Aankondiging beëindiging werkzaamheden VIT-hulp bij mantelzorg

Mantelzorgondersteuning VIT-hulp bij mantelzorg stopt per 1 oktober. 

Diverse ontwikkelingen binnen het werkveld van VIT-hulp bij mantelzorg hebben er toe geleid dat de organisatie besloten heeft haar werkzaamheden op termijn te beëindigen. Met gemeenten worden gesprekken gevoerd hoe de hulp voor mantelzorg daarna vorm zal krijgen. Tot 1 oktober kunnen mantelzorgers nog terecht bij VIT.  

Aanleiding
In de afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen binnen het werkveld van VIT-hulp bij mantelzorg geleid tot zorgen over haar toekomst.  VIT is namelijk geheel afhankelijk van subsidies van de gemeenten. Daarbij kiest iedere gemeente zelf de wijze waarop zij mantelzorgondersteuning vorm geeft. Waar VIT een aantal jaren geleden nog voor acht gemeenten werkzaam was is dat inmiddels nog maar voor vijf gemeenten het geval. Daarmee is VIT als organisatie te klein en te kwetsbaar geworden.

Daarnaast is VIT voor haar werk erg afhankelijk van doorverwijzing van hulpvragen door derden. Dit blijft in een paar gemeenten wat achter. Daardoor is er voor de medewerkers minder werk voorhanden. Een gevolg daarvan is dat medewerkers vertrekken omdat ze minder perspectief voor de toekomst zien bij VIT. Dit alles heeft ertoe geleid dat VIT de diensten niet langer kan verlenen met de kwaliteit die haar voor ogen staat.

Als gevolg hiervan heeft het bestuur van VIT-hulp bij mantelzorg, in nauwe samenspraak met de medewerkers, besloten tot het beëindigen van de werkzaamheden van VIT, ingaande uiterlijk 1 oktober 2021. 

Hoe verder
VIT gaat de komende tijd in gesprek met bovengenoemde gemeenten over de wijze waarop ná 1 oktober de mantelzorgondersteuning vorm gaat krijgen. Zowel VIT als de gemeenten vinden het belangrijk om de overgang naar een nieuwe situatie voor zowel mantelzorgers als vrijwilligers naadloos te laten verlopen. Zodra meer bekend is over de wijze waarop de mantelzorgondersteuning in de nieuwe situatie wordt georganiseerd zal dit bekend worden gemaakt. Tot die tijd gaat de mantelzorgondersteuning en de inzet van de vrijwilligers gewoon door.  

De mantelzorgconsulent van VIT zal betrokken blijven en beschikbaar zijn totdat de overdracht naar een nieuwe organisatie zal plaatsvinden per 1 oktober of eerder.

Meer informatie
Heeft u vragen over de mantelzorgondersteuning en/of de inzet van de vrijwilligers neemt u dan contact op met VIT-hulp bij mantelzorg, tel. (0544) 82 00 00 of mail naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. VIT zal ook via haar website iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.