Help mee aan de herkenning van mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en/of intensief voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Vaak doen zij dit naast een baan, een sociaal leven en een gezin met (kleine) kinderen. Deze combinatie is zwaar. Veel mantelzorgers raken overbelast en worden zelf patiënt. Om dit te voorkomen is het belangrijk hen goed te ondersteunen. 

Ondersteuning vinden begint met herkenning. Helpt u mee??

Wijkteams, buurtcoaches, consulenten
Vraag aan de patiënt of hij of zij hulp krijgt van een partner, familielid, vriend of buur? Misschien zit de mantelzorger wel naast de patiënt; benoem hem of haar als mantelzorger!

Huisarts of praktijkondersteuner huisarts?
Vaak is de begeleider van de patiënt ook zijn mantelzorger. Ook hier geldt: spreek hem of haar aan als mantelzorger.

Wmo-loketmedewerker?
De mantelzorger komt doorgaans hierheen om voor zijn naaste hulp te regelen. De Wmo-loket medewerker kan vragen naar ondersteuningsbehoeften van de mantelzorger zelf.

Professional in de thuiszorg?
Tijdens uw werk komt u vast regelmatig in contact met de mantelzorger. Benoemen en aandacht geven helpt. U bent misschien wel de eerste die signalen van overbelasting opvangt. Met een warme overdracht naar hulp doet u echt iets voor de mantelzorger!

Leraar – buurvrouw – elftalleider – teamgenoot – onderwijzer – vriendin: allemaal kunnen we mantelzorgers die herkenning en erkenning bieden die ze verdienen. Helpt u mee??