Minister gaat in gesprek over vergoeding mantelzorgers

Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), heeft in november de politiek opgeroepen samen weer te zorgen voor een sterk en stevig pgb. Een aantal punten uit de brief die werd gestuurd wordt opgepakt. Minister de Jonge gaat in ieder geval het gesprek aan over een vergoeding voor mantelzorgers en over een meetlat eigen regie voor wooninitiatieven.

Het volgende kwam aan de orde tijdens de behandeling van de brief in de Tweede Kamer.

Keuzevrijheid voor pgb
Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA vraagt aandacht voor de keuzevrijheid voor pgb en benadrukt dat uitgegaan moet worden van vertrouwen bij pgb. Minister Hugo de Jonge is hierop niet ingegaan. Wel heeft hij gezegd dat verstrekkers niet zomaar mogen zeggen dat een pgb niet mogelijk is. Ze moeten een goede afweging maken op basis van een bewuste positieve keuze voor een pgb en of iemand vaardig is om met een pgb te werken. Helaas ziet Per Saldo dit in de dagelijkse praktijk nog steeds niet altijd gebeuren.

Meetlat eigen regie
Kamerlid Vera Bergkamp van D66 heeft gezegd dat budgethouders meer inzicht moeten krijgen in wooninitiatieven. Haar voorstel is om een meetlat eigen regie voor wooninitiatieven te ontwikkelen. De minister reageert hier enthousiast op en zegt hierover met Per Saldo in gesprek te willen gaan.

Financiële vergoeding voor mantelzorgers
D66 en ChristenUnie steunen het voorstel van Per Saldo voor een onderzoek om te kijken hoe mantelzorgers van mensen met een intensieve zorgvraag daarvoor een vergoeding kunnen krijgen. Dit kan de gezinnen rust en zekerheid bieden. Ze kunnen dan een vergoeding krijgen voor zorg of ondersteuning die zij bieden, maar zonder de administratie van het pgb. Een aparte vergoeding zou alleen zijn voor mensen die niet met een pgb kunnen of willen werken en toch heel veel zorg aan een naaste leveren. Het zou een regeling moeten worden die naast een pgb kan bestaan. De minister wil dit voorstel samen met Per Saldo uitwerken en onderzoeken. De minister stelt de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2021 op de hoogte over de voortgang.

(Bron: Per Saldo)