Nieuw: website werk & mantelzorg

Werken én zorgen is al lang geen privékwestie meer. Elke organisatie heeft ermee te maken. Zo is vastgesteld in de zorg-en welzijnssector in Nederland dat zelfs 1 op de 4 medewerkers het werk met mantelzorg combineert. Meer dan 40% van de medewerkers ervaart overbelasting. Dit leidt tot hoge verzuimkosten, slechtere prestaties van medewerkers en lagere resultaten van de organisatie.

De website mantelzorgzorgenwelzijn.nl richt zich op werkgevers en organisaties en geeft onder andere inzicht in de opbrengst van een ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’. Een solide werk- en zorgbalans voor medewerkers levert voor zowel de werkgever áls de werknemer wat op! De website bevat een stappenplan om toe te werken naar een dergelijke mantelzorgvriendelijke organisatie. Ook zijn er verschillende routes te nemen. Van het ontwikkelen van mantelzorgbeleid binnen een organisatie tot aandacht voor mantelzorgtaken tijdens een individueel gesprek.

Deze website is gebouwd in opdracht van 4 regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn, waaronder WGV Zorg en Welzijn, uit deze regio. 

Bent u mantelzorger? U vindt hier informatie over het combineren van mantelzorg en werk.