VIT- hulp bij mantelzorg zoekt nieuw bestuurslid

Stichting VIT-hulp bij mantelzorg is op zoek naar een bestuurslid dat volgens de code “Good Governance” invulling kan geven aan zijn / haar bestuurlijke taak.

Over VIT
De stichting stelt zich ten doel passende ondersteuning aan mantelzorgers en hulpvragers te bieden en hen daarmee optimaal in staat te stellen (weer) deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Hierbij stimuleert VIT hun eigen kracht, kennis en vaardigheden. VIT benadert mantelzorgers en hulpvragers met kundigheid, tijd en aandacht, waarbij waardering en respect voor de eigen leefwereld vanzelfsprekende kernwaarden vormen. VIT bemiddelt bij de werving van zorgvrijwilligers die vervangende of aanvullende mantelzorg kunnen bieden en zet hen waar nodig en gewenst in. Aan alle zorgvrijwilligers biedt VIT de mogelijkheid om zich verder in hun werk te bekwamen en te ontplooien.

Taken van het bestuur:
• Stuurt op enige afstand van de operationele organisatie;
• Is vooral voorwaardenscheppend, kader stellend en toetsend;
• Stelt beleid op hoofdlijnen vast na advisering door de directeur;
• Biedt ondersteuning aan de directeur op basis van specifieke deskundigheid.

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar (met eenmalige mogelijkheid tot verlenging met eenzelfde periode). Het bestuur vergadert vier- tot zesmaal per jaar. Het lidmaatschap is een onbezoldigde functie; onkosten worden vergoed.

Profiel eisen:
• Tenminste HBO werk- en denkniveau
• Bestuurlijke ervaring noodzakelijk, bij voorkeur met financiële expertise
• Kennis van het sociale domein, in het bijzonder de informele zorg en de Wmo
• Binding met de regio Achterhoek.

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u contact opnemen met Leo Groenendaal, secretaris van het bestuur (tel: 06-52713331). Meer informatie over VIT-hulp bij mantelzorg vindt u op www.vithulpbijmantelzorg.nl.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 2 en 9 april.

Bent u geïnteresseerd?
Stuur uw sollicitatiebrief met CV vóór 15 maart a.s. naar:
Bestuur VIT-hulp bij mantelzorg
p/a Varsseveldseweg 5
7131 BG Lichtenvoorde
of mail deze naar info@vithulpbijmantelzorg.nl