Contact, maar op afstand

Elkaar bezoeken is momenteel lastig. Mensen in het verpleeghuis mogen geen bezoek meer ontvangen. Daarbij is het ook niet verstandig om kwetsbare mensen thuis te bezoeken. Dat is des te pijnlijker als degene waarvoor u zorgt niet bij u thuis woont. Het is zoeken naar mogelijkheden om elkaar toch te zien. Een mogelijkheid om elkaar te zien en te spreken is het beeldbellen. Je kunt er ook groepsgesprekken mee voeren, of kijken naar activiteiten van (klein)kinderen thuis, samen beweegoefeningen doen, samen muziek luisteren etc. 

Hieronder informatie over mogelijkheden voor beeldbellen (ook als u zelf niet zo handig bent met de computer of smartphone)

Leren beeldbellen en telefonische hulpdienst 
Via www.welkomonline kunt u een gratis lesprogramma volgen om stap voor stap van alles te leren over beeldbellen, filmpjes bekijken, online zoeken en social media. Dat kunt u alleen volgen, of misschien is er iemand die u een handje kan helpen. Lukt het niet goed dan kunt u de Helpdesk van Welkom online tijdelijk gratis bellen tijdens kantooruren tel. (088) 344 2000. Ze beantwoorden ook andere vragen over het gebruik van een computer.

Ook op de hulpmiddelenwijzer van Vilans vindt u veel informatie over beeldbellen.

Ouderen met dementie leren beeldbellen
Ook bij dementie kun je nog lang leren. Zeker als dat stapsgewijs en volgens een vast patroon verloopt. Ruud Dirkse is een van de mensen die zich hiermee bezighoudt en hij maakte voor zorgverleners en familieleden een handreiking om mensen met dementie te helpen zelf tabletcomputers te leren bedienen. 

Instructie voor zorgverleners

Instructie voor familieleden