Continuering gouden keurmerk PREZO Informele Zorg VIT

Al sinds 2015 beschikt VIT-hulp bij mantelzorg over het gouden keurmerk PREZO IZ. Onlangs werd opnieuw een audit uitgevoerd bij VIT met als resultaat dat VIT dit gouden keurmerk mag blijven dragen tot 1 maart 2021!

Het PREZO IZ keurmerkschema voor Verantwoorde ondersteuning & Verantwoord ondernemerschap heeft als scope: Informele zorg: Mantelzorgondersteuning, Informele zorg: Intensieve Vrijwilligerszorg en Informele zorg: Expertise & Informatie. De basis hierbij vormt de relatie tussen klant en betaalde medewerker. De prestaties van VIT op de levensgebieden van de klant vormen het hart van het systeem. Per levensgebied worden de prestaties beschreven die de klant op dit gebied mag verwachten. Om hieraan te voldoen zijn een ondersteuningsplan en adequate communicatie met én informatieverstrekking aan de klant noodzakelijk. Voorts is er een aantal voorwaarden opgenomen die nodig zijn om de prestaties te kunnen leveren: vrijwilligers, betaalde medewerkers en een professionele organisatie.

Tijdens de audit werd op alle onderdelen de maximale score behaald. Hiermee laat VIT zien dat mantelzorgers, vrijwilligers, gemeenten en andere afnemers van diensten kunnen rekenen op optimale dienstverlening.