Logeerzorg levert mantelzorgers meer op dan ze vermoeden

Logeerzorg, een vorm van respijtzorg, bestaat al jaren, maar wordt (te)weinig gebruikt. Terwijl het ervoor kan zorgen dat mantelzorgers de zorg voor hun naaste langer volhouden. Is er wel behoefte aan? Zo ja, wat zijn de belemmeringen?

Een weekendje, weekje of twee weken weg is voor veel mensen de manier om op te laden. Als mantelzorger kan dat niet zomaar. Zorgen stopt nooit, want waar moet je naaste naartoe? Een optie is: naar een logeerhuis. Hoewel deze vorm van respijtzorg al jaren bestaat, geniet het weinig bekendheid. Slechts 7,4 procent van de mantelzorgers maakt wel eens gebruik van logeerzorg. 
Naar de reden hiervan is in de afgelopen periode door verschillende mensen onderzoek gedaan. 

Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Movisie heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar het gebruik van logeerzorg en de behoefte aan logeerzorg. Dit onderzoek vond plaats onder mantelzorgers en mantelzorgontvangers. 
Lees hier de uitkomsten.

Ook is er onderzoek gedaan naar de behoeften van een specifieke groep mantelzorgers, namelijk degenen die zorgen voor iemand met vergevorderde dementie. De resultaten daarvan leest u hier.

Pilot Logeerzorg
Het ministerie van VWS is begin 2019 gestart met de pilot Logeerzorg in tien gemeenten. Doel is om mantelzorgers op adem te laten komen door hun thuiswonende partner tijdelijk in een verpleeghuis te laten logeren. Bij 9 op 10 mantelzorgers van wie de naaste gebruik heeft gemaakt van logeerzorg, wordt dat doel inderdaad bereikt. Toch is de drempel om gebruik te maken van deze respijtzorg hoog.
De leerpunten en aanbevelingen op basis van de pilots en het onderzoek zijn samengevat op drie niveaus: operationeel niveau, het niveau van samenwerken en op stelselniveau. Hiermee biedt dit rapport handvatten voor medewerkers op operationeel, beleidsmatig én bestuurlijk niveau van zowel zorgaanbieders als gemeenten, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.

Lees het rapport hier.

Sofie van den Haak en King Arthur Groep
Sofie van den Haak,  toegepast psycholoog in de Dementiezorg, heeft een combinatie van literatuur- en praktijkonderzoek gedaan naar logeerzorg en de drempels die daarbij worden ervaren: “Het is soms lastig te bepalen bij welke ondersteuning of vorm van respijtzorg mantelzorgers van mensen met dementie het meeste baat hebben. De overbelasting is zichtbaar, de wanhoop wordt schoorvoetend verwoord maar de zorg tijdelijk overdragen lijkt een nog grotere opgave… Welke beren op de weg zien deze mantelzorgers en hoe kun je ze als professional zo ondersteunen dat ze een adempauze kunnen nemen van de steeds zwaarder wordende zorg voor hun naaste?” Naar aanleiding hiervan heeft ze samen met de King Arthur Groep zes stappen ontwikkeld die professionals ondersteunen in het omgaan met drempels van mantelzorgers die wel een adempauze willen maar deze nog niet durven nemen.

In deze Minigids leest u hierover.  Lees hier de infographic ‘Toeleiden naar logeerzorg’.