Werk en mantelzorg; een pittige combinatie

1 op de 4 werkenden combineert werk en mantelzorg en dit aantal groeit. 18 procent van het ziekteverzuim bij werkgevers is mantelzorggerelateerd. Alhoewel dit percentage aantoonbaar omlaag kan worden gebracht door samen naar oplossingen te zoeken en flexibel te zijn naar elkaar, zijn werkgevers zich daar niet altijd van bewust. Gelukkig is hier momenteel op verschillende niveaus aandacht voor. 

Akkoord om mantelzorg bespreekbaar te maken
VNO-NCW, MKB Nederland, de ministeries van VWS en SZW en Werk&Mantelzorg ondertekenden een akkoord met als doel de combinatie van werk en mantelzorg bespreekbaar te maken op de werkvloer. Het blijkt niet altijd vanzelfsprekend te zijn dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker om binnen de mogelijkheden te komen tot wederzijds werkende afspraken en oplossingen. Door middel van een branchespecifieke aanpak worden werkgevers gestimuleerd en gefaciliteerd om met het thema aan de slag te gaan, middels o.a. kennis van zaken bijeenkomsten, videoportretten, factsheets en praktische toolkits.
Lees hier meer over het hoe en waarom van dit akkoord. 

Biedt ruimte voor mantelzorg
Elke werkgever moet medewerkers ruimte geven voor mantelzorg. Dat hoort bij goed voor je personeel zorgen, vindt Paul Boselie, hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht. “Maatschappelijke ontwikkelingen vragen erom. En ruimte geven voor mantelzorg kost je veel minder dan de burn-out van een overbelaste medewerker.” 
Lees hier zijn betoog.

Mantelzorg onderwerp in HR-beleid
Vier regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn, te weten WGV Zorg en Welzijn, Transvorm, ZorgpleinNoord en Zowelwerk hebben een website over mantelzorg gelanceerd. Hier is te lezen hoe je kunt werken aan een solide werk- en zorgbalans voor al je medewerkers en wat een mantelzorgvriendelijke organisatie je oplevert door kosten inzichtelijk te maken. Je vindt op deze website ook een stappenplan naar een mantelzorgvriendelijke organisatie. 
Voor deze website is nauw samengewerkt met Jong en Veer – mantelzorg in bedrijf. Zij bieden informatie voor werkgevers via de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg.