5 Miljoen Nederlandse mantelzorgers; feiten en cijfers

Hoeveel mensen in Nederland zorgen voor een familielid, grootouder of andere naasten?
Welke hulp bieden deze mantelzorgers?
En in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van ondersteuning?

Movisie, hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, zet de feiten en cijfers op een rij.
Aan de orde komen hierbij het ondersteuningsaanbod, samenwerking met professionals en de toekomst van informele zorg. Dit koppelen ze aan relevante en behulpzame kennis en tools die beschikbaar zijn.

Lees het hier