OPROEP PATIËNTEN EN NAASTEN COPD/HARTFALEN

VIT werkt in de regio Achterhoek samen met andere zorginstellingen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met COPD en/of hartfalen. Daarbij gaat het vooral om het bespreekbaar maken van uw situatie en uw wensen en behoeften. Inmiddels is daarvoor, samen met patiënten en naasten, een toolbox met de naam ‘MijnBlik’ ontwikkeld. Voordat MijnBlik op grotere schaal gebruikt gaat worden zoeken we mantelzorgers en patiënten die het willen uitproberen. Misschien iets voor u of uw naaste? Hieronder leest u in ’t kort wat MijnBlik is en in een filmpje vertelt een mantelzorger waarom zij MijnBlik belangrijk vindt. 

Wat is MijnBlik?
COPD en hartfalen komen veel voor in Nederland, ook in de Achterhoek. Het is zelfs een van de meest voorkomende doodsoorzaken. Als u COPD en/of hartfalen heeft, dan volgt er een heel zorgtraject. Maar wat voor vragen kunt u stellen aan uw behandelaar? Hoe kunt u met uw zorgverlener in gesprek komen over uw toekomst? Om patiënten en hun naasten in het gesprek met zorgverleners te ondersteunen is MijnBlik ontwikkeld. MijnBlik bestaat uit vier sets gesprekshulpen die aansluiten bij de behoeften van zorgvragers en naasten voor het gesprek met hun zorgverlener. 

De onderwerpen zijn:

  1. Ik wil vertellen wat mij nu bezighoudt
  2. Ik wil weten welke vragen ik kan stellen
  3. Ik wil meepraten over de zorg of behandeling
  4. Ik wil de toekomst bespreken

 

Wij hopen dat u MijnBlik wilt uitproberen.
Esther Feenstra, mantelzorger vertelt hier waarom zij dat zo belangrijk vindt.

Hier aanvullende informatie over MijnBlik.

Wilt u meer weten, of wilt u zich aanmelden om mee te doen, mail naar Saxion Hogeschool, mijnblik.agz@saxion.nl of bel 06-12463675. Misschien bent u zorgverlener en ook geïnteresseerd in MijnBlik, belt u dan ook met voorgaand nummer.