen.In de Nationale Mantelzorglezing 2010 hield Anton Westerlaken een krachtig pleidooi voor meer aandacht voor de informele zorg die gegeven wordt door mantelzorgers en vrijwilligers. Alleen zo valt volgens hem te voorkomen dat de professionele zorg op termijn door zijn hoeven zakt. Maar hoeveel rek zit er eigenlijk bij die informele helpers? Het leeuwendeel van de informele zorg wordt geboden door mantelzorgers: mensen die zorg verlenen vanuit een persoonlijke band met iemand in hun familie, huishouden of sociale netwerk. Op jaarbasis zijn 2,6 miljoen mensen er langer dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week voor in touw. En velen hebben het er nu al knap druk mee; het aantal zwaar of overbelaste mantelzorgers is in zeven jaar met 50% gestegen (SCP, 2010). Geen geruststellende cijfers in het licht van de demografische trends van vergrijzing en ontgroening die ons in de komende decennia nog te wachten staan. Wat staat ons te wachten en wat zijn oplossingsrichtingen? Mei 2011

 

Meer
Peters, A. Wilbrink, I. 2011 MOVISIE brochure
Handreikingen voor samenwerking met mantelzorgers

Mantelzorgers en zorgprofessionals zijn partners; daar is iedereen het tegenwoordig wel over eens. Maar de praktijk loopt vaak nog achter. Jammer, want er zijn wel al de nodige handreikingen om het samenspel te verbeteren. ActiZ, Movisie en Vilans bundelden de handreikingen in een brochure: ‘Impulspakket samenspel. Praktijkwijzer om het samenspel met mantelzorgers te bevorderen’.

Impulspakket samenspel
Dit impulspakket is geschreven voor managers en stafleden, teamleiders en zorgmanagers en voor disciplines zoals maatschappelijk werkenden, geestelijk raadslieden, specialisten ouderengeneeskunde, fysio- en ergotherapeuten en activiteitenbegeleiders; in de thuiszorg en beschermd wonen.

Het pakket bestaat uit vijf onderdelen.

 1. Mantelzorgbeleid
 2. Samenwerken met mantelzorgers
 3. Mantelzorger ondersteunen
 4. Mantelzorgers faciliteren
  voorbeelden en werkwijzen om de samenwer¬king tussen zorgverleners en mantelzorgers te optimaliseren.
 5. Werkzaamheden van zorgprofessionals en mantelzorgers afstemmen

Daarnaast is er een pakketje van hulpmiddelen, zoals nota’s, instrumenten en praktijkbeschrijvingen. 

Hier vindt u het pakket:
•    U kunt de tekst van het Impulspakket downloaden als pdf-bestand. De instrumenten van de cd-rom zijn op de website van het Expertisecentrum mantelzorg te downloaden onder: Voorwaarden, Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen.   
•    Voor 8,00 euro is het Impulspakket, inclusief cd-rom met instrumenten te bestellen via de webwinkel van MOVISIE.

4 juli 2011

 

Meer
MOVISIE 2011 brochure
Dementelcoach

De zorg voor een persoon met dementie is een belastende taak die regelmatig leidt tot gezondheids- en/of sociale problemen bij mantelzorgers. Om mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie te ondersteunen bij hun zorgtaak werd een telefonische interventie ontwikkeld, waarbij gebruik werd gemaakt van de kennis en ervaring van professionele zorgverleners met ervaring op het gebied van de dementiezorg. De effectiviteit van deze nieuwe interventie, de zogenaamde Dementelcoach, is geëvalueerd op de belasting en gezondheidsproblemen van mantelzorgers, en op de arbeidstevredenheid, werkbeleving en zelfwaardering van de professionele zorgverleners die de telefonische ondersteuning aanboden. 2010.

Meer
L.D. van Mierlo; F.J.M. Meiland; R.M. Droës. VU Medisch Centrum 2011 rapport
De opmars van het pgb

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat kan worden gebruikt om professionele of niet-professionele zorg mee in te kopen. Het pgb is een substituut voor zorg in natura. Zowel het gebruik van het pgb als van zorg in natura is de afgelopen jaren flink gestegen. Het aantal pgb-cliënten groeide echter veel harder (28% per jaar) dan het aantal gebruikers van zorg in natura (1,3% per jaar). In dit rapport wordt de sterke groei van het pgb nader in kaart gebracht en verklaard. De opmars van het PGB geeft verder een overzicht van de bestaande Nederlandse literatuur, plaatst de ontwikkeling van het pgb in internationaal perspectief. Tenslotte gaat het rapport ook in op de vraag of en in hoeverre het pgb tot een nieuwe zorgvraag heeft geleid. 2011.

Meer
Klarita Sadiraj, Sociaal en Cultureel Planbureau 2011 ISBN: 9789037705577 rapport
Soumaya is lief

In de beleidsnota “Mantelzorg in Westland” wordt op basis van een inventarisatie naar het aanbod van mantelzorgondersteuning geconcludeerd dat er een breed scala is aan activiteiten, maar dat deze veel mantelzorgers niet bereikt. De gemeente stelt zich ten doel dat er voor alle mantelzorgers – die het nodig hebben – een ondersteuningsaanbod beschikbaar is dat hen helpt om de zorg aan een naaste met plezier en voldoening te bieden. Over allochtone mantelzorgers in Westland is nog weinig bekend. Het vermoeden is dat deze mantelzorgers niet bereikt worden. De gemeente wil door middel van dit onderzoek meer informatie over de situatie waarin deze groep zich bevindt. 2011.

Meer
Shirley Dewkinandan-Ramdas, Stichting Meander 2011 Te downloaden via: http://www.pjpartners.nl/upload/113526_647_1302181621279-soumaya_is_lief.pdf rapport
Vraag en vrijwilliger

De zorgsector krijgt met steeds meer verschillende typen vrijwilligers te maken, denk aan het zogenaamde geleide vrijwilligerswerk. En grenzen tussen informele en formele zorg vervagen. Vrijwilligers nemen steeds meer deeltaken van beroepskrachten voor hun rekening. Mantelzorgers nemen op hun beurt weer deeltaken over van vrijwilligers. Het verschil tussen mantelzorger en vrijwilliger is hierdoor niet altijd even duidelijk. De coördinator vrijwilligerswerk van nu staat dan ook meer en meer voor de uitdaging om de juiste vrijwilliger op de juiste plek in te zetten, en daarbij rekening te houden met vele belangen. De publicatie Vraag en Vrijwilliger ondersteunt coördinatoren vrijwilligerswerk bij het maken van andere combinaties tussen het aanbod van vrijwilligers en de vragen van cliënten. 2011.

Meer
Mariëlle Meeuwsen, Oka Storms, Roos Scherpenzeel. Movisie 2011 Te downloaden via: http://www.movisie.nl/136108/def/home/publicaties/publicaties/vraag_en_vrijwilliger/ brochure
Mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening

Factsheet bedoeld om beleidmakers, hulpverleners en welzijnswerkers te informeren over een bijzondere groep mantelzorgers: naastbetrokkenen van mensen met een psychische aandoening. Deze groep mantelzorgers draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van leven van degene voor wie zij zorgen en aan het voorkomen van (her-)opnamen in de geestelijke gezondheidszorg. Passende ondersteuning van deze mantelzorgers is van belang omdat zij een groot risico op overbelasting lopen. Dit factsheet geeft inzicht in de feiten en cijfers over deze groep en bevat een overzicht van interventies om bij mantelzorg overbelasting te voorkomen. 2011.

Meer
Els Bransen, Trimbos-instituut 2011 Te downloaden via: http://www.rosrobuust.nl/Content/Downloads/Trimbos_Factsheet%20mantelzorgers%20van%20mensen%20met%20een%20psychische%20aandoening.pdf brochure
Autisme Samen Sterk

Het onderzoek toont aan dat er bijzonder veel behoefte is aan ondersteuning van mantelzorgers die de zorg hebben voor een autistisch familielid of naaste. Er is veel behoefte aan informatie over de autismespectrumstoornis, aan emotionele, praktische en opvoedingsondersteuning, aan opvang, dagbesteding, hulp bij contacten met instellingen en coördinatie van de zorg. 2011.

Meer
Ronald Canwood. - Lelystad : Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland 2011 Expertisecentrum Mantelzorg rapport
Krachtgerichte sociale zorg

Sociale zorg neemt langzaamaan en onvermijdelijk belangrijke delen van de institutionele zorg over. Zorg die dicht bij de (leef)wereld van de hulpvrager kan worden georganiseerd, vaak met inzet van de eigen omgeving. Hierbij lijken alle vingers in eenzelfde richting te wijzen: meer nadruk op eigen kracht van burgers, minder technocratische en bureaucratische regelgeving, met een centrale rol voor cliënten en hun netwerken. Met de vergrijzing van de samenleving valt ook een flinke toename van de zorgvraag te verwachten. Hoe gaan we dat oplossen met elkaar? Een essay over de geschiedenis én de toekomst van de sociale zorg. Movisie 2011.

Meer
Kees Penninx, Ard Sprinkhuizen, Movisie 2011 ISBN: 9789088690716 boek
(Op)nieuw geleerd, oud gedaan

Mensen met dementie kunnen nog van alles leren. Dit boek legt uit hoe dit lerend vermogen werkt en geeft tips hoe familieleden en zorgverleners dankzij toepassing van dit lerend vermogen, de kwaliteit van leven van zowel de mensen met dementie als van zichzelf fors kunnen vergroten. 2011.

Meer
Ruud Dirkse, Frans Hoogeveen, Irmgard van Dixhoorn. Kosmos. 2011 ISBN: 9789021549644 boek
Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: Het EDOMAH-programma

‘Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers’ bevat de beschrijving van en praktische werkmaterialen voor een nieuw evidence based ergotherapieprogramma voor diagnostiek en behandeling van ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis: het EDOMAH-programma. In deze vorm van ergotherapie zijn alle elementen van succesvolle psychosociale interventies terug te vinden: gerichtheid op persoonlijke behoeften en mogelijkheden, en intensieve begeleiding. In deel 1 worden achtergronden gegeven van dit interventieprogramma. Deel 2 is een werkboek dat de praktische toepassing van dit programma beschrijft in concreet uitgewerkte stappen en handelingen voor de ergotherapeut. De bijlagen in deel 3 bevatten diverse praktische materialen die direct bruikbaar zijn bij de toepassing van het programma. De dvd-rom bevat filmfragmenten uit de praktijk en printbare interview- en observatie-instrumenten. Dit praktijkboek is bedoeld voor ergotherapeuten die thuiswonende ouderen met lichte en matige dementie en hun mantelzorgers behandelen. 2010.

Meer
Maud Graff 2011 Isbn/Issn: 9789031378739 boek
Advies ‘Werken met zorg’

Met dit advies wil de Raad voor Werk en Inkomen een bijdrage leveren aan het denken over en verbeteren van de mogelijkheden om werk en zorg, in het belang van werknemer én werkgever, met elkaar te combineren. 2010.

Meer
Raad voor Werk en Inkomen. 2011 Te downloaden via: http://www.rwi.nl/CmsData/2010/Advies%20Werken%20met%20zorg.pdf rapport
Evaluatie van Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers

POM richt zich op vroegsignalering van mantelzorgers in de gezondheidszorg en het wegnemen van belemmeringen voor het inschakelen van ondersteuning met als doel overbelasting te voorkomen. In 2009 en 2010 is POM geïmplementeerd in verschillende instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit onderzoek richt zich op de evaluatie van POM onder mantelzorgers van mensen met psychische problemen. De volgende onderzoeksvragen staan centraal in deze thesis: In hoeverre is bij POM sprake van vroegtijdige opsporing van mantelzorgers van mensen met psychische problemen? – In hoeverre neemt POM belemmeringen weg voor het inschakelen van ondersteuning bij mantelzorgers van mensen met psychische problemen? – In hoeverre wordt POM gewaardeerd door mantelzorgers van mensen met psychische problemen? – In hoeverre is de POM-methodiek geschikt voor mantelzorgers in het algemeen? 2011

Meer
Marije F. Dikkers 2011 Te downloaden via: http://www.trimbos.nl/~/media/Nieuws%20en%20Persberichten/MScThesis_MarijeDikkers_Maart2011.ashx rapport
Oog voor diversiteit bij mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Steeds meer bedrijven en organisaties raken overtuigd van het nut en de noodzaak om aandacht aan de doelgroep van werkende mantelzorgers te schenken. Hierbij wordt echter vaak de diversiteit binnen deze brede doelgroep over het hoofd gezien. Om deze werkende mantelzorgers ondersteuning op maat te kunnen bieden èn om de toekomstbestendigheid van organisaties / bedrijven te kunnen waarborgen, is Oog voor Diversiteit bij Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid een vereiste. De Argumentenschets geeft op een overzichtelijke manier weer dat de lusten en lasten van mantelzorg onevenredig verdeeld zijn. Alle betrokkenen kunnen echter baat hebben bij een ‘eerlijker’ verdeling en daarom zijn uiteenlopende argumenten hiervoor op een rij gezet. 2010.

Meer
Ursula van Dijk 2011 Te downloaden via: http://elan.antenna.nl/sites/elan.antenna.nl/files/u3/elan_brochure_tipstools.pdf brochure
Hoe steun ik mijn kind? Als kinderen opgroeien met een langdurig zieke ouder

De brochure is bedoeld voor opvoeders die chronisch ziek zijn of van wie de partner een chronische ziekte heeft. De informatie en adviezen in de brochure zijn gebaseerd op ervaringen van ouders en op onderzoek en literatuur. Het gaat over hoe je met het kind en de situatie goed om kan gaan. 2002.

Meer
Huizing, A., Tielen, L. 2011 Te downloaden via www.eiz.nl/eiz/docs/pdf/HoeSteunIkMijnKind.pdf brochure
Een knipoog en een knuffel

Iedereen kan psychische problemen krijgen, ook ouders. Je kunt overspannen raken, je depressief voelen of verslaafd zijn. Bij zulke problemen is hulp nodig voor de ouders zelf. Maar ook de kinderen vragen in zo’n situatie aandacht. Ze vragen zelfs extra aandacht. Juist in deze periode hebben ze behoefte aan een luisterend oor, een antwoord op vragen, een knipoog, een knuffel. In deze brochure worden praktische opvoedtips gegeven. 2003.

Meer
Trimbos Instituut 2011 ISBN: 905253456X brochure
Leven met een psychisch zieke ouder

Nederland telt meer dan 850.000 ouders met een psychische stoornis. Zo’n ziekte heeft uiteraard invloed op de jeugd van hun kinderen. Een groot deel van deze kinderen groeit desondanks op tot evenwichtige volwassenen, terwijl een ander deel vroeg of laat in het leven te maken krijgt met de uiteenlopende gevolgen van hun jeugdervaringen. In dit boek komen de factoren die hierbij een rol spelen ruimschoots aan bod. In Leven met een psychisch zieke ouder laat gezondheidspsycholoog Sandra van Gameren zien hoe je deze kinderen – ook wel aangeduid met ‘koppers’ (kopp = kinderen van ouders met psychiatrische problemen) – kunt helpen hun veerkracht te behouden. 2006.

Meer
Sandra van Gameren 2011 ISBN: 9031348317 boek
Jij begrijpt mij wel, he mam.

Jelmer is anders. Anders dan zijn broer en zus, anders dan andere kinderen. In dit boek beschrijft zijn moeder de zoektocht van onbegrip naar leren begrijpen, van pijnlijke onzekerheid naar de harde werkelijkheid: Jelmer is autistisch. Met vallen en opstaan leert ze hem steeds beter kennen, steeds beter begrijpen wat hij nodig heeft. In korte anekdotes vol hoop, frustratie, acceptatie, verdriet en vooral heel veel liefde volgen we de moeizame weg van Jelmer en Inge. Een opmerkelijk positief verhaal van een gewone moeder en haar buitengewone zoon.

Meer
Inge Ketelaar-Blokpoel 2011 IBAN :NL93ABNA0448678691 boek
Gezond ouder worden in Nederland

De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Desondanks ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen geen lichamelijke beperkingen, en voelt meer dan de helft zich gezond. Vanaf 75 jaar neemt de kans op ziekten en beperkingen duidelijk toe en neemt de ervaren gezondheid en de lichamelijke kwaliteit van leven af. De ziekten die op oudere leeftijd het meest voorkomen en het grootste verlies aan gezonde levensjaren met zich meebrengen zijn coronaire hartziekten, beroerte, artrose en diabetes. Tussen 2010 en 2050 zal het aantal 65-plussers in Nederland oplopen van 2,6 miljoen naar 4,5 miljoen. Een kwart van de Nederlandse bevolking is dan 65 jaar of ouder; van de ouderen is 40 procent dan 80 jaar of ouder. De vergrijzing brengt zowel kansen als problemen met zich mee. De nadruk ligt vaak op de problemen, bijvoorbeeld door de hoge kosten voor de gezondheidszorg. Daartegenover staat ‘verzilvering’: ouderen brengen vaak waardevolle kennis en ervaring in en zetten zich vrijwillig in voor maatschappelijke doelen. Zo verleent bijvoorbeeld ruim een kwart van de ouderen informele hulp aan bekenden en een derde is actief in georganiseerd vrijwilligerswerk. Een andere bevinding uit het rapport is dat het aandeel ouderen dat zich matig tot sterk eenzaam voelt (bijna een derde) nauwelijks verschilt van dat van jongere mensen. Dat komt waarschijnlijk doordat wensen en verwachtingen over sociale contacten met de leeftijd veranderen. Binnen de groep ouderen neemt eenzaamheid wel toe met de leeftijd: ongeveer de helft van de 85-plussers, vooral de vrouwen, voelt zich eenzaam.In het rapport wordt benadrukt dat de preventieve maatregelen voor ouderen meerdere doelen hebben. Enerzijds is de insteek ziekten en aandoeningen te voorkomen en sterfte uit te stellen. Daarnaast is het bij het ouder worden steeds meer van belang het functioneren te optimaliseren, bijvoorbeeld door ouderen daarin te begeleiden of door aanpassingen van de leefomgeving. Belangrijke doelgroepen voor preventieve interventies zijn ouderen vanaf 75 jaar, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau, allochtone ouderen en oudere mantelzorgers. 2011.

Meer
Zantinge, E.M., Wilk, van der, E.A., Wieren, van, S. 2011 RIVM rapport
Vrijwilligerswerk als vorm van participatie

Het doen van vrijwilligerswerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van mantelzorgers, GGZ-cliënten en mensen met een fysieke beperking om vrijwilligerswerk te doen. Het rapport gaat in op de motivatie voor vrijwilligerswerk, knelpunten, het gebruik van en de behoefte aan ondersteuning bij het doen van vrijwilligerswerk. 2011.

Meer
Hijnekamp, M.J.G., Doelman-van Geest, H.A., Bams, J.W.K. 2011 CG-Raad rapport
Time out voor de mantelzorger

Een time out, even weer helemaal opladen. Wekelijks een vaste sport- of kaartavond, af en toe een weekendje weg of een keer genieten van een langere vakantie. Voor de meeste mensen met een drukke baan is het de gewoonste zaak van de wereld. Maar hoe zit dat eigenlijk met mantelzorgers? 2011.

Meer
Wilbrink, I 2011 Vakwerk: tijdschrift voor vrijwilligerswerk; Vol. 21; Nr. 1 (mrt. 2011), p. 8-10 tijdschriftartikel
Kwetsbare ouderen

Hoeveel kwetsbare ouderen zijn er in Nederland? Neemt hun aantal in de komende jaren sterk toe? Dit rapport biedt voor het eerst een landelijk beeld van ouderen met meervoudige problematiek die daardoor risico lopen binnen enkele jaren zorgafhankelijk te worden en hun zelfstandigheid te verliezen. Voor hulpverleners, beleidsmakers, onderzoekers en ouderen zelf biedt dit rapport zicht op wat in de laatste levensfase kwetsbaarheid is en hoe deze zich ontwikkelt. Tevens verkent dit rapport de vraag wat ouderen zou kunnen beschermen tegen kwetsbaarheid. Enerzijds zijn kenmerken van de leefomgeving en de leefstijl van kwetsbare en gezonde ouderen vergeleken. Anderzijds is onderzocht welke zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen ontvangen en voor wie dit ontbreekt. Het rapport wordt afgesloten met beleidsadviezen en een blik op de toekomst. 2011.

Meer
Campen, Cretien van 2011 Den Haag, SCP rapport
De kunst van het zorgen en loslaten

Als u in uw directe omgeving wordt geconfronteerd met iemand die psychisch ziek is heeft dat een grote impact op uw dagelijks leven. De zorgen die u hebt voor of om iemand die u dierbaar is kunnen zwaar zijn. In dit boekje leest u hoe u hiermee om kunt gaan.

 

Meer
Leeuw, Gerda de en Gerda Wessels 2011 www.siztwente.nl boek
Zin in meedoen

Deze studie geeft inzicht in de motieven van mensen in de derde levensfase om vrijwilligerswerk te doen. Werkzame principes zijn geformuleerd waarmee vrijwilligersorganisaties ook andere mensen in deze levensfase kunnen mobiliseren. 136 p.

Meer
Penninx, K. 2011 ISBN 978-90-8869-052-5 boek
Verovering van de jongerenmarkt

Hoe betrek je jongeren bij vrijwilligerswer? Dit studieboek geeft inzicht in de basis van de marketing én laat zien hoe de jongerenwereld in elkaar steekt.

Meer
Steekelenburg, I.C.M. van; Spiegel, N. van 2011 ISBN 978-90-8869-042-6 boek
Onmacht en daadkracht

Omgaan met naasten in de palliatieve fase.
Als je artsen, verpleegkundigen of verzorgenden vraagt wat zij lastig vinden in de omgang met palliatieve patiënten, gaat het in de helft van de gevallen niet over de patiënten zelf, maar over hun naasten. Naasten worden steeds veeleisender, stellen zaken ter discussie en handelen niet altijd in het belang van de patiënt. Toch is er in de vakliteratuur maar weinig aandacht voor het omgaan met naasten. Onmacht en daadkracht gaat juist wél over het omgaan met naasten. Het boek is een compilatie van verhalen die de auteur door de jaren heen in de praktijk heeft verzameld, aangevuld met de resultaten van het onderzoek ‘De invloed van naasten op de behandelbeslissingen van de patiënt’ van het Longkanker Informatiecentrum. In de vorm van korte casussen schetst het boek waar je als hulpverlener tegenaan loopt en welke processen er spelen tussen patiënten, naasten en jou als zorgprofessional. Ook geeft het tips over hoe je met bepaalde moeilijke situaties kunt omgaan.
2010

Meer
2011 ISBN 9789031361892 boek
Handig bij zelfstandig

Hulpmiddelengids veilig en zelfstandig wonen voor mensen met geheugen-problemen en dementie.

Meer
2011 www.wzs.amsterdam.nl; te downloaden brochure
Zo hebben we het goed thuis!

 Bezuinigingen op AWBZ: Kunnen mensen met grote zorgvraag straks nog wel thuis blijven wonen?’. 18 mensen met een pgb-zzp vertellen hoe zij het praktisch regelen thuis en waarom het pgb voor hen en hun omgeving zo belangrijk is. Een boek dat in woord en beeld laat zien over wie we het hebben. Kortom, een onmisbare schakel in het debat over de toekomst van het pgb.

 

 

Meer
2011 www.pgb.nl; webwinkel boek
Gezondheid in de regio Gelre-IJssel
Overige onderwerpen

Regionale Volksgezondheid – Toekomst Verkenning 2010

Meer
P.R. Boluijt 2011 boek
Mijn moeder is psychiatrisch, impressies van een dochter.
Allochtone mantelzorgers

Elzie, omwille van de privacy van haar moeder met een pseudoniem – verzamelde momentopnames uit het leven van haar moeder, die in een andere stad in een beschermde woonvoorziening verblijft. Het zijn uit het (psychiatrische) leven gegrepen impressies die ontroeren, herkennen en raken. Elzie schetst van binnenuit een liefdevol beeld van een moeder die voor contact met de buitenwereld is aangewezen op haar dochter.

Meer
Labyrint In Perspectief 2010 boek
Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers
dementie, Mantelzorg

‘Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers’ bevat de beschrijving van en praktische werkmaterialen voor een nieuw evidence based ergotherapieprogramma voor diagnostiek en behandeling van ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis: het EDOMAH-programma. In deze vorm van ergotherapie zijn alle elementen van succesvolle psychosociale interventies terug te vinden: gerichtheid op persoonlijke behoeften en mogelijkheden, en intensieve begeleiding.

Meer
Maud Graff, Margot van Melick 2010 ISBN: 9031378739 boek
Zorg om ouderen
algemeen, Mantelzorg

Wanneer iemand de zorg voor een oudere heeft, roept die dankbare maar verantwoordelijke ‘mantelzorgtaak’ vaak veel vragen op. Wat betekent een diagnose als ‘ziekte van Alzheimer’ eigenlijk in de praktijk? Welke behandelmethoden bestaan er? Wat houdt de aandoening voor degene voor wie je zorgt precies in? Hoe ga je om met veranderend en soms moeilijk hanteerbaar gedrag? Hoe ga je om met een verschijnsel als achterdocht bij degene die je verzorgt? Hoe besteed je een Persoonsgebonden Budget (PGB)? En hoe vind je als mantelzorger de juiste professionele hulpverleners?

Meer
R. de Gruyter 2010 ISBN: 9031343277 boek
Als je man, dochter, zus, depressief is
GGZ, Mantelzorg

Wat een depressie inhoudt denk je te weten. Maar in de praktijk pakt dit vaak heel anders uit dan je verwacht. Gelukkig wordt er in het boek goed beschreven wat een depressie inhoudt. Ook de symptomen en de gevoelens die de depressie teweeg brengen worden helder omschreven. De weg van huisarts naar deskundige op psychologisch gebied is inzichtelijk. Er wordt goed uitgelegd wat er voor soorten therapieën zijn en waar je op moet letten als je in therapie bent. In de tekst staat duidelijk omschreven hoe je als naaste familie dient te handelen en hoe niet. Door de complete uitleg, kun je als omgeving beter reageren op de problemen die tijdens het ziekteproces optreden. Er wordt uiteengezet hoe iemand zich voelt met een partner die depressief is. De gemoedstoestanden zijn heel herkenbaar. . Voor mij heeft het boek ” Als je man dochter zus …. depressief is” , heel verruimend gewerkt.

Meer
Huub Buijssen 2010 ISBN 10 9049103049 boek
Basisboek zorg om ouderen
dementie, Mantelzorg

Basisboek Zorg om ouderen gaat in op veranderingen van het dagelijkse leven van ouderen met psycho-geriatrische problematiek. De auteurs besteden aandacht aan gedragsveranderingen en de mogelijke oorzaken hiervan. Ook bespreken zij specifieke problemen op het gebied van stemming en emoties, en de gevolgen van aandoeningen van de hersenen zoals bij dementie. Diverse therapeutische mogelijkheden worden behandeld.

Meer
Maritza Allewijn (red.), Bère Miesen (red.) 2010 ISBN: 9789031378722 boek
Benoemen, vinden en bereiken
algemeen, Mantelzorg

Mantelzorg raakt als begrip steeds meer ingeburgerd. Er is een algemeen aanvaarde definitie, die weliswaar niet eenduidig afbakent, maar wel houvast biedt voor onderzoek, beleid en praktijk. We weten hoeveel mensen jaarlijks in actie komen als mantelzorger en ook hoeveel er zwaar of overbelast zijn. Hoe komt het dan dat in de praktijk van de ondersteuning de mantelzorgers maar mondjesmaat gevonden worden en dus niet voldoende met het inmiddels beschikbare aanbod worden bereikt?

Meer
Trudy Schreuder Goedheijt 2010 TSG : Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen ; Jrg. 88 nr. 6 (2010) , p. 289-291 tijdschriftartikel
Beter bereiken mantelzorgers : dichtbij en samenhangend : inventarisatie van inspirerende praktijkvoorbeelden.
algemeen, Mantelzorg

Dit rapport geeft gemeenten en lokale ondersteuningsinstellingen inspirerende voorbeelden die zicht geven op hoe mantelzorgers beter bereikt kunnen worden en voorzien kunnen worden van de ondersteuning die ze verdienen.

Meer
Nina van Dompseler, Antoinette Tanja, Marije Vermaas, Ina Wilbrink (red.), 2010 Expertisecentrum Mantelzorg, Vilans rapport
Communicatie bij hersenletsel : begrijpen we elkaar?
Mantelzorg, NAH

Dit boek geeft inzicht in de problematiek van hersenletsel en biedt antwoorden en waardevolle tips voor diegenen die met hersenletsel te maken krijgen: de patiënt zelf, de omgeving (mantelzorger) en de professional. Wat houdt hersenletsel in en wat zijn de gevolgen? Waar loop je in de communicatie tegenaan en hoe kun je de communicatie zo goed mogelijk afstemmen? Wie pakt welke rol, taken en verantwoordelijkheden? Welke loketten zijn er en met welke wet- en regelgeving hebben we te maken?

Meer
Ellen Witteveen 2010 ISBN 9789031382156 boek
De betekenis van nabijheid : een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt
algemeen, Informele zorg

Vertrekpunt voor het onderzoek is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), die een appel doet op burgers om (nog) meer voor elkaar te zorgen. Om deze informele zorg te ondersteunen of te stimuleren is het van belang om inzicht te krijgen in de mechanismen achter de totstandkoming hiervan. De studie geeft antwoord op de vraag wat buurtbewoners beweegt om elkaar wel of niet te helpen. Buurtbewoners die geen deel uitmaken van een buurtgemeenschap bieden elkaar wel degelijk hulp. Linders concludeert verder dat buurtprojecten die sociale cohesie willen bewerkstelligen nauwelijks leiden tot meer burenhulp. Deze bevindingen wijken af van de vooronderstelling van beleidsmakers dat het versterken van de binding in buurt of wijk leidt tot meer zorgzaamheid tussen buren. De werkelijkheid is anders: de meeste buurtbewoners helpen elkaar één op één op

Meer
Elisabeth Anna Henrica Maria Linders 2010 rapport
De heldere eenvoud van dementie
dementie, Mantelzorg

Leven met dementerende is vaak niet gemakkelijk. Het gedrag dat hij of zij vertoont, is voor de omgeving vaak raadselachtig. De dementerende stelt voortdurend dezelfde vragen, maar weet wel goed de weg in het verre verleden. Hij wil naar huis terwijl hij thuis is; speelt met een pop maar reageert beledigd als hij als een kind wordt toegesproken; vergeet alles maar klaagt zelden over vergeetachtigheid, enzovoort. Wat de naaste omgeving het meest verwart, is dat het gedrag de vroegere voorspelbaarheid mist. Toch zit achter het vreemde gedrag een zekere logica. Twee eenvoudige dementiewetten volstaan om het dementeringsproces te begrijpen: de gestoorde inprenting en het oprollen geheugen. Dit boek beschrijft de dementie vanuit de beleving van de getroffene. Aan de hand van vele voorbeelden schetst het de wereld van de dementerende en het reikt de familie tips aan om met diens moeilijke gedrag om te gaan.

Meer
Huub Buijssen 2010 ISBN boek
De onbekende mantelzorger : themanummer
algemeen, Mantelzorg

Themanummer over de onbekende mantelzorger. De bijdragen gaan in op verschillende perspectieven van mantelzorg en op recente literatuur over het onderwerp. In de wetenschappelijke artikelen komen enkele bijzondere groepen mantelzorgers aan bod: personen die zorg en werk combineren, mannen die zorgen, mensen van wie de naaste is opgenomen in een tehuis, mantelzorgers met een pgb, en mantelzorgers die zich heel verantwoordelijk voelen voor de zorg. In de praktijkbijdragen wordt duidelijk dat professionals nog maar weinig boodschap hebben aan mantelzorgers. Verder wordt benadrukt dat de ondersteuning van mantelzorgers ontoereikend is.

Meer
2010 TSG : Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen ; Jrg. 88 nr. 6 (2010) , p. 287-354 tijdschriftartikel
Draaiboek Ambassadeurs Allochtone Mantelzorgers
Allochtone mantelzorgers

Allochtone mantelzorgers maken nauwelijks gebruik van het Haagse ondersteuningsaanbod, concludeerde de Stichting MantelZorg Den Haag in 2007. Elk Haags stadsdeel heeft een steunpunt mantelzorg, waar mantelzorgers gratis terecht kunnen voor ondersteuning en advies. Ondanks jarenlange inspanningen om de allochtone groep te bereiken via het professionele netwerk, bleef deze groep weg bij de steunpunten. Om de kloof te overbruggen ontwikkelden STIOM en de stichting MantelZorg Den Haag een methode om allochtone mantelzorgers te bereiken met behulp van ervaringsdeskundigen.

Meer
Stichting Mantelzorg Den Haag 2010 Stichting Mantelzorg Den Haag rapport
Dubbel anders : Nederlanders met een beperking 鮠niet-westerse achtergrond uit de verdomhoek
Allochtone mantelzorgers

Resultaten van interviews met een tiental mensen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond die sleutelposities vervullen in de emancipatie van mensen met een beperking met een niet-westerse achtergrond. Het gaat daarbij om alle vormen van beperking, zowel fysieke als verstandelijk. Deze mensen krijgen vaak niet de zorg die wenselijk is. De kwaliteit van leven van hen en hun naasten laat daardoor te wensen over. Het is verborgen leed, een blinde vlek in de gezondheidszorg.

Meer
Ange Wieberdink 2010 rapport
Een op de tien mensen zorgt voor ziek of hulpbehoevend familielid
algemeen, Mantelzorg

Een op de tien personen van 15 tot 65 jaar zorgt voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid. Meestal gaat het om een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen geven deze zorg vaker dan mannen en jongeren. Bij vier op de tien gaat het om meer dan twaalf uur zorg per week.

Meer
Jannes de Vries, Francis van der Mooren 2010 Webmagazine (20 sept. 2010) rapport
Factsheet IV: Ontspoorde zorg, risico op ouderenmishandeling bij mantelzorg
Mantelzorg, ouders

450.000 mantelzorgers zijn zwaar belast of overbelast. De zorg voor hun naaste is zo zwaar dat ze daaraan lichamelijk of geestelijk onderdoor dreigen te gaan. Of reeds zijn gegaan. Deze factsheet bevat informatie over het verschijnsel ontspoorde zorg bij mantelzorgers als vorm van ouderenmishandeling en belicht de achtergronden ervan.

Meer
Theo Royers 2010 Movisie rapport
Geen zorg minder : effecten van ondersteuning overbelaste mantelzorgers
Mantelzorg, ondersteuning

Centrale vraagstelling in het onderzoek was: hoe is het gemeentelijk mantelzorgbeleid om meer mantelzorgers te bereiken en zwaar- en overbelaste mantelzorgers te ontlasten geformuleerd, geïmplementeerd en uitgevoerd en zijn de daarbij beoogde resultaten bereikt? Enkele hoofdconclusies zijn: de doelstelling om de lasten van 5.000 mantelzorgers in 2010 te hebben verlicht, wordt bij lange na niet gehaald; zoals B&W het beleid hebben opgezet, kan dit doel, ook na herijking van het beleid, niet gehaald worden; de manier waarop stad en deelgemeenten in het beleid staan, belemmert het halen van de doelstelling.

Meer
Rekenkamer Rotterdam 2010 Rekenkamer Rotterdam rapport
Gevolgen van de AWBZ pakketmaatregelen : onderzoek onder chronisch zieken, ouderen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten : eindrapport
Wmo

Op 1 januari 2009 zijn de AWBZ pakketmaatregelen ingevoerd. De maatregelen hebben tot gevolg dat mensen met een lichte beperking niet langer begeleiding vanuit de AWBZ krijgen maar een beroep moeten doen op hun eigen netwerk c.q. op andere publieke domeinen. De landelijke cliëntenorganisaties en ouderenbonden willen weten wat de gevolgen van deze maatregelen voor de cliënten zijn en heeft Research voor Beleid opdracht gegeven hier onderzoek naar uit te voeren. Het onderzoek richt zich op de gevolgen voor drie doelgroepen: ouderen, mensen met een chronische ziekte en lichamelijk en verstandelijk gehandicapten.

Meer
S.M. van Klaveren, E.P.L.G. Noordhuizen, F.M. van Vree 2010 Research voor beleid rapport
Gewoon wonen met beperkingen… : een initiatief van drie kanten!
Overige onderwerpen

Brochure over samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties om particuliere wooninitiatieven voor mensen met een beperking te realiseren.

Meer
2010 Landelijk Steunpunt Wonen brochure
Goed voor elkaar met de basisfuncties : analyse van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg in het gemeentelijk beleid
algemeen, Informele zorg

In het kader van de beleidsbrief ‘Voor elkaar’, van 17 oktober 2007, zijn basisfuncties ontwikkeld voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Verslag van de zogenaamde nul-meting. Deze meting is bedoeld om vast te kunnen stellen hoe gemeenten op dit moment om gaan met de uitwerking en implementatie van de basisfuncties.

Meer
Paul Duijvestijn 2010 Movisie rapport
Grenzeloos zorgen? : een wereldgesprek over allochtonen en mantelzorg
Allochtone mantelzorgers

Op 8 oktober 2008 namen in ‘s-Hertogenbosch ongeveer dertig personen deel aan een “Wereldgesprek” over allochtonen en mantelzorg. De brochure biedt een overzicht van de voorbeeldactiviteiten en inzichten die tijdens deze bijeenkomst zijn uitgewisseld. Er staan voorbeelden in van manieren waarop direct en indirect ondersteuning geboden wordt aan allochtone mantelzorgers. De projecten zijn ingedeeld rond wonen, bereiken, ondersteunen en samenwerken.

Meer
Mariet Paes, Marlie van Santvoort, Yvonne Thomassen 2010 PRVMZ, Brabantse Raad voor de Informele Zorg (BRIZ) rapport
Handig bij zelfstandig : hulpmiddelengids veilig en zelfstandig wonen voor mensen met geheugenproblemen en dementie
dementie, Mantelzorg

Hulpmiddelengids voor het veilig en zelfstandig wonen voor mensen met geheugenproblemen en dementie. In de gids staan praktische hulpmiddelen voor extra veiligheid of gemak in huis. Hierdoor wordt het voor de bewoner (en eventuele partner) makkelijker en plezieriger om zelfstandig te blijven wonen. De hulpmiddelen zijn vooral bedoeld voor gebruik binnenshuis. De hulpmiddelen zijn ingedeeld per ruimte in huis. Per hulpmiddel wordt aangegeven voor welke situatie het een oplossing biedt, wat de werking is, een prijsindicatie en waar het te verkrijgen is. Er staan tips bij voor de zorgverlener en de mantelzorger.

Meer
Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 2010 Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven rapport
Help, m’n moeder wordt oud : over de zorg voor en om ouder wordende ouderen
Mantelzorg, ouders

Wat doe je als je ziet dat je ouders aan het verslonzen zijn? Als je vader steeds vaker brokken maakt met z’n auto… Als je moeder niet meer met het gasstel overweg kan? Grijp je in? En wanneer dan? Vroeg of laat krijgt bijna iedereen er mee te maken; met soms twee, maar meestal één ouder wordende ouder die wel wat extra zorg en aandacht kan gebruiken. Over alles wat daar bij kan komen kijken gaat het boekje ‘Help, m’n moeder wordt oud’. Je leest over communicatie met de zorgverleners, het huis opruimen en afscheid nemen. Over dankbare ouders en veeleisende ouders. Over liefde, plicht, schuldgevoel. Aan de hand van interviews worden ervaringen (soms ontroerend, soms hilarisch) gedeeld met de lezers.

Meer
Esther Boontje, Ine van Emmerik, Erna Oosterveen 2010 ISBN 9789081567411 boek
Het Familieteam : familieleden stemmen hun inbreng (meestal) onderling af
Mantelzorg in instelling

Familieleden werken met elkaar samen in het geven van zorg, aandacht en ondersteuning aan hun naaste, die in een psychogeriatrisch verpleeghuis woont. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Kitty Oerbekke van de Wageningen Universiteit. In dit vlugschrift staan haar meest opmerkelijke bevindingen.

Meer
Kitty Oerbekke, Theo Royers 2010 Vilans rapport
Het meten en waarderen van mantelzorg met de CarerQol
algemeen, Mantelzorg

Een groot deel van de zorg aan hulpbehoevende personen in Nederland wordt verleend door personen uit de sociale omgeving van hulpbehoevenden. Deze mantelzorg wordt niet verleend vanuit een beroep en is dan ook veelal onbetaald. Familie en vrienden vinden het meestal vanzelfsprekend om te zorgen voor hun naaste. Bovendien geeft zorgen hen vaak voldoening. Echter, het verlenen van mantelzorg kan ook belastend zijn en zelfs tot gezondheidsschade leiden. Vaak verrichten mantelzorgers verschillende, soms vrij moeilijke, zorgtaken gedurende meerdere uren per week voor een lange periode.

Meer
R.J. Hoefman, N.J.A. van Exel, W.B.F. Brouwer 2010 TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen ; Jrg. 88 nr. 4 (2010) , p. 167-172 tijdschriftartikel
Iemand moet het doen : ervaringen van verzorgers van partners
Mantelzorg, partners

Veel mensen vinden het vanzelfsprekend om voor hun zieke partner te zorgen. Mantelzorgers van partners geven vaak intensieve, complexe hulp en ze ervaren dit als een hoge belasting. Desondanks roepen zij niet gemakkelijk hulp in. Dit rapport gaat na welke redenen er spelen voor het al dan niet hulp vragen. Meer dan 60 mantelzorgers van partners zijn geïnterviewd in groepssessies en individuele gesprekken. Sommigen hebben moeite om de situatie waarin zij terecht zijn gekomen te accepteren en verkeren in een isolement. Anderen weten overbelasting te voorkomen door naast alle mantelzorg andere activiteiten buitenshuis te doen. Dit rapport beschrijft de beleving van de mantelzorgers, die varieert tussen twee uitersten.

Meer
Judith van Male, Marion Duimel, Alice de Boer 2010 SCP rapport
Ik lijd aan ouderdommigheid
dementie, Mantelzorg

In dit boek schetst Miriam Janssen op liefdevolle wijze de laatste jaren van Annie Penders. Annie Penders, lerares, schrijfster, moeder, lijdt aan de ziekte van Alzheimer waardoor ze verandert van een zelfstandige intellectuele vrouw die midden in het leven staat in een vrouw die in bijna alles afhankelijk wordt van anderen en de greep op het leven steeds meer verliest. Miriam Janssen vertelt over dit verlies vanuit de positie van de dochter. In dit mooie portret komt ook de invloed van de ziekte van haar moeder op haar eigen leven naar voren. Voor iedereen die zelf met zo’n proces van ouder of geliefde te maken krijgt biedt dit boek troost, omdat het ook laat zien wat er nog wèl is en wat altijd blijft. Maar ook omdat het laat zien, dat het soms zwaar is om ‘ouder’ van je moeder te worden, en omdat het laat zien, dat het je soms teveel wordt. Juist omdat pijn en zwaarte niet worden ontkend maar beschreven als een onde

Meer
Miriam Janssen 2010 boek
Impulspakket samenspel : praktijkwijzer om het samenspel met mantelzorgers te bevorderen
algemeen, Mantelzorg

Tweederde van de ruim 1 miljoen mantelzorgers is tussen de 35 en 65 jaar. Het komt vaak voor dat zij de zorg voor hun dierbare combineren met de opvoeding van kinderen, het huishouden, werk en andere sociale activiteiten. Dat maakt de afstemming tussen informele en formele zorg van groot belang. Talloze signalen uit de praktijk laten zien dat dit samenspel niet altijd vanzelfsprekend en makkelijk is. Zorgverleners, managers, bestuurders en adviesbureaus hebben veel en goed materiaal ontwikkeld om het samenspel te verbeteren en te borgen. Die materialen zijn te vinden in dit impulspakket waarmee zorgverleners en hun managers het samenspel tussen cliënt, de familie van de cliënt en zorgverleners kunnen verbeteren.

Meer
Theo Royers, Yvonne de Jong (met medew. van), Ilse de Bruijn, Geraldine Visser, Annemiek Mulder, Antoinette Tanja 2010 Expertisecentrum Mantelzorg rapport
Kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg : een onderzoek onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en Chinese ouderen
Allochtone mantelzorgers

Doel van dit onderzoek was het verschaffen van inzicht in wat migranten (vanaf 55 jaar) in de ouderenzorg belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven, wat hun wensen zijn op het gebied van kwaliteit van leven en op welke wijze zij ondersteund willen worden bij het behouden van kwaliteit van leven. In dit onderzoek komen ouderen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en Chinese achtergrond hierover aan het woord.

Meer
T.M. Meulenkamp, A.P.A. van Beek, D.L. Gerritsen 2010 NIVEL rapport
Mantelzorg : mannen en de zorg voor een (schoon)ouder
Mantelzorg, ouders

Het gangbare beeld over mantelzorg is dat voornamelijk vrouwen deze zorg verlenen. Deze masterthesis draagt bij aan de nuance van dat beeld wanneer het gaat om de zorg voor een (schoon)ouder. Bij het beschouwen van een dergelijke mantelzorgsituatie is het van belang om het hele netwerk in zicht te krijgen. Nieuw in die benadering is het begrip netwerkelasticiteit. Daar wordt de veerkracht en flexibiliteit van dat netwerk mee bedoeld. Mannen kunnen, door soms ogenschijnlijk kleine bijdragen, deze netwerkelasticiteit aanzienlijk vergroten. Naast directe zorg voor hun (schoon)ouder, ondersteunen zij vaak hun partner of zus. In dergelijke gevallen beschrijven zij zich als ‘aanvullend aanwezig’ of als ‘ondersteuner van de mantelzorger’.

Meer
W.P. Kruijswijk 2010 rapport
Mantelzorg en verslavingszorg: “Samen staan we sterk”
Mantelzorg, ondersteuning

Dat mantelzorgers zelf ondersteuning nodig hebben, wordt vandaag de dag algemeen onderkend. Vooral waar het gaat om de zorg voor chronisch zieken is er steeds meer aandacht voor de belasting van de mantelzorgers en hun behoefte aan specifieke ondersteuning. Mantelzorgers van verslaafden hebben echter specifieke ondersteuning nodig. In dit artikel wordt ingegaan op de volgende vragen: Wat is het huidige aanbod van de verslavingszorg aan ondersteuning van mantelzorgers? Wat is het beleid van de verslavingszorg ten aanzien van ondersteuning van mantelzorgers? En hoe ziet de ondersteuning van mantelzorgers er in praktijk uit?

Meer
Dike van de Mheen, Agnes van der Poel, Erika van Vliet 2010 TSG : Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen ; Jrg. 88 nr. 6 (2010) , p. 297-300 tijdschriftartikel
Mantelzorg in het tehuis
Mantelzorg in instelling

Deze studie vergelijkt mantelzorg in een tehuis met mantelzorg in de thuissituatie. Met behulp van gegevens van de nationale studie ‘Informele Hulp 2007’ (CBS/SCP), worden kenmerken van zorgverlening, mantelzorgers, belasting, ondersteuning en afstemming met professionele hulpverleners vergeleken tussen 219 mantelzorgers van bewoners van een tehuis (i.c. een verzorgings- of verpleeginstelling) en 1872 mantelzorgers van hulpbehoevenden in de thuissituatie.

Meer
Marjolein Broese van Groenou 2010 TSG : Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen ; Jrg. 88 nr. 6 (2010) , p. 329-335 tijdschriftartikel
Mantelzorg uit de doeken : een actueel beeld van het aantal mantelzorgers
algemeen, Mantelzorg

Dit rapport geeft een beeld van de mantelzorg in Nederland. Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe omgeving, dus huisgenoten, familie, vrienden, buren.

Meer
Debbie Oudijk, Alice de Boer, Isolde Woittiez 2010 SCP rapport
Mantelzorgers met een vergoeding uit een persoonsgebonden budget (pgb)
Mantelzorg, ondersteuning

In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre mantelzorgers met en zonder een vergoeding uit een persoonsbonden budget (pgb) van elkaar verschillen in kenmerken van de zorgsituatie, kenmerken van de mantelzorger zelf en de mate van belasting en ondersteuning.

Meer
Alice de Boer, Ellen Grootegoed, Joost Timmermans 2010 TSG : Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen ; Jrg. 88 nr. 6 (2010) , p. 336-343 tijdschriftartikel
Mantelzorgers: dementie Bewustzijn, dementie en spiritualiteit
dementie, Mantelzorg

Reis naar een verruimd bewustzijn. In dit boek beschrijft Hans Siepel de laatste vijf maanden van het dementieproces van zijn moeder. Door heel goed te kijken en te luisteren naar wat ze wilde vertellen kwam er door de nevelen van haar dementie een andere werkelijkheid naar voren die met de bril van de ziel zichtbaar werd.

Meer
Hans Siepel 2010 ISBN 9789089542168 boek
Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen.
Mantelzorg, ondersteuning

In dit onderzoek werd nagegaan in hoeverre mensen met een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking gebruik maken van ondersteunende voorzieningen en om welke vorm(en) van ondersteuning het gaat. Daarbij werd gekeken hoe het gebruik van voorzieningen verandert met de leeftijd. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten waaraan zelfstandig wonende mensen vanaf 15 jaar met een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking deelnemen.

Meer
D.L. Jansen, M. Cardol 2010 NIVEL rapport
Mijn hoofd is hol
Mantelzorg, NAH

Ervaringen van een vrouw nadat haar moeder een beroerte heeft gekregen en haar verdere leven in een verpleeghuis moet wonen.

Meer
Christine Kliphuis 2010 ISBN: 9789490374112 boek
Minder dankbaarheid, hogere eisen : betaling voor mantelzorg veroorzaakt nieuw ’emotiewerk’
algemeen, Mantelzorg

Tachtigduizend mantelzorgers ontvangen een betaling voor hun zorg. Ze ervaren daardoor erkenning, maar ze krijgen ook te maken met nieuwe vormen van ’emotiewerk’. ‘Hij zei tegen mij dat ik zijn persoonsgebonden budget misbruikte omdat dat geld was voor een hulpverlener.’

Meer
Ellen Grootegoed, Trudie Knijn 2010 TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken ; Jrg. 64 nr. 6 (juni 2010) , p. 8-11 tijdschriftartikel
Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven : een nieuwe ambitie voor de langdurige zorg
Overige onderwerpen

In het rapport worden de mogelijkheden belicht om de ouderen- en thuiszorg te versterken en op termijn kostenbesparingen te realiseren. Het uitgangspunt is zorg die meerwaarde creëert, voor de cliënt én voor de samenleving. De commissie pleit voor een herbezinning vanuit het hart van de zorg in plaats vanuit een financieel perspectief.

Meer
Actiz 2010 Externe Commissie Fundamentele Herbezinning Langdurige Zorg rapport
Niet langs elkaar heen, maar naast elkaar : hoe verbeter je het samenspel met de mantelzorger?
Overige onderwerpen

Niet meer langs elkaar heen werken maar samen optrekken als partners in de zorg. Maar hoe vul je dat in op de werkvloer van huisartsenpraktijk, thuiszorg, ziekenhuis of zorginstelling? In de landelijke stimuleringsprogramma’s ‘Samenspel’ en ‘Zorg beter met vrijwilligers’ zijn al veel ervaringen en materialen gebundeld. In dit artikel worden enkele goede voorbeelden beschreven.

Meer
Ina Wilbrink 2010 Vakwerk : Tijdschrift voor vrijwilligerswerk ; Jrg. 20 nr. 4 (aug. 2010) , p. 9-11 tijdschriftartikel
Ondersteuning aan allochtone mantelzorgers : een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn
Allochtone mantelzorgers

Voor allochtone mantelzorgers geldt dat zij beduidend meer risico op overbelasting lopen. Een belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van het begrip vrijwilligheid bij veel groepen allochtonen. Daar waar het voor autochtonen in principe mogelijk is om de rol van mantelzorger niet op zich te nemen, is deze optie er bij allochtone groepen veelal niet.

Meer
U. van Dijk (red.), N. Dogan-Altundal (red.), J. Rochette (eindred.) 2010 Impuls rapport
Ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking is mensenwerk : factsheet Panel Samen Leven
Mantelzorg, verstandelijk beperkt

Nagegaan werd in hoeverre mensen met een verstandelijke beperking die in een woonwijk wonen gebruik maken van ondersteunende voorzieningen voor één of meer levensdomeinen, zoals wonen en werken, en om welke vorm(en) van ondersteuning het gaat. Daarbij werd gekeken of het gebruik van voorzieningen verandert met de leeftijd.

Meer
D.L. Jansen, M. Cardol 2010 NIVEL rapport
Op weg met de Wmo : journalistieke samenvatting
Wmo

Journalistieke samenvatting van het Wmo-eindrapport: Op weg met de Wmo.

Meer
Karolien Bais 2010 SCP rapport
Op zoek naar duurzame zorg: vitale coalities tussen formele en informele zorg
Wmo

In ‘Op zoek naar duurzame zorg’ wordt gezocht naar strategieën om te komen tot duurzame zorg. Daarbij gaat de aandacht vooral naar vitale coalities tussen formele en informele zorg. Deze publicatie bevat de eerste resultaten van de Wmo-werkplaats Noord- Brabant. Op zoek naar duurzame zorg is de eerste in een reeks van uitgaven van de Wmo-werkplaatsen.

Meer
Jan Steyaert (red.), Rick Kwekkeboom (red.) 2010 www.movisie.nl rapport
Pakketmaatregelen AWBZ : effecten op de informele zorg
Persoonsgebonden budget

Een jaar na de invoering van de pakketmaatregelen AWBZ kan een tussenbalans opgemaakt worden. Het jaar 2009 was een overgangsjaar, een aanzienlijk aantal cliënten behield in 2009 nog geheel of gedeeltelijk hun indicatie. De effecten zullen in 2010 sterker voelbaar zijn. Cliënten ervaren de gevolgen van een forse inperking van de indicaties voor begeleiding, maar opmerkelijk genoeg ook van een inperking van de indicaties voor verpleging, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Voor de verschillende doelgroepen in de AWBZ zijn er verschillen in hoe de maatregelen uitpakken. Voor alle doelgroepen geldt dat de opbouw van voorzieningen in de Wmo geen gelijke tred houdt met de afbouw in de AWBZ. De cliëntenmonitor geeft een aantal belangrijke aanbevelingen. Deze moeten voorkomen dat cliënten tussen wal en schip raken.

Meer
Anneke van der Vlist 2010 Mezzo rapport
Portretten van mantelzorgers
algemeen, Mantelzorg

In Nederland verlenen meer dan een miljoen mensen mantelzorg, die daarmee de meest gegeven vorm van zorg is. Wie is mantelzorger en waarom is zij (of hij) bereid soms jarenlang op onbaatzuchtige wijze hulp te verlenen? In deze publicatie komen de mantel-zorgers zelf aan het woord. Tijdens vier bijeenkomsten, waaraan bijna veertig mannelijke en vrouwelijke mantelzorgers deelnamen, vertelden zij uitvoerig over hun dagelijks leven en hoe het is om voor een naaste te zorgen. Ook stonden ze stil bij de problemen die ze tegenkwamen en hoe de contacten met de instanties verliepen. Het was opvallend dat veel mantelzorgers een vergelijkbare werkstijl bleken te hebben. Zes werkstijlen passeren de revue: de geboren mantelzorger, de aanpakker, de boze mantelzorger, de beruster, de onmisbare en tot slot de overspannen mantelzorger. Zestien mantelzorgers met een specifieke werkstijl vertellen hier hun verhaal. Ook de versc

Meer
Ada de Boer & S. Kooiker 2010 boek
Relatie tussen formele en informele zorg
algemeen, Informele zorg

5e Nationale Mantelzorglezing, door Anton Westerlaken, op 3 juni 2010. Westerlaken benoemt een maatschappelijke agenda met vijf punten voor de toekomst van de zorg, om mantelzorgers beter te ondersteunen en de samenwerking tussen formele en informele zorg te stimuleren: 1. Keuzevrijheid: mantelzorg moet geen plicht worden. 2. Ondersteuning en erkenning van informele zorg is noodzakelijk. 3. Naast de betere ondersteuning blijven investeren in formele zorg. 4. Werknemers leveren collectief een dag verlof in om mantelzorg mogelijk te maken. 5. In de opleidingen van verpleegkundigen moet mantelzorg nadrukkelijk een plek krijgen.

Meer
Anton Westerlaken 2010 Expertisecentrum Mantelzorg, Mezzo, Erasmus MC Rotterdam rapport
Richtlijn urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen
Mantelzorg, ouders

De richtlijn en de praktijkkaart biedt zorgverleners, mantelzorgers en cliënten een handvat om zo goed mogelijk aan zorgvragen te kunnen voldoen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met het toepassen van deze richtlijn wordt urine-incontinentie in een zo vroeg mogelijk stadium onderkend en gediagnosticeerd. Doel is de continentie door interventies te herstellen of, als herstel niet mogelijk is, het verminderen van urine-incontinentie. Daarnaast zet de richtlijn in op multidisciplinaire samenwerking.

Meer
2010 V&VN, LEVV rapport
Samen kijken naar autisme
autisme, Mantelzorg

Het boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in autisme of er mee te maken heeft: ouders, familie, gezondheidszorg, onderwijs et cetera. Samen kijken naar autisme helpt ouders bij hun zoektocht, maar het helpt ook anderen om een kind met autisme beter te begrijpen of te behandelen of de aanwezige kennis aan te vullen met nieuwe theorieën, benaderingen of methodieken. Samen kijken naar autisme is een makkelijk lezend en informatief boek, bestaande uit ruim dertig interviews. De interviews zijn aangevuld met geadviseerde websites en boeken om een geïnteresseerde lezer verder op weg te helpen. De belangrijkste conclusies van het boek: autisme is vooralsnog niet te genezen maar de gevolgen er van zijn vaak goed behandelbaar. Het werken vanuit de talenten en mogelijkheden van een kind heeft het beste ontwikkelingsresultaat tot gevolg. Een multidisciplinaire benadering, die gebruik maakt van verschillende invals

Meer
Sanne-Lot van Ulzen 2010 boek
Samen met mantelzorgers beleid opstellen : interactieve beleidsvorming
algemeen, Mantelzorg

De nieuwe uitdaging voor gemeenten is mantelzorgbeleid vormgeven met mantelzorgers. Deze complexe en diverse doelgroep is vaak niet georganiseerd. Bovendien zien mantelzorgers zichzelf niet als mantelzorger. Toch vraagt passende ondersteuning in de gemeente om een bredere invulling van interactieve beleidsvorming dan het instellen van een Wmo-raad. In deze brochure vindt u tips en handvatten voor deze brede invulling met mantelzorgers. Werkende met het stappenplan en geïnspireerd door de goede voorbeelden, zult u zien dat het betrekken van mantelzorgers goed mogelijk is. En dat dit van doorslaggevend belang is voor een succesvol mantelzorgbeleid.

Meer
Wendy van Lier, Roos Scherpenzeel, Oka Storms 2010 Expertisecentrum Mantelzorg rapport
Tijd op orde : een analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger
Mantelzorg en werk

In deze publicatie wordt de tijdsordening in Nederland vanuit het perspectief van de burger geanalyseerd. Volle agenda’s en vastliggende tijden in de samenleving (werk-, school- en openingstijden) kunnen tot knelpunten leiden. Ervaren mensen dat ook zo en welke oplossingen zien ze daar dan voor? Staan knelpunten in de tijd een grotere arbeidsdeelname in de weg? Dat blijkt maar zeer gedeeltelijk het geval te zijn: meer flexibiliteit in werktijden en ruimere openingstijden van voorzieningen zijn gewilder dan meer kinderopvang en ruimere schooltijden. De aandrang om meer (uren) betaald te gaan werken is overigens niet groot. Grotere arbeidsparticipatie lijkt meer een kwestie van attitudeverandering dan van het oplossen van tijdsknelpunten.

Meer
Mariëlle Cloïn, Marjon Schols, Andries van den Broek, Maria Koutamanis 2010 SCP rapport
Visie van mantelzorgers op zorgverantwoordelijkheid
algemeen, Mantelzorg

Deze studie gaat over de visie(s) van mantelzorgers op de verdeling van zorgverantwoordelijkheid tussen overheid, cliënten, mantelzorgers en zorgverzekeraars. Er is aan de hand van Latente Cluster Analyse onderzocht of er verschillende clusters van mantelzorgers van elkaar te onderscheiden zijn en of er een relatie is tussen het behoren tot een cluster en het ervaren van zorgstress en/of zorgvreugde en diverse achtergrondkenmerken. Drie clusters van mantelzorgers zijn van elkaar te onderscheiden: ‘samen zorgen’; ‘individu zorgt’ en ‘overheid zorgt’.

Meer
Deirdre M. Beneken genaamd Kolmer, Agnes Tellings, John Gelissen 2010 TSG : Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen ; Jrg. 88 nr. 6 (2010) , p. 344-354 tijdschriftartikel
Voorkom de pati뮴 achter de pati뮴 : aandacht voor mantelzorg in de huisartspraktijk
Mantelzorg, ondersteuning

Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners (PVK/POH) komen in hun dagelijks werk in de huisartsvoorziening regelmatig in contact met mantelzorgers. Uit nieuw onderzoek onder 159 PVK/POH blijkt dat zij ‘zorg voor mantelzorgers’ tot hun takenpakket rekenen. Aandacht voor de mantelzorger kan volgens hen voorkomen dat achter de patiënt nog een patënt opduikt en heeft een positieve invloed op het welzijn van de patiënt. Toch hebben ze, tot nu toe, niet altijd oog voor de mantelzorger, onder meer vanwege een gebrek aan kennis over mantelzorg. PVK/POH willen meer weten over de mogelijkheden om mantelzorgers vroegtijdig op te sporen en overbelasting te signaleren. Daarnaast wensen ze meer inzicht in hoe ze mantelzorgers zelf kunnen ondersteunen of verwijzen naar geschikte vormen van mantelzorgondersteuning.

Meer
Marije Vermaas, Wendy van Lier, Geraldine Visser 2010 De Praktijk : hét tijdschrift voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner ; Jrg. 3 nr. 3 (2010) , p. 5-10 rapport
Vrijwilligerswerk beter geregeld? : onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening bij lastenverlichting voor lokale vrijwilligersorganisaties
ondersteuning, Vrijwillige thuiszorg

In het voorjaar van 2010 heeft Vereniging NOV een onderzoek gedaan naar knelpunten in de lokale regels voor vrijwilligers. Dit was een gezamenlijk onderzoek van Vereniging NOV, MOVISIE, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de afgelopen regeerperiode hebben zowel de landelijke als de lokale overheid veel aandacht besteed aan de administratieve lastenverlichting voor burgers, waaronder vrijwilligers(organisaties). Het doel van het uitgevoerde onderzoek was een beeld te krijgen of vrijwilligers nu ook merkbaar minder last hebben van knellende regels.

Meer
Ronald Hetem, Vanessa Zondag 2010 Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) rapport
Wegwijzer voor Molukse mantelzorgers
Allochtone mantelzorgers

Uitgave bedoeld voor Molukse mantelzorgers, familie en intermediairs zoals seniorenvoorlichters, maar ook voor Steunpunten Mantelzorg, consulenten Wmo-loket, mensen in de Thuiszorg en andere beroepskrachten in de zorg.

Meer
Shirley Dewkinandan, Theo Papilaja, Jeanny Vreeswijk Manusiwa (eindred.) 2010 Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen rapport
Wel thuis! Mantelzorgwoningen mogelijk maken
Mantelzorg en wonen

In de brochure wordt ingegaan op de procedures voor het plaatsen van mantelzorgwoningen en andere zorggerelateerde uitbouwen. Ook wordt besproken hoe een gemeente de procedures eventueel kan verkorten. Als voorbeeld voor de publicatie diende een project in de gemeente De Bilt. In de brochure kan men lezen voor welke aanpak deze gemeenten heeft gekozen.

Meer
Patricia Plaizier (eindred.) 2010 Provincie Utrecht rapport
Zolang mogelijk thuis : veelbelovende projecten helpen oudere 鮠mantelzorger
Mantelzorg, ouders

Zieke ouderen zijn kwetsbaar en hun leven raakt gemakkelijk uit balans. In Dongen en in het UMC St. radboud zijn daarom projecten gestart om deze mensen actief op te sporen en door hun professionele samenwerking menige gang door medische circuits te besparen. Ook mantelzorgers worden bij het project betrokken, want hoofddoel is de kwaliteit van leven thuis.

Meer
Mensje Melchior 2010 Medisch Contact ; Jrg. 65 nr. 16 (29 apr. 2010) , p. 704-707 rapport
Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie
dementie, Mantelzorg

Samenvatting: Bijna alle mantelzorgers (98%) ervaren problemen in de zorg voor hun naaste met dementie. Zij hebben vooral moeite met veranderingen in het gedrag van de naaste en zien op tegen opname van de persoon in een zorginstelling. Mantelzorgers van mensen die al langere tijd verschijnselen van dementie vertonen, hebben bovendien last van beperkingen in hun sociale netwerk. Vrijwel alle mantelzorgers en hun naasten ontvangen een vorm van professionele ondersteuning. Toch hebben bijna zes op de tien mantelzorgers behoefte aan aanvullende ondersteuning. Zowel in de beginfase van dementie als in de periode daarna hebben mantelzorgers vooral behoefte aan praktisch advies over het omgaan met het gedrag van de naaste en aan aanvullende informatie over de dementie en het aanbod van zorg. Deze resultaten zijn gebaseerd op een landelijke peiling onder 1526 mantelzorgers van mensen met dementie.

Meer
Marieke Zwaanswijk, Sandra van Beek, José Peeters 2009 (162 kB) Full text rapport
Basisboek vrijwilligersmanagement : werven, sturen en motiveren
ondersteuning, Vrijwillige thuiszorg

Samenvatting: Het Basisboek vrijwilligersmanagement biedt een combinatie van theorie en ervaringskennis en is daarmee een zeer praktijkgerichte handleiding voor het managen van motivatie. In deel 1 staat de huidige stand van zaken in de wereld van vrijwilligerswerk centraal. De recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben gezorgd voor nieuwe vraagstukken, voor een andere beschikbaarheid van mensen en voor nieuwe groepen binnen het vrijwilligerswerk. Deel 2 beschrijft hoe je vrijwilligersmanagement in een organisatie opzet en uitvoert vanuit de driedeling: visie, structuur en uitvoering. Rode draad hierin zijn de 5 B’s, het kernproces van het vrijwilligersmanagement: binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en beëindigen. Om de wereld van vrijwilligerswerk echt tot leven te brengen worden alle hoofdstukken in dit deel ingeleid met praktijkvoorbeelden uit uiteenlopende organisaties. De ondersteunende website is het derde, digitale, deel bij het boek. Hier is een grote hoeveelheid aanvullende informatie te vinden: instrumenten, actueel cijfermateriaal, trainingen en achtergrondartikelen. Studenten vinden op de website ook de vragen en opdrachten bij het boek en docenten een handleiding.

Meer
Willem-Jan de Gast (red.), Ronald Hetem (red.), Ina Wilbrink (red.) 2009 Bussum, Coutinho, 2009. - ISBN: 9789046901090 boek
Bij Alzheimer op schoot : verstand van dementie
dementie, Mantelzorg

Samenvatting: Dementie zorgt ervoor dat je de greep op je leven geleidelijk kwijtraakt. De patiënt levert vaak een gevecht tegen verlies van controle en veiligheid. Uiteindelijk een gevecht tegen de bierkaai, met grote gevolgen. Vooral voor degene die het treft, maar ook voor de partner, het gezin, de familie en de vrienden- en kennissenkring. Tegenwoordig willen familieleden maar ook mensen met dementie zelf zich verdiepen in de ziekte. Er komt immers heel wat op je af. Dan is het maar beter om over zaken te hebben nagedacht en gesproken. Je leven wint aan kwaliteit als je niet steeds achter de feiten hoeft aan te hollen. Dit boek helpt daarbij. Als patiënt en familie kun je naast kennis en inzicht veel baat hebben bij een professionele steun in de rug. Zo pleit Bère Miesen voor het vroegtijdig inschakelen van een coach die de opties kent, helpt te anticiperen op de ontwikkeling van de ziekte en op de gevolgen daarvan, en de weg weet in de wereld van zorg en welzijn.

Meer
Bère Miesen 2009 Amsterdam, SWP, 2009. - ISBN: 9789088500107 boek
Kwaliteitscriteria vanuit pati뮴perspectief : de ziekte van Parkinson
Overige onderwerpen

Samenvatting: Mensen met de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ krijgen gedurende een lange periode van hun leven te maken met een groot aantal behandelaars en zorgverleners. Dit gegeven heeft niet alleen impact op de patiënt zelf, maar eveneens op zijn/haar omgeving. Het is daarom van belang dat de hulpverlener goed aansluit op de wensen en behoeften van zowel de patiënt als de mantelzorger en de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is. Mantelzorgers lopen aan tegen enorme veranderingen binnen de relatie en het eigen leven. Het is van belang om de mantelzorger te betrekken bij de wijze waarop de hulpverlening wordt ingericht. De set kwaliteitscriteria is bedoeld als onderbouwing voor de inbreng van het patiëntenperspectief in besprekingen met alle zorgaanbieders die betrokken zijn bij de zorg en behandeling van parkinsonpatiënten. De kwaliteitscriteria eindigen met de thema’s mantelzorg en het informeren van de buitenwereld.

Meer
Parkinsonvereniging 2009 (113 kB) Full text rapport
Leren balanceren : een cursus voor mantelzorgsters : handleiding voor de cursusleidster
Allochtone mantelzorgers

Samenvatting: In de cursus ‘Leren Balanceren’ leren mantelzorgers van allochtone afkomst in zes lessen van twee uur een betere balans tussen draagkracht en draaglast te vinden. De cursus is bedoeld voor vrouwen die hun weg in de nederlandse samenleving h=en het voorzieningenstelsel goed kunnen vinden, maar voor emotionele zken hun moedertaal gebruiken. Zij kunnen zowel zorgen voor hun ouders als voor een kind met een beperking.

Meer
Berendineke Steenbergen, Ank Loog, Christien Begemann 2009 ISBN: 9789088390814 boek
Naast de mantelzorger : een metgezel voor mantelzorgers
Mantelzorg, ondersteuning

Samenvatting: Voor overbelaste mantelzorgers bestaan er verschillende vormen van ondersteuning. Mantelzorgers kunnen ondanks deze ondersteuning het gevoel houden er alleen voor te staan. Of ze merken, eenmaal thuis, dat het moeilijk is adviezen op te volgen. Een vrijwilliger die als metgezel naast de mantelzorgers staat, kan dan uitkomst bieden. De bedoeling is dat de mantelzorger dankzij deze ondersteuning na verloop van tijd zelfstandig goed verder kan.

Meer
R. Scherpenzeel, J. Elferink 2009 (1.253 MB) Full text rapport
Praten over morele problemen
Overige onderwerpen

Samenvatting: Mantelzorgers ervaren dag in dag uit morele problemen maar verwoorden ze niet als zodanig. Ze voelen zich vaak verscheurd tussen gevoelens van zorgzaamheid, moed en trouw enerzijds en schuld, moedeloosheid en kwaadheid anderzijds. Groepsgesprekken kunnen ondersteunend werken.

Meer
Michiel Jansen, Mia Duijnstee 2009 In: TvZ : tijdschrift voor verpleegkundigen ; Jrg. 119 nr. 6 (juni 2009) , p. 40-45 tijdschriftartikel
Ruimte voor respijt : state of the art discussienotitie
Respijt

Samenvatting: Wat houdt respijtzorg in, wat is het belang en effect ervan, welke vraagstukken spelen en in welke richting moeten we gaan om respijtzorg te optimaliseren en in te bedden in het totale pakket mantelzorgondersteuning. De notitie richt zich op beleidsmakers, aanbieders, financiers en verwijzers.

Meer
Marjolein Morée, Trudy Schreuder Goedheijt, Geraldine Visser, Ina Wilbrink (eindred.) 2009 (723 kB) Full text rapport
Samenspel met mantelzorgers
algemeen, Mantelzorg

Samenvatting: Verpleegkundigen en verzorgenden hebben veel met mantelzorgers te maken. Een goed samenspel leidt tot betere zorgverlening en minder irritaties.

Meer
Geraldine Visser, Theo Royers 2009 Full text tijdschriftartikel
Black Balloon
Jonge mantelzorgers, ouders

De 15-jarige Thomas wil een normale jeugd, maar wordt hierin gestoord door zijn autistische broer Charlie. Hij probeert Charlie met de hulp van zijn vriendin te accepteren.

Meer
Erik Thomson 2009 De dvd is te huur bij de meeste videotheken en online te bestellen bij bol.com dvd
Dagboek van een (overspannen) mantelzorger
Mantelzorg, partners

Na 10 jaar huwelijk krijgt Jacqueline te horen dat zij een vorm van M.S. heeft. Zij kon toen nog niet bevroeden dat het hier om een heel progressieve vorm zou gaan welke maar bij weinigen voor komt en waar weinig literatuur over te verkrijgen is. In dit dagboekje beschrijft Hans op een integere en openhartige wijze de periode waarin de terugval het grootst was en wat voor invloed dit op haar en het gezin had. Tevens is het een ode aan alle mantelzorgers en (professionele) hulpverleners die dagelijks weer voor de zware taak staan hun medemens zo goed mogelijk te verzorgen.

Meer
Hans van der Werff 2009 ISBN 9789048408900 boek
Geef me de 5
autisme, Mantelzorg

Geef me de 5 is een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Het bestaat uit een boek en een Cd-rom. In het boek “Geef me de 5” is een praktische werkwijze beschreven die in de praktijk is ontwikkeld. In het boek wordt de hulpvraag van het kind met autisme in beeld gebracht. Daarnaast wordt praktisch weergegeven op welke manier ouders, leerkrachten en hulpverleners met deze problemen om kunnen gaan.

Meer
Colette de Bruin 2009 ISBN 9789075129649 boek
Had ik het maar geweten
dementie, Mantelzorg

Dit boek helpt familie, vrienden en verzorgenden om een beter inzicht te krijgen en daarmee beter te kunnen handelen bij de verzorging van mensen met dementie. Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technische mogelijkheden. Helder en duidelijk geschreven. Met praktische tips en adviezen.

Meer
Ruud Dirkse en Caro Petit 2009 ISBN 9789021546483 boek
Het wordt steeds stiller
dementie, Mantelzorg

De diagnose dementie komt hard aan; iemands zelfstandigheid gaat snel verloren, je verliest een dierbare die nog gewoon leeft. Het grootste probleem voor de omgeving is hoe je met je dementerende partner, vader/moeder toch zo veel mogelijk in gesprek blijft. De vragen die worden beantwoord zijn gegroepeerd rond thema’s als: • praat je anders met iemand met dementie? • waarover praat je? • hoe geef je antwoord? • hoe reageer je bij probleemgedrag? • wat zeg je als je op bezoek gaat? • waar praat je wel over, waarover niet? • en hoe houd je het gesprek gaande met iemand die niet meer thuis woont maar in een verpleegtehuis?

Meer
Paul Dautzenberg (geriater) 2009 ISBN 9789066116191 boek
Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder roodkapje voor
Mantelzorg, NAH

Als haar moeder, met wie ze een moeizame relatie heeft, een herseninfarct krijgt, wordt Heleens leven steeds grotesker. Er passeert geen dag meer zonder de terreur van de zorgen om de tachtigjarige. Eén ding staat voor Heleen als een paal boven water: haar in huis nemen wil ze niet. Maar hoe legt ze dat uit aan de anderen? En dat is niet de enige vraag waarvoor ze zich gesteld ziet.

Meer
Renate Dorrestein 2009 ISBN10 9025427553 ISBN13 9789025427559 boek
Ik heb Alzheimer
dementie, Mantelzorg

Een aangrijpend relaas over de strijd van een dochter om haar moeder thuis te houden; de beschrijving ook van hun beider gevecht tegen instanties en het ‘instellingsdenken’. Het is niet het verhaal van één moeder, maar dat van vele vaders en moeders die tegen hun zin naar het verpleeghuis moeten.

Meer
Stella Braam 2008 ISBN 9789038890630 boek
Ik laat je nooit in de steek. Hoe mijn vader Alzheimer kreeg en veranderde van pati뮴 in prooi.
dementie, Mantelzorg

Bij de vader van Philip Kooke wordt op zijn 64ste Alzheimer vastgesteld. Philip belooft dat hij altijd voor zijn vader zal zorgen. Het loopt echter helemaal anders. Magda, een vrouw met wie zijn vader vroeger een relatie heeft gehad, komt weer in zijn leven. De vader van Philip wordt volledig afhankelijk van haar. Geleidelijk isoleert ze hem van zijn familie en beste vrienden. De patiënt is prooi geworden. Als hun geheimgehouden huwelijk aan het licht komt, blijkt de patiënt niet alleen beroofd van zijn waardigheid, maar ook van zijn kapitaal.

Meer
Philip Kooke 2008 ISBN10 9046802922 ISBN13 9789046802922 boek
In de beste families
GGZ, Mantelzorg

Een zoektocht in dertien verhalen naar wat het betekent om dierbaren te zien lijden aan een psychische ziekte. Hoe verandert een liefde als je partner dementeert? Wat gebeurt er met je als je overgevoelige dochter zich zelfdestructief gaat gedragen? Kan een kin zijn depressieve moeder gelukkig maken? Deze en andere vragen liggen ten grondslag in deze verhalen.

Meer
Paul Teunissen 2008 ISBN 9789020409031 boek
Jong en (on)bezorgd
algemeen, Jonge mantelzorgers

Voor ouders waarmee aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van jonge kinderen met een langdurig ziek of gehandicapt familielid. Hoe zorg je dat het leven van je kinderen zo gewoon mogelijk blijft, ook al is het thuis in veel opzichten anders dan bij andere kinderen? Met praktische informatie en tips.

Meer
2008 ISBN 9086630014 ISBN 9789086630011 boek
Altijd opnieuw afscheid nemen ; Houvast bij dementie en mantelzorg
dementie, Mantelzorg

Als je dit boek leest, ga je bij mensen thuis op bezoek. Partners en kinderen van mensen met dementie vertellen er hun leven zoals het was en nu is en wellicht zal zijn, wat ze meemaken, denken en voelen. Ze berusten niet in wat hen overkomt. Ze overdenken en organiseren hun leven opnieuw. Ze gebruiken de hulp die er voor hen is: gezinszorg, thuisverpleging, chatten, centra voor dagverzorging, vakantie… Mantelzorgers hebben te maken met een voortdurende zorg voor personen met dementie. En die zorg neemt gaandeweg toe door het verloop van het dementieproces. Dikwijls overstijgt het wat een mens alleen aankan. Toch zit in de verhalen een positieve aanpak. Het boek laat zien welke weg men kan gaan tijdens het altijd veranderend ziektebeeld. De geïnterviewden in dit boek reiken daarbij ideeën en voorstellen aan. Die maken het leven van de persoon met dementie én dat van de mantelzorger in verschillende omstandigheden en omgevingen draaglijker. Een boek niet alleen voor families en vrienden van mensen met dementie maar ook voor professionele hulpverleners in thuiszorg, residentiële zorg en ziekenhuizen.

Meer
Stroobants, Erik 2007 ISBN 9789064454424 boek
Blijvend in Balans
algemeen, Mantelzorg

In 2006 hielpen 1,4 miljoen mensen in Nederland zieke of gehandicapte familieleden, vrienden of bekenden. Het aantal verleners van informele zorg zal in 2020 zijn gestegen tot 1,6 miljoen. De omvang van de groep helpende 65-74 jarigen neemt het snelst toe. De groei van het aantal ontvangers van informele zorg zal bescheiden zijn: van 370.000 in 2006 naar 380.000 in 2020. Deze publicatie schetst een systematisch en cijfermatig beeld van het toekomstig aanbod en gebruik van informele zorg. Positieve trend is de stijging van het aantal relaties met zorgpotentieel bij ouderen. Ook bij andere groepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, is sprake van wat ruimte voor informele zorg. Er zijn ook ontwikkelingen die de informele zorgverlening temperen, zoals de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen, de grotere geografische afstanden tussen familieleden en een geringere geneigdheid om informele zorg te geven, aspecten die sterk samenhangen met het stijgende opleidingsniveau van de bevolking. Daarnaast hebben lang niet alle mensen met beperkingen een voorkeur voor informele zorg; een deel voelt zich bezwaard hulp van naasten te ontvangen. Of het geven en het ontvangen van informele zorg in balans blijven, hangt niet alleen af van de kenmerken potentiële helpers en ontvangers, maar ook van de keuzen die de overheid maakt. Zo leidt een sterkere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid voor het sociale netwerk bijvoorbeeld tot een grotere behoefte aan vrijstelling van betaalde arbeid. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer
A. de Boer en J. Timmermans 2007 ISBN: 9037703135 boek
De kunst van het ontmoeten
algemeen, Informele zorg

Aan de basis van een ontmoeting ligt een relatie. Dit relationele element loopt als een rode draad door dit boek. Wat betekent het voor de onderlinge relaties van familieleden als één van hen ernstig ziek is? Welke relatie wensen zij – de zorgvragers en de mantelzorgers – met beroepskrachten? Wat speelt zich af in de arena van de zorg waar praktijk, beleid en onderzoek elkaar tegenkomen? Paperback / 104 pagina’s

Meer
M. Deirdre en M. Beneken 2007 ISBN:9059722213 boek
Zorgboek Dementie
dementie, Mantelzorg

Een boek voor de naasten. Dit boek is gemaakt voor mensen die voor een dementerende naaste zorgen: de partner, de vader of moeder, een buurman of buurvrouw enzovoort. Misschien hebt u er voor gekozen, maar waarschijnlijk is het u overkomen: zorgen voor iemand die dementeert. Dat vraagt nogal wat. Waarschijnlijk bent u niet gewend en komt u voor veel vragen te staan. Dit boek is gemaakt om u een antwoord op die vragen te geven.Praktische informatie. Het boek geeft praktische informatie. De opzet is heel breed, want dementie raakt het hele leven. Wat kan ik doen als mijn vrouw ‘s nachts naar de winkel wil?… Waarom barst mijn man soms om een kleinigheid in huilen uit?… Is er iemand aan wie ik de verzorging even kan overdragen, zodat ik er even tussenuit kan?… Hoe voorkom ik dat mijn vader in de auto stapt, want dat is echt niet meer verantwoord?… Ik voel me zo schuldig dat ik niet meer voor mijn man kan zorgen: is er iemand met wie ik daarover kan praten?… Hoe krijg ik nog contact met mijn moeder, nu ze ons niet meer herkent?…Hoop Dementie is een ernstige aandoening. De vooruitzichten zijn somber: mensen die dementeren gaan geleidelijk achteruit, waardoor het contact steeds moeilijker wordt. Toch zijn er ook lichtpuntjes. Een belangrijk lichtpuntje is dat er veel meer steun is gekomen voor de verzorgers. Hulpverleners hebben meer oog gekregen voor de noden van de verzorgers, terwijl organisaties zoals Alzheimer Nederland op allerlei gebied de verzorgers proberen te ondersteunen. Ook dit boek is een teken dat er meer aandacht is voor de verzorgers. Betrouwbare informatie Heel veel vooraanstaande organisaties hebben aan dit boek meegewerkt, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Alzheimer Nederland. Daardoor is de informatie actueel en betrouwbaar: u kunt er van op aan.

Meer
H. Vinke 2007 ISBN10 9086480225 ISBN13 9789086480227 boek
Altijd weer wat!
broer of zus, Jonge mantelzorgers

Brusjes (broertjes of zusjes van iemand met een stoornis, zoals autisme) hebben het meestal niet makkelijk; ze moeten veel begrip en geduld opbrengen, en komen soms aandacht te kort. Ook krijgen ze vaak opmerkingen uit de omgeving over hun broer of zus, die niet zo leuk zijn. Speciaal voor deze brusjes is Altijd weer wat! geschreven. Het is het verhaal van Jessica en Julian, een tweeling van tien jaar. Door zijn autisme gedraagt Julian zich vaak anders, kan hij niet tegen verrassingen, neemt hij dingen letterlijk en is hij een makkelijk slachtoffer voor pesterijtjes. Jessica vindt het niet altijd even fijn om zo’n broer te hebben. Als een ‘grap’ van hun klasgenootjes uit de hand loopt, vinden de ouders van Jessica en Julian het tijd worden om in te grijpen (vanaf 9 jaar).

Meer
Florine Puts 2007 ISBN 9789077671238 boek
De onverslijtbare mantel Zingeving in de mantelzorg
algemeen, Mantelzorg

Corrie Rikkers gaat in dit boek uitgebreid in op de leefwereld van de mantelzorger. In het bijzonder komen de spiritualiteit en de levens- en zingevingsvragen aan de orde. Het boek reikt vrijwilligers en professionals in zorg en levenbeschouwing (waaronder kerken) suggesties aan om mantelzorgers hierin te ondersteunen. Paperback | 118 Pagina’s

Meer
Corrie Rikkers 2007 Protestantse Diaconie Amsterdam boek
Iedereen heeft een rugzak
Jonge mantelzorgers, ouders

Theatervoorstelling gemaakt door 16 jonge mantelzorgers uit Breda (in de voorstelling Max’en genoemd). Ze spelen situaties die zij zelf hebben meegemaakt.

Meer
2007 De dvd is voor 15 euro te bestellen bij Mezzo (inclusief verzendkosten) www.mezzo.nl dvd
Om nooit meer te vergeten, een herinneringsboek maken met dementerende mensen
dementie, Mantelzorg

Om nooit meer te vergeten is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt het verhaal verteld van Barbara en haar tante Geert, die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Centraal hierin staat de rol die het herinneringsboek speelt bij de manier waarop Barbara omgaat met de situatie die de ziekte van haar tante met zich meebrengt. Het tweede deel is een handleiding waarin wordt beschreven hoe de lezer zelf met een dementerende een herinneringsboek kan maken.

Meer
Hilleken Lucassen 2007 ISBN10 9031350737 ISBN13 9789031350735 boek
De laatste scenes met onze ouders
dementie, Mantelzorg

Sensitief, precies maar ook met enige ironische distantie observeert Claudia Wolff de grote en kleine ergernissen, de geluksmomenten en gekmakende inschikkelijkheid van een dochter tegenover haar moeder die wegglijdt in de dementie.De laatste scènes met onze ouders is een fijngevoelig protocol van het verouderingsproces en een laatste expeditie naar het wezen van het gezin en de familieverwantschap waarmee de diepste betekenissen van ons eigen leven verweven lijken te zijn.

Meer
Claudia Wolff 2006 ISBN10 9029563974 ISBN13 9789029563970 boek
Jong en (on)bezorgd : Steun aan kinderen met een chronisch ziek of gehandicapt familielid
Jonge mantelzorgers, ouders

Drie van de dertig kinderen hebben thuis te maken met een vader, moeder, broer of zus die ernstig ziek is of een zware lichamelijke handicap heeft. Dit is voor deze kinderen een extra emotionele en praktische belasting. Een zieke ouder kan sterk veranderen, met alle gevolgen van dien. Ook de gezonde ouder blijft lang niet altijd dezelfde. Soms ontstaan er spanningen in huis. Kinderen nemen ongemerkt steeds meer taken in het huishouden op zich. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de zorg voor broers en zussen en de verzorging van hun zieke vader of moeder. Het komt zelfs voor dat de rollen tussen kinderen en ouders omgedraaid raken. Hoe blijf je een goede ouder voor je zorgzame kind? Hoe zorg je dat het leven van je kinderen zo gewoon mogelijk blijft, ook al is het thuis in veel opzichten anders dan bij andere kinderen? Hoe kunnen kinderen reageren en wat doe je dan als ouder? Waar hebben kinderen steun aan als ze het moeilijk hebben? Het onlangs verschenen boekje Jong en (on)bezorgd gaat in op dit soort vragen. Het bevat praktische informatie, veel voorbeelden en tips.

Meer
Kleverlaan, Nel 2006 Mezzo: ISBN 9086630014 boek
Mijn ouders ouder
algemeen, Mantelzorg

Als uw ouders op leeftijd zijn gekomen, krijgen ze hun beperkingen. Of ze worden ziek. In veel gevallen zullen ze dan, voor hulp of zorg een beroep doen op hun kinderen. Maar niet iedereen is in de gelegenheid om deze zorg te bieden. In de meeste gevallen is ook externe hulp nodig. Dit boek helpt u uw eigen mogelijkheden vast te stellen, en het wijst u snel de weg in het woud van regelgeving en zorgverleners. Dit boek helpt u uw ouders te begrijpen, helpen en ondersteunen.

Meer
D. Kits 2006 ISBN: 9080997218 boek
Stille Helden
GGZ, Mantelzorg

Een cd met een lied dat speciaal voor mantelzorgers geschreven en gezongen is door Piter Wilkens. Deze is speciaal uitgebracht voor de Dag van de Mantelzorg 2006.

Meer
Piter Wilkens 2006 Voor meer informatie: www.informelezorg.org of www.baanbrekend.info. cd
Bijzondere broers en zussen
broer of zus, Jonge mantelzorgers

Broers en zussen van kinderen met een handicap of ernstige ziekte hebben soms het gevoel dat ze er alleen voor staan, dat niemand hun ervaringen deelt. In dit boek vertellen kinderen van verschillende leeftijden in hun eigen woorden wat het voor hen betekent. Ze praten over hun frustraties, het plezier dat ze met elkaar hebben, hun boosheid en verdriet. De auteurs geven tips en praktische adviezen om met de tegenstrijdige gevoelens en verschillende situaties die ziekte en handicap met zich meebrengen om te gaan. De aandoeningen die in dit boek ter sprake komen, zoals ADHD, spastische verlamming, syndroom van Down, taaislijmziekte, worden duidelijk uitgelegd.

Meer
Hames & M. MacCaffrey 2006 ISBN10 9085605075 ISBN13 9789085605072 boek
Hulpgids autisme
autisme, Mantelzorg

Voor de opvoeding en verzorging van kinderen met een stoornis in het autismespectrum zijn speciale vaardigheden en kennis vereist. De ‘Hulpgids autisme’ biedt die expertise, op basis van jarenlange ervaring in de ondersteuning en begeleiding van kinderen met autisme en hun familieleden. Aan de hand van recente research en praktijkvoorbeelden behandelen de auteurs verschillende problemen en hun oorzaken, en geven zij oplossingen die het dagelijks leven een stuk eenvoudiger kunnen maken. De ‘Hulpgids autisme’ is een toegankelijk en compleet naslagwerk vol onmisbare informatie en praktische aanwijzingen voor familieleden en professionele begeleiders van kinderen met een stoornis in het autismespectrum.

Meer
C. Williams 2006 ISBN 9789057122088 boek
Mijn vader draagt antilopenlerenschoenen
algemeen, Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die thuis (mee)zorgen voor een langdurig ziek, verslaafd of gehandicapt familielid. Jeugdboekenschrijver Kees Opmeer sprak met elf Drentse jonge mantelzorgers en beschrijft in het boek op een directe en boeiende manier de belevenissen en emoties van deze jongeren. De verhalen zijn waar gebeurd en getuigen van humor, veerkracht en doorzettingsvermogen. De titel ‘Mijn vader draagt antilopenlerenschoenen’ is ontleend aan het verhaal van Stefan, wiens vader in een rolstoel zit.

Meer
Kees Opmeer 2006 ISBN 9075690444 boek
Zorgen een kwestie van doen
algemeen, Mantelzorg

Het boek besteedt aandacht aan de emotionele belasting van mantelzorgers en aan tal van praktische zaken waarmee mantelzorgers te maken krijgen. Onderwerpen zijn o.a.: mantelzorg en werk, financiële aspecten, regelgeving en hulpmiddelen en lotgenotencontact. Met handzame tips en verhalen van mantelzorgers. Paperback | 144 Pagina’s

Meer
Anjo Geluk 2006 ISBN 9789021580098 boek
Zorgen voor je ouders
Mantelzorg, ouders

Hoe je zorg kunt geven aan je ouders zonder jezelf te vergeten. Daarover gaat het boek Zorgen voor je ouders. Er worden verschillende situaties geschetst waar je als verzorgend familielid mee te maken kunt krijgen. De lezer wordt op weg geholpen met praktische tips, oefeningen en nuttige adressen.

Meer
Ivonne van der Padt 2006 ISBN10 9053528059 ISBN13 9789053528051 boek
Hulpverlening aan mantelzorgers : Een leerboek voor verpleegkundigen
algemeen, Mantelzorg

Bij de uitoefening van hun beroep krijgen verpleegkundigen veel te maken met mantelzorgers. Hoe kunnen deze mantelzorgers worden ondersteund? Dit is de centrale vraag in Hulpverlening aan mantelzorgers. Een leerboek voor verpleegkundigen. Psychogerontoloog en publicist Huub Buijssen heeft om deze vraag te beantwoorden zijn boek Hulpverlening aan zorgende familieleden vernieuwd en toegeschreven naar verpleegkundigen. Marian Adriaansen, directeur Hogeschool Arnhem en Nijmegen, is co-auteur. Met dit boek willen de schrijvers verpleegkundigen een handvat geven om de samenwerking met mantelzorgers goed te laten verlopen.

Meer
Buijssen, Huub 2005 Boom ISBN nr. 9085060354 boek
Ik heb Alzheimer
dementie, Mantelzorg

René van Neer, Stella’s vader, wordt gediagnosticeerd met Alzheimer en belandt in een zorgcentrum te Maastricht. Hij zet er de boel op stelten, ‘gijzelt’ zijn afdeling en eist inspraak in de zorg. Hij wordt platgespoten met dubieuze medicatie en verdwijnt achter slot en grendel in een ander verpleegcentrum. ‘Het stempel dementie is een vrijbrief om je burgerrechten te ontnemen’, tekent Stella Braam uit zijn mond op. Zij volgt de lotgevallen van haar vader op de voet. Een hilarisch en onthutsend verhaal van een strijdbare Alzheimerpatiënt die in opstand komt tegen de zorg.

Meer
Stella Braam 2005 ISBN10 9038803389 ISBN13 9789038803388 boek
Mantelzorg in een ontmantelde priv魳feer
algemeen, Mantelzorg

Isarin analyseert onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van zorg en arbeid en doet dat aan de hand van interviews met werkende mantelzorgers. Hun ervaringen sturen het verhaal over zorgen en werken onder ongunstige condities, over privé-verantwoordelijkheden en publieke verplichtingen, normale en bovennormale zorg, 180 Pagina

Meer
Jet Isarin 2005 ISBN 9789055736096 boek
Willie Wortel tips
lichamelijk beperkt, Mantelzorg

Handige ideeën van en voor ouders van kinderen met een handicap In dit boekje zijn handige tips verzameld op allerlei gebied. Van handigheidjes bij het eten & drinken, vervoer, kleding, persoonlijke verzorging, ontspanning en vakantie tot spelen. Ook interessante boeken en websites staan vermeld.

Meer
BOSK 2005 www.BOSK.nl Vereniging voor motorisch gehandicapten en hun ouders boek
Dilemma’s in de mantelzorg
algemeen, Mantelzorg

Mantelzorg is nog steeds het fundament van de gezondheidszorg. Maar als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen is de vanzelfsprekendheid waarmee mantelzorg verleend werd, weggevallen. Zowel op persoonlijk als op maatschappelijk terrein gaat het verlenen van mantelzorg gepaard met keuzes. Bij het maken van die keuzes worden alle betrokkenen (mantelzorger, zorgvrager, overheid, professionele zorgverleners) voor dilemma’s geplaatst. Dilemma’s in de mantelzorg beschrijft een groot aantal van deze dilemma’s en draagt suggesties aan hoe ermee om te gaan.

Meer
K. Knipscheer 2004 ISBN: 9059570723 boek
Handboek van mantelzorgers van nu
algemeen, Mantelzorg

Mantelzorg is er in alle soorten en maten: van af en toe koken voor een buurvrouw tot 24-uurs zorg voor je partner, ouders of kind. Het takenpakket van een mantelzorger is soms erg uitgebreid. Vaak verricht je handelingen waarvoor je eigenlijk geen opleiding hebt gevolgd. Bovendien krijg je te maken met emoties van de ziekte en je eigen emoties.

Meer
C. van den Kommer 2004 Uitgeverij: Spectrum boek
Ik zorg voor jou!
algemeen, Mantelzorg

Dit boek gaat in op zo veel mogelijke aspecten die de mantelzorger tegenkomt. Het gaat over vanzelfsprekendheid en eenzaamheid. Over afstand nemen en wegcijferen. Over nieuwe rollen en over onvoorwaardelijke liefde. Over plezier ook, en over voldoening. Over stil verdriet en grote kracht. Ook feiten en regelingen komen aan de orde. Maar vooral is dit boek geschreven vanuit het hart, met als hoofddoel steun en herkenning bieden aan hen die daar opereren, waar nog maar weinig te kiezen valt: aan de rafelranden van het leven. Paperback / 255 pagina’s

Meer
J.H. Scholten en Brenda Scholten 2004 ISBN:9026928653 boek
Zorg inkleuren : Ondersteuning van zorg in allochtone families
Allochtone mantelzorgers

Brochure is gericht op zorg- en welzijnsorganisaties die aan de slag willen gaan met ondersteuning van allochtone families maar daar nog weinig ervaring in hebben.

Meer
Jong, Yvonne de 2004 NIZW boek
Altijd de sterkste thuis: opgroeien met een chronisch zieke ouder
Jonge mantelzorgers, ouders

Een boek vol herkenning voor kinderen en jongeren met een chronisch zieke ouder. Caroline van Dullemen is zelf opgegroeid met een moeder met MS. Naar aanleiding van gesprekken die ze voerde met 20 andere jonge mantelzorgers beschrijft Caroline van Dullemen de problematiek die jongeren in hun volwassen leven tegen kunnen komen. Er is een apart hoofdstuk gewijd aan kinderen met een ouder met een psychiatrische aandoening.

Meer
Caroline van Dullemen 2004 ISBN 9058071618 boek
Oudergids autisme
autisme, Mantelzorg

Nadat de diagnose autisme is gesteld, lopen ouders samen met hun kind tegen vele muren op. Caroline van der Velde legde zich daar niet bij neer en besloot zelf het heft in handen te nemen. Zij volgde een opleiding en specialiseerde zich in de denkwijze en het handelen van mensen met autisme, zodat ze niet meer als ondeskundige moeder kon worden weggewuifd. Samen met haar kind kon zij nu zijn levenspad uitstippelen. Vanuit haar dubbelrol van ouder én professioneel begeleider van kinderen met autisme, schreef Caroline van der Velde dit boek met nuttige wenken die het dagelijks leven van autistische kinderen en hun ouders vergemakkelijken. Aan de hand van vele praktische hulpmiddelen zoals spelletjes, schema’s en tekeningen, kunnen ouders met deze gids hun kinderen sociaal gedrag leren herkennen en begrijpen. Aan bod komen onder meer: – theory of mind (TOM) – aan je kind uitleggen wat autisme is – inspelen op de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid – inlevingsvermogen bijbrengen – communicatie verbeteren – hulpmiddelen sociale vaardigheden – omgaan met boosheid – vriendjes maken en houden – kinderen met autisme leren voor zichzelf op te komen De Oudergids autisme is een onmisbaar hulpmiddel voor ouders, verzorgers, docenten en therapeuten van kinderen die, net als de zoon van de auteur, zeggen: “Ik heb autisme, géén automatisme.”

Meer
Carolien van der Velde 2004 ISBN 9789057121845 boek
Heldere eenvoud van dementie
dementie, Mantelzorg

Dit boek beschrijft de dementie vanuit de beleving van de getroffene. Aan de hand van vele voorbeelden schetst het de wereld van de dementerende en het reikt de familie tips aan om met diens moeilijke gedrag om te gaan.

Meer
Huub Buijssen 2002 ISBN: 9090129030 boek
Heb jij nog een moeder? Zorgen voor oude ouders
Mantelzorg, ouders

We worden gemiddeld ouder. Vaak hebben we daardoor, zelf al op leeftijd, nog een (stok)oude vader of moeder, die het eigenlijk niet meer redt. Is het vanzelfsprekend dat je als kind de zorg voor oude ouders op je neemt? Welke grenzen moet je aangeven, om er zelf niet aan onderdoor te gaan? Hoe ga je om met schuldgevoelens? Deze en andere vragen worden beantwoord in dit bemoedigende boek, geschreven met psychologische inzicht en inlevingsvermogen.

Meer
Lena Reedijk 2002 ISBN10 9043504823 ISBN13 9789043504829 boek
Het zwijgen van Maria Zachea
Mantelzorg, ouders

Het is 1989. Moeder heeft een hersenbloeding gehad en hult zich sindsdien in een mysterieus stilzwijgen. Niemand weet wat ze denkt of begrijpt. Haar twaalf volwassen kinderen besluiten om beurten voor haar te zorgen. Jarenlang zijn ze hun eigen weg gegaan. Nu brengt moeder hen weer samen. ‘Het zal niet lang duren’, zeggen ze tegen elkaar. Maar de oude moeder weigert te sterven. Acht jaar lang zit ze stil voor het raam. Hun verhalen zijn onthullend. Want hoe dicht ze vroeger ook op elkaar leefden, de broers en zussen blijken elkaar nauwelijks te kennen. Het is het eigentijdse verhaal van twaalf broers en zussen die samen moeten beslissen over leven en dood van hun stille moeder – en daarbij angstvallig proberen de harmonie te bewaren.

Meer
Judith Koelemeijer 2001 ISBN 9789058070913 boek
Vergeef me
broer of zus, Jonge mantelzorgers

Dominick Birdsey’s hele leven is overschaduwd geweest door woede en angst, door zijn parano´de schizofrene tweelingbroer van wie hij zielsveel houdt en tegen wie hij tegelijkertijd wrok koestert – en door het verleden dat ze deelden met hun adoptief vader Ray, een ex-marineman en hun immer lijdzame moeder Concettina, een timide vrouw met een hazenlip waardoor ze zich schuchter en ongemakkelijk voelde.

Meer
Wally Lamb 2001 ISBN10 9022530078 ISBN13 97890 boek
De grauwe minnaar
Mantelzorg, ouders

Op indringende wijze portretteert de schrijfster alledaagse mensen en hun uitzonderlijke belevenissen: iemand die door vijf mannen bevrijd moet worden uit de greep van een minnaar, ouders die machteloos toezien hoe hun zoon, een doodgewone jongen, verandert in een gewelddadige fundamentalist, en een dochter die verscheurd wordt tussen de liefde voor haar stervende moeder en haar drang tot een onafhankelijk bestaan.

Meer
Carl Friedman 2000 ISBN10 9041702121 ISBN13 9789041702128 boek
Kate

De dubbel-CD bevat acht verhalen over de lotgevallen in het gezin van Kate. Kate en haar man hebben vier pubers, van wie er één psychotisch is. Ze probeert te redden wat er te redden valt en raakt regelmatig aan het einde van haar Latijn. Maar ze komt er ook weer bovenop en beschrijft die strijd met relativeringsvermogen en humor. In de verhalen, geschreven door Tineke van Pagée en voorgelezen door Ansje Adema, is de lach, maar ook de ontroering nooit ver weg. 2013

Meer
Uitgever Ypsilong 2014 www.ypsilon.org/webwinkel cd
Mantelzorgondersteuning
Mantelzorg, ondersteuning

Samenvatting: Met de (her) ontdekking van de mantelzorg – eind negentiger jaren van de vorige eeuw – werd een nieuwe functie ontwikkeld: mantelzorgondersteuner. Enkele Hoge scholen – Utrecht, Rotterdam – bieden een post-HBO opleiding mantelzorgondersteuning aan. In dit artikel leggen achtereenvolgens een mantelzorgconsulent en een mantelzorgmakelaar uit wat zij precies doen.

Meer
Truus Oud 2009 In: Geròn : tijdschrift over ouder worden & samenleving ; Jrg. 11 nr. 2 (juli 2009) , p. 49-53 tijdschriftartikel
Moederhart
dementie, Mantelzorg

MOEDERHART is een geestige en ontroerende roman over een moeder die zich gedraagt als een onuitstaanbaar kind, en een dochter die de rol van moeder opgedrongen krijgt.

Meer
R. Matteucci 2009 ISBN:9028422676 boek
Knetter
Jonge mantelzorgers, ouders

Knetter is een film voor en over jonge mantelzorgers, van Martin Koolhoven. Bonnie (Jesse Rinsma) en haar moeder Lis (Carice van Houten) houden van olifanten. Lis is wel een lieve maar geen gewone moeder. Soms is ze heel druk en vrolijk, en dan weer heel somber. Eigenlijk zorgt Bonnie meer voor haar moeder dan omgekeerd. Bonnies vriendje Koos (Tom van Kessel) heeft een heleboel broertjes, en eigenlijk wil Bonnie ook graag een broertje. Maar dat vindt haar moeder niet zo’n goed idee. Baby’s krijg je niet zomaar, dan kun je beter een huisdier nemen. Om Bonnie te verrassen neemt haar moeder op een dag een olifant mee naar huis…..

Meer
2006 De dvd is te bestellen via Bol.com of te huur bij de videotheek dvd
Dementie
dementie, Mantelzorg

Dit is het eerste boek van, over en voor partners van dementerenden. Zij hebben het meegemaakt. In de twee betekenissen: zij hebben mee aan het boek gewerkt en ze hebben beleefd wat erin beschreven staat. Drie vrouwen en drie mannen van wie de partner niet meer thuis woont maar opgenomen is, vertellen. Hun verhaal is niet gestileerd tot een story,m maar het is hun vertelde leven zelf in alle dappere eerlijkheid,

Meer
Eric Stroobants 2004 ISBN: 9064453632 boek
Broertje
Jonge mantelzorgers, ouders

‘Broertje’ is gemaakt door 16 jongeren die op zeer jonge leeftijd de zorg over een broertje, zusje of ouder op zich hebben moeten nemen. De film is gebaseerd op de verhalen van deze jongeren en laat jonge helden zien die achter gesloten deuren hun zware taak verrichten. Op indringende wijze behandelt de film thema’s uit het leven van de jonge mantelzorger: geen ruimte voor leuke dingen, schuldgevoelens als je naar vrienden gaat, schaamte voor degene voor wie je zorgt en volwassenheid ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Meer
2004 De film is te bestellen bij het Steunpunt Mantelzorg Gooi en Vechtstreek door overmaking van 10 euro op rekeningnummer P758.3708 onder vermelding van ‘Broertje’, organisatie, contactpersoon, adres en telefoonnummer. Meer informatie via tel. 035 65 69 590. dvd

algemeen, Mantelzorg

Op indringende wijze en aansprekende manier leest u hoe mantelzorgers leven. Het maakt de buitenwereld duidelijk wat het betekent om langdurig voor iemand te zorgen. Paperback | 154 Pagina’s

Meer
Cornelie van Well 2002 ISBN 90 5898 026 X boek
Moederkruid
Mantelzorg, ouders

Als de kleermakerij van de vader van twee zusjes failliet gaat, verhuist het gezin naar een andere buurt. Volgens hun moeder is deze nieuwe omgeving beneden hun stand, daarom mogen de zusjes met niemand omgaan. De relatie tussen de ouders van de meisjes wordt ook steeds slechter, totdat de ruzies en het gebrek aan contact bijna te veel worden voor de zusjes. In ‘Moederkruid’ registreert Carry Slee, zonder een oordeel te vellen, door de ogen van een kind wat er gebeurt als angst te groot wordt om te dragen.

Meer
Carry Slee 2001 ISBN10 9044602454 ISBN13 9789044602456 boek
Annie
Mantelzorg, ouders

Kees van Kooten geeft een ontroerend verslag van de aftakeling en dood van zijn moeder. Hoe zij steeds vergeetachtiger en hulpbehoevender werd, toestemde in een verhuizing naar een verzorgingstehuis, een paar maanden later na een val in coma raakte, en uiteindelijk een zachte dood stierf. En hoe haar zoon om haar treurt, want, ‘Men houdt pas ten volle van zijn vader en moeder wanneer zij zijn overleden en ons medelijden blijft onverminderd groeien.’

Meer
Kees van Kooten 2000 ISBN 9789023439745 boek