Stichting Vrienden

Vindt u ons werk ook belangrijk?
Sluit u dan aan bij de Stichting Vrienden Mantelzorg Oost-Gelderland!

Wat wij doen
De zorg die mantelzorgers bieden is onmisbaar in deze samenleving en achten wij van grote waarde.
Daarom werven wij middelen om mantelzorgers daarbij te ondersteunen. Dit doen we onder meer door het verstrekken van bijstand aan de Stichting VIT-hulp bij mantelzorg, werkzaam in Oost-Gelderland. 
De middelen die wij beschikbaar stellen worden aangewend voor specifieke activiteiten voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Daarbij gaat het om activiteiten die ten goede komen aan deze doelgroepen maar waarvoor financiering moeilijk te realiseren is via de overheid of andere organisaties.

Helpt u mee?
Vindt u dit werk net als wij heel belangrijk? U kunt ons werk steunen door een donatie over te maken naar IBAN rekeningnummer
NL 88 RABO 0124 1260 73, ten name van Stichting Vrienden Mantelzorg. De stichting heeft de ANBI-status waardoor uw gift  aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Wilt u meer informatie of op een andere manier helpen? Neemt u dan vooral contact met ons op!

Download hier onze flyer met informatie.