Nieuw: Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek

De verschillende netwerken voor ouderen in Oost- en West-Achterhoek gaan gezamenlijk verder onder de naam Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. Hiermee willen ze samen met alle partners – gemeenten, huisartsen, zorgorganisaties, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, ouderen-cliëntenorganisaties en Menzis – ouderen in de Achterhoek ondersteunen bij veranderingen die passen bij het ouder worden.

Steeds meer mensen worden ouder en dit heeft uiteraard consequenties. Het netwerk wil bevorderen dat inwoners van de Achterhoek zich goed voorbereiden op gezond ouder worden. Om deze uitdagingen Achterhoek-breed het hoofd te bieden, zijn Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek, Netwerk Dementie Oost Achterhoek en Platform Kwetsbare Ouderen Oost Achterhoek samengegaan in het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek, met als doel ouderen te helpen anticiperen op de toekomst en zo hun veerkracht te behouden.

Eigen regie en veerkracht staat centraal
Eigen regie staat centraal binnen de visie van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. “Ouderen kunnen zelf bepalen op welke wijze ze hun leven inrichten en hoe zij de zorg en eventuele begeleiding bij ziekte willen invullen”, aldus Loes Koster, coördinator van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. “Vanuit een positieve benadering kijken we met ouderen naar de mogelijkheden die er wél zijn, met respect voor ieders keuzes. Als veerkracht of eigen regie al dan niet tijdelijk afneemt, dan bieden de partners binnen het netwerk de juiste ondersteuning op het juiste moment.”

Hetty Top, eveneens coördinator, vult aan: “Ouderen zijn erbij gebaat dat alle betrokken partijen goed samenwerken rondom preventie, vitaliteit, welzijn, wonen en zorg. Lokaal kijken de professionals in ons netwerk over de grenzen van hun eigen mogelijkheden en zoeken elkaar op. Regionaal stimuleren we de ontwikkeling en uitwisseling van kennis, innovatie en goede afstemming tussen partijen.”

De gezamenlijke ambitie van de partners in het netwerk is beschreven in het Programma Veerkracht. Deze is te vinden op de website in wording: www.netwerkouderenachterhoek.nl