Wmo heeft de hulp aan mantelzorgers niet verbeterd

Het beroep op mantelzorgers nam de afgelopen jaren toe. Met name het aandeel mantelzorgers van mensen met psychische problemen groeide. In het nieuwe onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) staan de ontwikkelingen in de informele hulp tussen 2014 en 2019 beschreven. Opvattingen over informele hulp, de aantallen helpers, de veranderingen in zwaarte van het geven van mantelzorg, de ondersteuning die mantelzorgers krijgen en de ervaringen van vrijwilligers in de zorg en ondersteuning komen aan de orde.

Intensief helpen verhoogt risico op overbelasting 
Het absolute aantal ernstig belaste mantelzorgers is vergeleken met 2016 toegenomen van 380.000 naar 460.000 personen, maar het percentage bleef gelijk (ca. een op de tien mantelzorgers). In 2019 bieden meer mensen (16%) hulp aan mensen met psychische of psychosociale problemen dan in 2014 (12%). Deze mantelzorgers lopen een groter risico op overbelasting. Daarnaast ondervinden mantelzorgers met een niet-westerse migratieachtergrond vaker een hoge belasting (12%) dan autochtone Nederlanders (8,5%). Zij helpen gemiddeld meer uren dan autochtonen (resp. gemiddeld 8,5 uur en 7,1 uur per week) en helpen relatief vaak huisgenoten, wat de mantelzorg zwaar maakt.

Lees meer

Bekijk hier het onderzoeksrapport