VIT-hulp bij mantelzorg publiceert Jaarverslag 2020

VIT presenteert haar jaarverslag 2020

In zijn voorwoord verwijst directeur Ben Rikhof naar de bijzondere omstandigheden waaronder mantelzorgers en vrijwilligers vanwege corona hun zorgtaak moesten uitoefenen, veelal zwaarder daardoor.

“Ook voor onze organisatie, onze medewerkers, had dit coronajaar vanzelfsprekend gevolgen. We hebben onze diensten aangepast aan de steeds veranderende omstandigheden. Daardoor konden we toch doen waarvoor we er zijn, mantelzorgers ondersteunen, waar en wanneer dat nodig is. Dit jaarverslag is ook bijzonder omdat dit het laatste volledige jaar van ons bestaan beslaat. Inmiddels weet u dat 2021 voor ons in het teken staat van geleidelijke afbouw van onze organisatie en dat we op 1 oktober definitief onze deuren sluiten. Misschien dat u dit jaarverslag daardoor met extra interesse leest. Het biedt u een inkijk in de wijze waarop wij hebben gewerkt aan de ondersteuning van mantelzorgers, zodanig dat zij de zorg op eigen wijze kunnen inpassen in hun leven en daardoor deze zorg beter en langer kunnen volhouden.”

Lees hier het jaarverslag