Meer geld voor digitalisering zorg

De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg nog extra onderstreept. Ondersteuning en zorg op afstand helpen thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening. Het kabinet heeft hiervoor in 2020 € 77 miljoen extra beschikbaar. Het communicatieprogramma Zorg van Nu, een initiatief van VWS, maakt digitale zorg inzichtelijk en biedt veel informatie over slimme zorgoplossingen voor zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers. 

Zorg van Nu sluit aan op de ontwikkelingen en veranderingen in de zorg en in de maatschappij. Veel mensen willen/moeten langer thuis blijven wonen. Mensen met een beperking willen graag zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij. Bij al deze ontwikkelingen kunnen e-health en andere innovaties in de zorg veel betekenen. 

Voorbeelden:
– zelf online je medische gegevens inkijken 
– het apparaatje waarmee je een persoon met dementie kan volgen en vinden
– apps om je gezondheid te verbeteren
– labuitslagen thuis inzien
– je hartslag of bloeddruk meten terwijl je zorgverlener meekijkt. 
– ontspannen door een VR-bril
etc.

De website bevat meer dan 160 verschillende zorgoplossingen en wordt steeds geactualiseerd.

Kijk maar eens op www.zorgvannu.nl