Update activiteiten VIT-hulp bij mantelzorg

Door de versoepeling van de corona-regels heeft VIT weer meer mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen. Hieronder een overzicht van de verschillende activiteiten. 

Persoonlijk contact
Na een periode van telefonisch contact of het beeldbellen, gaan de mantelzorgconsulenten inmiddels weer op huisbezoek bij de mantelzorgers. Natuurlijk in onderling overleg en op 1 1/2 meter afstand. Ook kan op een andere locatie afgesproken worden.

Spreekuur
In sommige gemeenten is het spreekuur ook weer opgestart; dit is afhankelijk van de mogelijkheden die de vaste locatie biedt. En soms is aanmelding noodzakelijk. 

Groepsactiviteiten
Inmiddels wordt gewerkt aan de opstart van groepsactiviteiten als scholing, de mantelzorgcafés, respijtarrangementen en ook aan de activiteiten voor jonge mantelzorgers. De meeste activiteiten starten weer vanaf 1 september, maar in de zomervakantie gaat ook al een enkel mantelzorgcafé van start. Bij alle activiteiten worden vanzelfsprekend de basisregels rondom corona in acht genomen. 

Op onze website is te zien welke activiteiten op welk tijdstip opgestart worden. Of bel met VIT (0544) 82 00 00, elke werkdag tussen 9.00 en 15.00 uur.