Bijeenkomst voor naasten van mensen met N.A.H.

Op maandagavond 17 februari, van 20.00 – 22.00 uur organiseren Sensire, MEE Oost, Helpgewoon NAH, Siza, Zozijn Op Pad, VIT-hulp bij mantelzorg , professionals in NAH en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem een bijeenkomst voor naasten van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

Compassiemoeheid en de dilemma’s en taboes hierin staan deze avond centraal.

Na hersenletsel zijn er ook directe gevolgen voor de naasten van de getroffene. Er is vaak sprake van langdurige mantelzorg en de onderlinge verhoudingen veranderen. Veelal gaat de aandacht naar de persoon met NAH en lijkt het mantelzorgen vanuit de directe omgeving een vanzelfsprekendheid. Helaas kan het mantelzorgen een zware wissel trekken op het persoonlijk welzijn van de naasten.  De rek gaat er langzaam uit en de zorg uit liefde kan veranderen in een oneindige opgave. De persoonlijke gevoelens en dilemma’s hierin blijven vaak onbesproken. Want mag je zeggen dat je het niet leuk vindt?

De avond wordt geleid door Margreet van der Voort. Zij is bestuurslid bij de stichting Mantelzorgelijk, werkzaam als veranderkundige en zelf al bijna 30 jaar mantelzorger. Op deze avond zal ze iets vertellen over haar eigen dilemma’s en lastige keuzes als mantelzorger van dierbaren met NAH. 
Naast het informatieve en interactieve deel is er ook ruimte om vragen te stellen en ervaringen met elkaar te delen.                                                

De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Slingeland Ziekenhuis aan de Kruisbergseweg 25 in Doetinchem.
Heeft u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen en bent u een naaste van iemand met NAH?  Dan kunt u zich aanmelden tot  14 februari.  telefonisch via 06-51191253 of via mail  m.reijntjes@sensire.nl. 

Met nadruk willen we u vragen om u alleen aan te melden als u een naaste bent van iemand met NAH. Deze avond is niet bestemd voor professionals of getroffenen zelf.