Mantelzorgers blijven extra zwaar belast

De professionele zorg is bij de helft van de thuiswonende hulpbehoevenden nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Veel mantelzorgers voelen zich daardoor fors zwaarder belast dan voor half maart. Dat blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL.

De zorg voor mensen die thuis wonen is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, zo geeft de helft (51%) van de mantelzorgers aan in de meting van het Nationaal Mantelzorgpanel. Vooral dagbesteding, dagactiviteiten of andere vormen van tijdelijke overname van de zorg zijn nog niet of slechts voor een deel opgestart. In iets mindere mate geldt dit voor begeleiding en thuiszorg.

Lees hier het hele artikel

Download hier het onderzoeksrapport