Voorbereiden op het gesprek met de dokter

Met het vorderen van de jaren nemen in de regel ook iemands gezondheidsklachten toe. Hoe behoud je dan toch kwaliteit van leven? En hoe kunnen de arts, oudere én zijn naaste het gesprek hierover voeren en samen tot beslissingen komen? Ruth Pel van Vilans, landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg, deed hier onderzoek naar en deelt de uitkomsten. ‘We wilden inzicht krijgen in de manier waarop mantelzorger nu betrokken zijn bij de besluitvorming rondom de zorg voor hun oudere naaste, daarom zijn we vanuit Vilans en het AMC (Academisch Medisch Centrum)  het onderzoek Samen beslissen met ouderen gestart.

Pel: ‘Artsen zijn opgeleid om volgens een bepaald protocol aandoeningen te behandelen. Maar wat doe je als iemand meerdere aandoeningen heeft, zowel lichamelijk als psychisch? Dat is niet ongewoon bij (zeer) oude mensen. Een arts moet dan misschien wel 5 protocollen naast elkaar leggen en de oudere gaat met een bak vol pillen naar huis. Het gaat vaak om chronische aandoeningen, waarbij steeds opnieuw beslissingen moeten worden genomen over medische ingrepen of behandelingen en ook op het gebied van zorg. Dit soort beslissingen beïnvloedt niet alleen het leven van de oudere, maar ook van zijn naaste.’

Rol van de mantelzorger
‘We wilden inzicht krijgen in de manier waarop mantelzorger nu betrokken zijn bij de besluitvorming rondom de zorg voor hun oudere naaste, daarom zijn we vanuit Vilans en het (Academisch Medisch Centrum) AMC het onderzoek Samen beslissen met ouderen gestart. Het onderzoek liep van april 2016 tot juni 2018 en er hebben 216 ouderen en 133 mantelzorgers aan deelgenomen. In het kader van het onderzoek heb ik video-opnames gemaakt van hun gesprekken met artsen. Voorafgaande aan het gesprek kregen niet alleen de patiënten maar ook de mantelzorgers een vragenlijst en na afloop een evaluatie. Dit alles leverde een berg informatie op. Een van de belangrijkste bevindingen is dat bij 75% van de gesprekken de mantelzorgers na afloop het gevoel hadden dat ze onvoldoende hun verhaal hadden kunnen doen.’ Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft Pel een aantal aanbevelingen gedaan om de betrokkenheid van mantelzorgers te verbeteren, met uiteindelijk een betere kwaliteit van leven voor hun naaste.

Lees verder