Klankbordgroep jonge mantelzorgers presenteert ‘Geen kind van de rekening’

De JMZ Pro Klankbordgroep van ervaringsdeskundige jonge mantelzorgers heeft in de Week van de Jonge mantelzorger het advies ‘Geen kind van de rekening’ overhandigd aan Mirjam Diderich, voorzitter van JMZ Pro. In het document staan laagdrempelige adviezen om de positie van jonge mantelzorgers te verbeteren.

Voor de positie van jonge mantelzorgers is de laatste jaren steeds meer aandacht. Een hele goede ontwikkeling. Om aan deze positieve aandacht een concrete invulling te geven, heeft de klankbordgroep van JMZ Pro vanuit eigen ervaringen haar eerste concrete kaderstellende en richtinggevende advies opgesteld om de positie van jonge mantelzorgers op het voortgezet onderwijs (VO) te verbeteren. Het bestuur van JMZ Pro neemt het advies ter harte en hoopt dat de lokale consulenten in het land met dit advies in de hand het gesprek aan willen gaan met schooldirecteuren binnen hun werkgebied. Het bestuur van JMZ Pro wil zelf graag het gesprek openen met de VO-raad om hen ook te kunnen overtuigen dat signalering van jonge mantelzorgers in het voortgezet onderwijs erg belangrijk is.

Waar loop je als jonge mantelzorger op de middelbare school tegenaan, wat mist daarin en hoe kunnen we bewustwording en signalering verbeteren? En hoe moet vervolgens coaching en begeleiding worden ingericht? Het advies van de Klankbordgroep heeft een duidelijk doel: het leven van jonge mantelzorgers zo prettig, licht en normaal mogelijk maken en vooral voorkomen dat zij zelf onnodig het “kind van de rekening” worden.

“Het is heel fijn als je je als jonge mantelzorger gezien en gesteund voelt. Naast dat de onderwijs- en zorgprofessionals elkaar binnen de VO-instelling blindelings moet kunnen vinden, geldt dat ook voor de partners in de gehele keten waarmee een jonge mantelzorger te maken kan krijgen. In alle gevallen geldt: praat niet over, maar met ons!” legt Marjet Karssenberg, lid van de Klankbordgroep, uit.s
Lees hieronder het advies.

Geen kind van de rekening; de positie van jonge mantelzorgers in het Voortgezet Onderwijs