Zorgen over toekomst ouderenzorg

Twaalf landelijke partijen die betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor de zorg en ondersteuning aan ouderen maken zich grote zorgen over de ouderenzorg in de nabije toekomst. Ze presenteren daarom ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’.

Wat hebben ouderen nodig om ook in de toekomst goed te kunnen leven, met behoud van zorg en met oog voor kwaliteit van leven? De uitdagingen stapelen zich op en toekomstgerichte oplossingen ontbreken. De vergrijzing noopt tot politieke keuzes en de totstandkoming van een nieuw kabinet biedt hiervoor een uitgelezen mogelijkheid. Met een gedegen en breed gedragen visie voor de lange termijn en concrete maatregelen op de korte termijn willen de samenwerkende partijen de toekomst van de ouderenzorg veiligstellen. Het kan en moet anders.

De Tien aandachtspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg bestrijken een breed scala aan onderwerpen. Eén voor één van groot belang voor zorg en ondersteuning voor ouderen. Zodat mensen oud kunnen worden op een wijze die hen past.  Van arbeidsmarkt tot wonen, van regelgeving tot samenwerking en van innovatie tot opleiden. De oplossingen moeten gezocht worden in een radicale focus op de behoefte van de oudere en zijn omgeving, met veel oog voor kwaliteit van leven en voor preventie om gezondheid te behouden en te versterken en ziekte te voorkomen.

Mantelzorg
Op het thema mantelzorg bracht MantelzorgNL in dat:
 – mantelzorgers meer erkenning krijgen
 – onnodige drempels en belemmeringen worden weggenomen
 – geïnvesteerd wordt in het versterken en verbeteren van de ondersteuning van de mantelzorg

Dat is belangrijk, want de vraag naar mantelzorg neemt komende jaren toe, terwijl het potentieel aan mantelzorgers af zal nemen. Waar in 2018 tegenover elke 75-plusser die mantelzorg ontvangt nog bijna vijf potentiële mantelzorgers stonden, zullen dat er in 2040 volgens het SCP nog slechts drie zijn.

Oproep aan de politiek
De ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’ is een antwoord op de toekomstvraag van de ouderenzorg. De partijen roepen de politiek op de uitgangspunten te omarmen. De Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg is een initiatief van ActiZ, ANBO, CNV, FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NU‘91, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgthuisnl, landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Lees hier het rapport