Uit de Miljoenennota: de belangrijkste wijzigingen voor de zorg (verzekering)

Op Prinsjesdag worden de plannen van het Kabinet voor 2021 bekend gemaakt. Hieronder informatie over de gevolgen voor de zorg (verzekering).

Zorgpremie stijgt in 2021
De basisverzekering wordt in 2021 opnieuw duurder. Door de kosten die de coronacrisis met zich meebrengt, werd al een premieverhoging verwacht. Op Prinsjesdag werd een stijging bekendmaakt van 59 euro. Dat is iets minder dan 5 euro extra per maand. Dit gaat om de ‘nominale premie’. Inmiddels heeft DSW als eerste zorgverzekeraar bekendgemaakt de premie te verhogen met 6,50 per maand. De overige premies worden waarschijnlijk begin november bekendgemaakt.

Herstelzorg na corona in basispakket
De basisverzekering wordt tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. Door deze tijdelijke maatregel wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed. De uitbreiding van de basisverzekering geldt vanaf 18 juli 2020 voor minimaal een jaar.

Eigen risico blijft gelijk
Het eigen risico blijft de komende jaren gelijk. Dat betekent dat je ook in 2021 maximaal 385 euro betaalt voor zorg uit de basisverzekering.

Meer informatie over de wijzigingen in de zorgverzekering:

Independer
Pricewise

Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de zorg.