Ontmoetingscentra effectief bij mensen met dementie en hun mantelzorgers

Tijdig begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat zij kwaliteit van leven blijven ervaren. Dat is het doel van de interventie Ontmoetingscentra. De interventie is onlangs hererkend met ‘sterke aanwijzingen voor effectiviteit’ door de landelijke erkenningscommissie ‘Langdurende ouderenzorg’ van Vilans.

Ontmoetingscentra richten zich op thuiswonende mensen met een lichte tot matige ernstige vorm van dementie en hun mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat de interventie een positief effect heeft op gedrags- en stemmingsontregelingen bij mensen met dementie, vooral op het gebied van inactiviteit, niet-sociaal gedrag en depressie. Ook zorgt de interventie voor een grotere mate van zelfwaardering. Mantelzorgers ervaren meer gevoel van competentie en voelen zich minder belast. Tot slot blijkt dat de interventie leidt tot uitstel van verpleeghuisopname. In de ontmoetingscentra werkt een vast team van professionals en vrijwilligers. Inmiddels zijn er 178 ontmoetingscentra in Nederland

Lees meer